วิธีสำรองข้อมูล iPhone, iPad และ iPod touch

หากคุณสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณจะมีสำเนาข้อมูลของคุณสำหรับการใช้งาน ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณได้รับการเปลี่ยนใหม่ สูญหาย หรือเสียหาย

การเลือกวิธีการสำรองข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud และ iTunes แล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลสำรองทางเลือก คุณก็สามารถสร้างได้หนึ่งรายการใน iCloud และอีกหนึ่งรายการใน iTunes

iCloud

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi
 2. แตะ การตั้งค่า เลื่อนลง แล้วแตะ iCloud
  แตะ การตั้งค่า เลื่อนลง แล้วแตะ iCloud
 3. เลื่อนลง แตะ สำรองข้อมูล แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด สำรองข้อมูล iCloud อยู่
  สำรองข้อมูล iCloud ควรเปิดอยู่
 4. แตะ สำรองข้อมูลตอนนี้ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว โดยแตะที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลสำรองควรปรากฏพร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและขนาดของข้อมูลสำรอง

รับความช่วยเหลือในการสำรองข้อมูล หรือ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ใน iCloud ของคุณ

สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยสำรองข้อมูล iCloud

หากต้องการให้ iCloud สำรองข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติทุกวัน สิ่งที่คุณต้องทำมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรอง iCloud Backup เปิดอยู่ในการตั้งค่า > iCloud > ข้อมูลสำรอง
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ เครือข่าย Wi-Fi
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจออุปกรณ์ของคุณล็อคอยู่
 • ตรวจดูว่าคุณมี พื้นที่ว่างเพียงพอใน iCloud สำหรับการสำรองข้อมูลหรือไม่

iTunes

 1. เปิด iTunes และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ 
 2. หากมีข้อความขอให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ หรือให้เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้ รับความช่วยเหลือ
 3. เลือก iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณ เมื่อปรากฏให้เห็นใน iTunes หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏใน iTunes ให้ เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ
 4. หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมจากอุปกรณ์ iOS หรือ Apple Watch คุณจำเป็นต้อง เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ โดยเลือกช่องที่ระบุว่า เข้ารหัสข้อมูลสำรอง [อุปกรณ์] แล้วสร้างรหัสผ่านที่จดจำได้
  จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ที่ในที่ที่ปลอดภัย เพราะจะไม่มีวิธีกู้คืนข้อมูลสำรอง iTunes ของคุณหากไม่มีรหัสผ่านนี้
  ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมของคุณ คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองที่ไม่เข้ารหัสได้ เพียงคลิก สำรองข้อมูลตอนนี้
  คลิก สำรองข้อมูลตอนนี้ หรือคุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ
 5. หลังจากจบกระบวนการ คุณจะสามารถดูได้ว่าคุณสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ใน การตั้งค่า iTunes > อุปกรณ์ คุณควรเห็นชื่ออุปกรณ์ของคุณพร้อมด้วยวันที่และเวลาที่ iTunes สร้างข้อมูลสำรองขึ้น หากคุณเข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณแล้ว คุณควรจะเห็น   อยู่ข้างชื่อของอุปกรณ์ของคุณ
  ใน iTunes คลิก การตั้งค่า แล้วเลือก อุปกรณ์

รับความช่วยเหลือในการสำรองข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: