ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

เมื่อใช้วิธีกดปุ่มบางปุ่มร่วมกัน คุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ปกติต้องใช้เมาส์ แทร็คแพด หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ

หากต้องการใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด ให้กดปุ่มปรับค่าค้างไว้อย่างน้อยหนึ่งปุ่ม แล้วกดปุ่มสุดท้ายของปุ่มลัด ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ Command-C (คัดลอก) ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม C แล้วปล่อยทั้งสองปุ่ม เมนูและแป้นพิมพ์ Mac มักใช้สัญลักษณ์เฉพาะรวมถึงปุ่มปรับค่าดังนี้

 • Command (หรือ Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (หรือ Alt) ⌥
 • Control (หรือ Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


บนคีย์บอร์ดที่สร้างสำหรับ PC ที่ใช้ Windows ให้ใช้ปุ่ม Alt แทน Option และปุ่มโลโก้ Windows แทน Command

ปุ่มบางปุ่มบนคีย์บอร์ดของ Apple จะมีสัญลักษณ์และฟังก์ชันพิเศษ เช่น สำหรับความสว่างของจอแสดงผล  ความสว่างของคีย์บอร์ด  และอีกมากมาย หากไม่มีฟังก์ชั่นเหล่านี้บนแป้นพิมพ์ คุณอาจต้องสร้างปุ่มเหล่านี้ขึ้นมาสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของคุณเอง หากต้องการใช้ปุ่มเหล่านี้เป็น F1, F2, F3 หรือปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐานอื่นๆ ให้ใช้ร่วมกับปุ่ม Fn

ตัด คัดลอก วาง และปุ่มลัดทั่วไปอื่นๆ

 • Command-X: ตัดรายการที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
 • Command-C: คัดลอกรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด ซึ่งสามารถใช้ได้กับไฟล์ใน Finder ด้วย
 • Command-V: วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในเอกสารหรือแอปปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับไฟล์ใน Finder ด้วย
 • Command-Z: เลิกทำคำสั่งก่อนหน้า คุณสามารถกด Command-Shift-Z เพื่อทำกลับมาใหม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลับคำสั่งเลิกทำ ในบางแอป คุณสามารถเลิกทำและทำกลับมาใหม่ได้หลายคำสั่ง
 • Command-A: เลือกทั้งหมดทุกรายการ
 • Command-F: ค้นหารายการในเอกสารหรือเปิดหน้าต่างค้นหา
 • Command-G: ค้นหาอีกครั้ง: ค้นหารายการที่ปรากฏถัดไปของรายการที่พบก่อนหน้า หากต้องการค้นหารายการที่ปรากฏก่อนหน้า ให้กด Shift-Command-G
 • Command-H: ซ่อนหน้าต่างของแอปด้านหน้า เมื่อต้องการดูแอปด้านหน้าแต่ซ่อนแอปอื่นๆ ทั้งหมด ให้กด Option-Command-H
 • Command-M: ย่อหน้าต่างด้านหน้าไปยัง Dock เมื่อต้องการย่อหน้าต่างทั้งหมดของแอปด้านหน้า ให้กด Option-Command-M
 • Command-O: เปิดรายการที่เลือก หรือเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกไฟล์ที่จะเปิด
 • Command-P: พิมพ์เอกสารปัจจุบัน
 • Command-S: บันทึกเอกสารปัจจุบัน
 • Command-T: เปิดแท็บใหม่
 • Command-W: ปิดหน้าต่างด้านหน้า เมื่อต้องการปิดหน้าต่างทั้งหมดของแอป ให้กด Option-Command-W
 • Option-Command-Esc: บังคับออกจากแอป
 • Command–Space bar: แสดงหรือซ่อน ช่องค้นหาของ Spotlight เมื่อต้องการดำเนินการค้นหา Spotlight จากหน้าต่าง Finder ให้กด Command–Option–Space bar (หากคุณใช้แหล่งป้อนเข้าหลายแหล่งเพื่อพิมพ์ในภาษาต่างๆ ปุ่มลัดเหล่านี้จะเปลี่ยนแหล่งป้อนเข้าแทนที่จะแสดง Spotlight เรียนรู้วิธีเปลี่ยนปุ่มลัดแป้นพิมพ์ที่ขัดแย้งกัน)
 • Control–Command–Space bar: แสดงตัวแสดงอักขระซึ่งคุณสามารถใช้เลือกอิโมจิและสัญลักษณ์อื่นๆ
 • Control-Command-F: ใช้แอปในโหมดเต็มหน้าจอ หากแอปนั้นรองรับ
 • Space bar: ใช้ดูแบบรวดเร็วเพื่อดูตัวอย่างรายการที่เลือก
 • Command-Tab: สลับไปยังแอปที่ใช้ล่าสุดตัวถัดไปในกลุ่มแอปที่เปิดอยู่ 
 • Command–ขีดกำกับเสียงสูงลง ('): สลับระหว่างหน้าต่างของแอปที่คุณกำลังใช้งาน (อักขระบนปุ่มที่สองจะแตกต่างกันไปตามคีย์บอร์ด โดยทั่วไปแล้วเป็นปุ่มเหนือปุ่ม Tab และทางซ้ายของหมายเลข 1)
 • Shift-Command-5: ใน macOS Mojave หรือใหม่กว่า ให้ถ่ายภาพหน้าจอหรือทำการบันทึกหน้าจอ หรือใช้ Shift-Command-3 หรือ Shift-Command-4 เพื่อถ่ายภาพหน้าจอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพหน้าจอ
 • Shift-Command-N: สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Finder
 • Command-เครื่องหมายจุลภาค (,): เปิดการตั้งค่าสำหรับแอปด้านหน้า

