macOS High Sierra

การใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์สากล

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ให้คุณทำงานอย่างรวดเร็วโดยการกดแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณสำหรับรายการปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของ macOS ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของ Mac

คุณสามารถปิดการใช้งานหรือเปลี่ยนคีย์ลัดแป้นพิมพ์ “สากล” ซึ่งเป็นคีย์ลัดแป้นพิมพ์ที่ทำงานเหมือนกันในแอพส่วนมาก (ตัวอย่างเช่น การถ่ายรูปหน้าจอให้กดแป้น Command-Shift-3)

การเปลี่ยนหรือปิดการใช้งานปุ่มลัดอาจมีประโยชน์ในกรณีเช่น เมื่อปุ่มลัดสากลหนึ่งถูกใช้ในแอพตัวอื่นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างออกไปในกรณีนี้ คุณสามารถปิดใช้งานปุ่มลัดที่คุณไม่ต้องการใช้ หรือกำหนดชุดคำสั่งแป้นพิมพ์อื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ได้เฉพาะสำหรับคำสั่งเมนูที่มีอยู่เท่านั้นคุณไม่สามารถกำหนดปุ่มลัดแป้นพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์การสั่งงานโดยทั่วไป เช่น การเปิดแอพหรือการสลับใช้ระหว่างแอพ

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

    เปิดบานหน้าต่างปุ่มลัดให้ฉัน

  2. เลือกรายการในบานหน้าต่างทางซ้าย จากนั้นในบานหน้าต่างทางขวา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากปุ่มลัดที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. คลิกสองครั้งที่ชุดปุ่มลัดปัจจุบัน จากนั้นกดชุดปุ่มลัดใหม่ที่คุณต้องการใช้

    คุณไม่สามารถใช้แป้นแต่ละประเภท (ตัวอย่างเช่น แป้นประเภทตัวอักษร) ได้มากกว่าหนึ่งครั้งในชุดคำสั่งแป้นพิมพ์

  4. ออกและเริ่มต้นการทำงานแอพใดๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ใหม่เพื่อให้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ใหม่เริ่มแสดงผลได้

ถ้าคุณกำหนดปุ่มลัดแป้นพิมพ์ที่มีอยู่แล้วสำหรับคำสั่งอื่นหรือแอพอื่น ปุ่มลัดคำสั่งใหม่ของคุณจะใช้งานไม่ได้หาคำสั่งเมนูซึ่งใช้ชุดคำสั่งนี้ จากนั้นกำหนดค่าปุ่มลัดแป้นพิมพ์ใหม่สำหรับรายการนั้น

ในการปิดปุ่มลัดคำสั่ง ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับคำอธิบายของปุ่มลัดคำสั่งในรายการ

หากคุณต้องการคืนค่าปุ่มลัดทั้งหมดให้เป็นชุดคำสั่งแป้นพิมพ์แบบเดิม คลิก กู้คืนค่าเริ่มต้น