ปุ่มลัดสำหรับพัก ออกจากระบบ และปิดเครื่อง

คุณอาจต้องกดปุ่มลัดบางปุ่มเหล่านี้นานกว่าปุ่มลัดอื่นๆ เล็กน้อย ซึ่งช่วยป้องกันการกดปุ่มเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ

 • ปุ่มเปิด/ปิด: กดเพื่อเปิดเครื่อง Mac หรือปลุก Mac กลับมาทำงานหลังจากการพัก กดค้างไว้ 1.5 วินาทีเพื่อให้ Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่อง* กดค้างไว้เพื่อบังคับปิด Mac ของคุณ
 • Option–Command–ปุ่มเปิด/ปิด* หรือ Option–Command–Media Eject (ดีดสื่อออก) : ทำให้ Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่อง
 • Control–Shift–ปุ่มเปิด/ปิด* หรือ Control–Shift–Media Eject (ดีดสื่อออก) : ทำให้จอแสดงผลเข้าสู่โหมดพักเครื่อง
 • Control–ปุ่มเปิด/ปิด* หรือ Control–ดีดสื่อออก : แสดงกล่องโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการรีสตาร์ท พักเครื่อง หรือปิดเครื่องหรือไม่
 • Control–Command–ปุ่มเปิด/ปิด:* บังคับให้ Mac รีสตาร์ท โดยที่ระบบไม่แจ้งให้บันทึกเอกสารใดๆ ที่เปิดอยู่และยังไม่ได้บันทึก
 • Control–Command–Media Eject (ดีดสื่อออก) : ออกจากแอปทั้งหมด แล้วรีสตาร์ท Mac ของคุณ หากเอกสารใดๆ ที่เปิดอยู่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึกไว้ ระบบจะถามว่าคุณต้องการบันทึกหรือไม่
 • Control–Option–Command–ปุ่มเปิด/ปิด* หรือ Control–Option–Command–Media Eject (ดีดสื่อออก) : ออกจากแอปทั้งหมด แล้วปิดเครื่อง Mac หากเอกสารใดๆ ที่เปิดอยู่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึกไว้ ระบบจะถามว่าคุณต้องการบันทึกหรือไม่
 • Control-Command-Q: ล็อคหน้าจอของคุณทันที
 • Shift-Command-Q: ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ macOS ของคุณ ระบบจะขอให้คุณยืนยัน หากต้องการออกจากระบบทันทีโดยไม่ต้องยืนยัน ให้กด Option-Shift-Command-Q

* ไม่ใช้กับเซ็นเซอร์ Touch ID

ปุ่มลัดสำหรับ Finder และระบบ

 • Command-D: ทำสำเนาไฟล์ที่เลือก
 • Command-E: เอาดิสก์หรือโวลุ่มที่เลือกออก
 • Command-F: เริ่มการค้นหา Spotlight ในหน้าต่าง Finder
 • Command-I: แสดงหน้าต่างขอรายละเอียดสำหรับไฟล์ที่เลือก
 • Command-R: (1) เมื่อมีการเลือกนามแฝงใน Finder: ให้แสดงไฟล์ต้นฉบับสำหรับนามแฝงที่เลือกไว้ (2) ในบางแอป เช่น ปฏิทิน หรือ Safari ให้รีเฟรชหรือโหลดหน้านั้นอีกครั้ง (3) ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ตรวจหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้ง
 • Shift-Command-C: เปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์
 • Shift-Command-D: เปิดโฟลเดอร์เดสก์ท็อป
 • Shift-Command-F: เปิดหน้าต่าง "ล่าสุด" ที่แสดงไฟล์ทั้งหมดที่คุณดูหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้
 • Shift-Command-G: เปิดหน้าต่างไปยังโฟลเดอร์
 • Shift-Command-H: เปิดโฟลเดอร์เริ่มต้นของบัญชีผู้ใช้ macOS ปัจจุบัน
 • Shift-Command-I: เปิด iCloud Drive
 • Shift-Command-K: เปิดหน้าต่างเครือข่าย
 • Option-Command-L: เปิดโฟลเดอร์รายการดาวน์โหลด
 • Shift-Command-N: สร้างโฟลเดอร์ใหม่
 • Shift-Command-O: เปิดโฟลเดอร์เอกสาร
 • Shift-Command-P: แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างในหน้าต่าง Finder
 • Shift-Command-R: เปิดหน้าต่าง AirDrop
 • Shift-Command-T: แสดงหรือซ่อนแถบแท็บในหน้าต่าง Finder 
 • Control-Shift-Command-T: เพิ่มรายการ Finder ที่เลือกลงใน Dock (OS X Mavericks หรือใหม่กว่า)
 • Shift-Command-U: เปิดโฟลเดอร์ยูทิลิตี้
 • Option-Command-D: กดเพื่อแสดงหรือซ่อน Dock 
 • Control-Command-T: เพิ่มรายการที่เลือกไปยังแถบด้านข้าง (OS X Mavericks หรือใหม่กว่า)
 • Option-Command-P: ซ่อนหรือแสดงแถบเส้นทางในหน้าต่าง Finder
 • Option-Command-S: ซ่อนหรือแสดงแถบด้านข้างในหน้าต่าง Finder
 • Command–เครื่องหมายทับ (/): ซ่อนหรือแสดงแถบสถานะในหน้าต่าง Finder
 • Command-J: แสดงตัวเลือกมุมมอง
 • Command-K: เปิดหน้าต่างเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
 • Control-Command-A: สร้างนามแฝงของรายการที่เลือก
 • Command-N: เปิดหน้าต่าง Finder ใหม่
 • Option-Command-N: สร้างโฟลเดอร์อัจฉริยะใหม่
 • Command-T: แสดงหรือซ่อนแถบแท็บเมื่อมีการเปิดแท็บเดียวในหน้าต่าง Finder ปัจจุบัน
 • Option-Command-T: แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ เมื่อมีการเปิดแท็บเดียวในหน้าต่าง Finder ปัจจุบัน
 • Option-Command-V: ย้ายไฟล์ในคลิปบอร์ดจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมมายังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
 • Command-Y: ใช้การดูแบบผ่านๆ เพื่อดูตัวอย่างไฟล์ที่เลือก
 • Option-Command-Y: ดูสไลด์โชว์การดูแบบผ่านๆ ของไฟล์ที่เลือก
 • Command-1: ดูรายการในหน้าต่าง Finder เป็นไอคอน
 • Command-2: ดูรายการในหน้าต่าง Finder เป็นรายการ
 • Command-3: ดูรายการในหน้าต่าง Finder ในคอลัมน์ 
 • Command-4: ดูรายการในหน้าต่าง Finder ในคลัง
 • Command–วงเล็บก้ามปูซ้าย ([): ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
 • Command–วงเล็บก้ามปูขวา (]): ไปยังโฟลเดอร์ถัดไป
 • Command–ลูกศรขึ้น: เปิดโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ปัจจุบัน
 • Command–Control–ลูกศรขึ้น: เปิดโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ปัจจุบันในหน้าต่างใหม่
 • Command–ลูกศรลง: เปิดรายการที่เลือก
 • ลูกศรขวา: เปิดโฟลเดอร์ที่เลือก คำสั่งนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมุมมองรายการเท่านั้น
 • ลูกศรซ้าย: ปิดโฟลเดอร์ที่เลือก คำสั่งนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมุมมองรายการเท่านั้น
 • Command-Delete: ย้ายรายการที่เลือกไปที่ถังขยะ
 • Shift-Command-Delete: ล้างถังขยะ
 • Option-Shift-Command-Delete: ล้างถังขยะโดยไม่มีกล่องโต้ตอบการยืนยัน
 • Command–ลดความสว่างจอภาพ: เปิดหรือปิดการสะท้อนวิดีโอเมื่อเชื่อมต่อ Mac กับจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ
 • Option–เพิ่มความสว่าง: เปิดการตั้งค่าจอแสดงผล จะทำงานร่วมกับปุ่มความสว่างทุกปุ่ม
 • Control–เพิ่มความสว่าง หรือ Control–ลดความสว่าง: ปรับความสว่างของจอแสดงผลภายนอก หากจอแสดงผลของคุณรองรับ
 • Option–Shift–เพิ่มความสว่าง หรือ Option–Shift–ลดความสว่าง: ปรับความสว่างของจอแสดงผลในระดับที่น้อยกว่า เพิ่มการกดปุ่ม Control ร่วมกับการกดปุ่มลัดนี้เพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลภายนอก หากจอแสดงผลของคุณรองรับ
 • Option–Mission Control: เปิดการตั้งค่า Mission Control
 • Command–Mission Control: แสดงเดสก์ท็อป 
 • Control–ลูกศรลง: แสดงหน้าต่างทั้งหมดของแอปด้านหน้า
 • Option–เพิ่มเสียง: เปิดการตั้งค่าเสียง คำสั่งนี้จะทำงานร่วมกับปุ่มปรับระดับเสียงได้ทุกปุ่ม
 • Option–Shift–เพิ่มเสียง หรือ Option–Shift–ลดเสียง: ปรับระดับเสียงในระดับที่น้อยกว่า
 • Option–ปุ่มเพิ่มความสว่างคีย์บอร์ด: เปิดการตั้งค่าคีย์บอร์ด ซึ่งใช้ได้กับปุ่มความสว่างทุกปุ่ม
 • Option–Shift–ปุ่มเพิ่มความสว่างคีย์บอร์ด หรือ Option–Shift–ปุ่มลดความสว่างคีย์บอร์ด: ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดในระดับที่น้อยกว่า
 • กดปุ่ม Option ในขณะที่คลิกสองครั้ง: เปิดรายการในหน้าต่างแยกต่างหาก แล้วปิดหน้าต่างเดิม
 • กดปุ่ม Command ในขณะที่คลิกสองครั้ง: เปิดโฟลเดอร์ในแท็บหรือหน้าต่างแยกต่างหาก
 • กดปุ่ม Command ในขณะที่ลากไปยังอีกโวลุ่ม: ย้ายรายการที่ลากไปยังโวลุ่มอื่น แทนที่จะใช้วิธีคัดลอก 
 • กดปุ่ม Option ในขณะที่ลาก: คัดลอกรายการที่ลาก ตัวชี้จะเปลี่ยนไปขณะที่คุณลากรายการ
 • กดปุ่ม Option-Command ขณะลาก: สร้างนามแฝงของรายการที่ลาก ตัวชี้จะเปลี่ยนไปขณะที่คุณลากรายการ
 • กดปุ่ม Option-คลิกสามเหลี่ยมแสดงผล: เปิดโฟลเดอร์ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ที่เลือก คำสั่งนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมุมมองรายการเท่านั้น
 • กด Command-คลิกชื่อหน้าต่าง: ดูโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ปัจจุบัน
 • เรียนรู้วิธีการใช้ Command หรือ Shift เพื่อเลือกรายการใน Finder 
 • คลิกเมนู "ไป" ในแถบเมนู Finder เพื่อดูปุ่มลัดสำหรับการเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้โดยทั่วไปหลายโฟลเดอร์ เช่น แอปพลิเคชัน เอกสาร รายการดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ และ iCloud Drive

ปุ่มลัดเอกสาร

ลักษณะการทำงานของปุ่มลัดเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามแอปที่คุณกำลังใช้

 • Command-B: ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวพิมพ์หนา หรือเปิด/ปิดการทำให้เป็นตัวพิมพ์หนา 
 • Command-I: ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอียง หรือเปิด/ปิดการทำให้เป็นตัวเอียง
 • Command-K: เพิ่มเว็บลิงก์
 • Command-U: ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก หรือเปิด/ปิดการขีดเส้นใต้
 • Command-T: แสดงหรือซ่อนหน้าต่างแบบอักษร
 • Command-D: เลือกโฟลเดอร์เดสก์ท็อปจากภายในกล่องโต้ตอบ "เปิด" หรือกล่องโต้ตอบ "บันทึก"
 • Control-Command-D: แสดงหรือซ่อนคำจำกัดความของคำที่เลือก
 • Shift-Command-เครื่องหมายทวิภาค (:): แสดงหน้าต่างการสะกดและไวยากรณ์
 • Command-เครื่องหมายอัฒภาค (;): หาคำที่สะกดผิดในเอกสาร
 • Option-Delete: ลบคำที่ด้านซ้ายของจุดแทรก
 • Control-H: ลบอักขระที่ด้านซ้ายของจุดแทรก หรือใช้ Delete
 • Control-D: ลบอักขระที่ด้านขวาของจุดแทรก หรือใช้ Fn-Delete
 • Fn-Delete: ลบแบบไปข้างหน้าบนคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มลบข้างหน้า หรือใช้ Control-D
 • Control-K: ลบข้อความระหว่างจุดแทรกกับส่วนท้ายของบรรทัดหรือย่อหน้า
 • Fn–ลูกศรขึ้น: Page Up: เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า 
 • Fn–ลูกศรลง: Page Down: เลื่อนลงหนึ่งหน้า
 • Fn–ลูกศรซ้าย: Home: เลื่อนไปที่ส่วนเริ่มต้นของเอกสาร
 • Fn–ลูกศรขวา: End: เลื่อนไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร
 • Command–ลูกศรขึ้น: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนเริ่มต้นของเอกสาร
 • Command–ลูกศรลง: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนท้ายของเอกสาร
 • Command–ลูกศรซ้าย: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน
 • Command–ลูกศรขวา: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนท้ายของบรรทัดปัจจุบัน
 • Option–ลูกศรซ้าย: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
 • Option–ลูกศรขวา: ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนท้ายของคำถัดไป
 • Shift–Command–ลูกศรขึ้น: เลือกข้อความที่อยู่ระหว่างจุดแทรกกับส่วนเริ่มต้นของเอกสาร
 • Shift–Command–ลูกศรซ้ายลง: เลือกข้อความที่อยู่ระหว่างจุดแทรกกับส่วนท้ายของเอกสาร
 • Shift–Command–ลูกศรซ้าย: เลือกข้อความที่อยู่ระหว่างจุดแทรกกับส่วนเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน
 • Shift–Command–ลูกศรขวา: เลือกข้อความระหว่างจุดแทรกกับส่วนท้ายของบรรทัดปัจจุบัน
 • Shift–ลูกศรขึ้น: ขยายการเลือกข้อความไปถึงอักขระที่อยู่ใกล้ที่สุดในตำแหน่งแนวนอนเดียวกันในบรรทัดบน
 • Shift–ลูกศรลง: ขยายการเลือกข้อความไปถึงอักขระที่อยู่ใกล้ที่สุดในตำแหน่งแนวนอนเดียวกันในบรรทัดล่าง
 • Shift–ลูกศรซ้าย: ขยายการเลือกข้อความไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
 • Shift–ลูกศรขวา: ขยายการเลือกข้อความไปทางขวาหนึ่งอักขระ
 • Option–Shift–ลูกศรขึ้น: ขยายการเลือกข้อความไปถึงจุดเริ่มต้นย่อหน้าปัจจุบัน จากนั้นหากกดอีกครั้งจะเลือกไปถึงจุดเริ่มต้นย่อหน้าถัดไป
 • Option–Shift–ลูกศรลง: ขยายการเลือกข้อความไปถึงจบย่อหน้าปัจจุบัน จากนั้นหากกดอีกครั้งจะเลือกไปถึงจบย่อหน้าถัดไป
 • Option–Shift–ลูกศรซ้าย: ขยายการเลือกข้อความไปถึงจุดเริ่มต้นคำปัจจุบัน จากนั้นหากกดอีกครั้งจะเลือกไปถึงจุดเริ่มต้นคำถัดไป
 • Option–Shift–ลูกศรขวา: ขยายการเลือกข้อความไปถึงจบคำปัจจุบัน จากนั้นหากกดอีกครั้งจะเลือกไปถึงจบคำถัดไป
 • Control-A: ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดหรือย่อหน้า
 • Control-E: ย้ายไปยังจบบรรทัดหรือย่อหน้า
 • Control-F: ย้ายหนึ่งอักขระไปข้างหน้า
 • Control-B: ย้ายหนึ่งอักขระไปข้างหลัง
 • Control-L: วางเคอร์เซอร์หรือรายการที่เลือกไว้ตรงกลางในพื้นที่ที่มองเห็น
 • Control-P: เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด
 • Control-N: เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด
 • Control-O: แทรกบรรทัดใหม่หลังจากจุดแทรก
 • Control-T: สลับอักขระด้านหลังจุดแทรกกับอักขระที่อยู่หน้าจุดแทรก
 • Command–วงเล็บปีกกาด้านซ้าย ({): จัดชิดซ้าย
 • Command–วงเล็บปีกกาด้านขวา (}): จัดชิดขวา
 • Shift–Command–เครื่องหมายขีดตั้ง (|): จัดกึ่งกลาง
 • Option-Command-F: ไปที่ช่องค้นหา 
 • Option-Command-T: แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือในแอป
 • Option-Command-C: คัดลอกลักษณะ: คัดลอกการตั้งค่าการจัดรูปแบบของรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
 • Option-Command-V: วางลักษณะ: ใช้ลักษณะที่คัดลอกไว้กับรายการที่เลือก
 • Option-Shift-Command-V: วางและปรับลักษณะให้ตรงกัน: ใช้ลักษณะของคอนเทนต์ที่อยู่รอบๆ กับรายการที่วางอยู่ภายในคอนเทนต์นั้น
 • Option-Command-I: แสดงหรือซ่อนหน้าต่างตัวตรวจสอบ
 • Shift-Command-P: ตั้งค่าหน้ากระดาษ: แสดงหน้าต่างเพื่อเลือกการตั้งค่าเอกสาร
 • Shift-Command-S: แสดงกล่องโต้ตอบ "บันทึกเป็น" หรือทำสำเนาเอกสารปัจจุบัน
 • Shift–Command–เครื่องหมายลบ (-): ลดขนาดของรายการที่เลือก
 • Shift–Command–เครื่องหมายบวก (+): เพิ่มขนาดของรายการที่เลือก Command–เครื่องหมายเท่ากับ (=) ทำหน้าที่เดียวกัน
 • Shift–Command–เครื่องหมายคำถาม (?): เปิดเมนูวิธีใช้

ปุ่มลัดอื่นๆ

สำหรับปุ่มลัดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำย่อของปุ่มลัดที่แสดงในเมนูของแอปของคุณ ทุกแอปอาจมีปุ่มลัดเป็นของแอปนั้นๆ และปุ่มลัดที่ใช้งานได้ในแอปหนึ่งอาจใช้งานไม่ได้ในแอปอื่น 

วันที่เผยแพร่: