macOS High Sierra

การเปลี่ยนวิธีการทำงานของแทร็คแพดของคุณ

หากคุณใช้แทร็คแพด มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานและตอบสนองตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนของตัวชี้บนหน้าจอเมื่อคุณขยับนิ้วเลื่อนบนแทร็คแพด และสามารถปรับท่าทางการใช้นิ้วบังคับแทร็คแพดได้

ตัวเลือกที่มีให้เลือกขึ้นอยู่กับ Mac รุ่นที่คุณใช้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิ้วสามนิ้วเท่านั้นในการรูดสำหรับคอมพิวเตอร์บางรุ่น

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก แทร็คแพด

  เปิดการตั้งค่าแทร็คแพดให้ฉัน

 2. เลือกตัวเลือกการชี้และคลิก (ขึ้นอยู่กับ Mac ที่คุณใช้ คุณจะสามารถเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ได้เพียงบางตัวเลือก):

  • ค้นหาและตัวตรวจจับข้อมูล: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อค้นหาคำอย่างรวดเร็วหรือทำงานอย่างรวดเร็วกับข้อมูลบางประเภท เช่น วันที่และที่อยู่ แล้วเลือก “คลิกลงน้ำหนักด้วยนิ้วเดียว” หรือ “แตะด้วยสามนิ้ว”

  • คลิกรอง: เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “คลิกโดยใช้สองนิ้ว” “คลิกทางมุมขวาด้านล่าง” หรือ “คลิกทางมุมซ้ายด้านล่าง” เพื่อใช้งานคลิกขวา (หรือ Control) ที่รายการต่าง ๆ บนหน้าจอของคุณ

  • แตะเพื่อคลิกหากคุณเลือกตัวเลือกนี้ การแตะแทร็คแพดโดยใช้นิ้วเดียวจะเหมือนกับการคลิก

  • ค้นหา: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อที่คุณจะสามารถใช้นิ้วสามนิ้วเพื่อแตะสองครั้งที่คำศัพท์เพื่อค้นหาความหมายในพจนานุกรม

  • ความเร็วในการติดตามลากตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าความเร็วที่คุณต้องการของตัวชี้ในการเลื่อนผ่านหน้าจอ

  • การคลิกแบบเงียบ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงคลิกของแทร็คแพด Force Touch

  • การคลิกลงน้ำหนักและการตอบสนองต่อการสัมผัส: บนแทร็คแพด Force Touch ให้คลิกลงน้ำหนักที่รายการเพื่อดำเนินการ(ในการคลิกลงน้ำหนัก ให้กดลงน้ำหนักจนกว่าจะรู้สึกถึงการคลิกที่หนักขึ้น)ตัวอย่างเช่น คลิกลงน้ำหนักที่ไฟล์ใน Finder เพื่อแสดงในหน้าต่างดูแบบผ่านๆเมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณยังรู้สึกได้ถึงการตอบสนองต่อการสัมผัสเมื่อจัดแนววัตถุในแอพบางแอพ เช่น แอพการแสดงตัวอย่าง

 3. เลือกตัวเลือกการเลื่อนและการซูม (ขึ้นอยู่กับ Mac ที่คุณใช้ คุณจะสามารถเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ได้เพียงบางตัวเลือก):

  • ทิศทางการเลื่อน: ธรรมชาติเลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยับเนื้อหาในหน้าต่างในทิศทางเดียวกับนิ้วของคุณ

  • ซูมเข้าหรือออก:เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สองนิ้วเลื่อนเข้าหากันเพื่อซูมเข้าหรือวาดสองนิ้วเปิดออกเพื่อซูมออก

  • ซูมอัจฉริยะ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก

  • หมุน:เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สองนิ้วหมุนรายการบนหน้าจอของคุณ

 4. เลือกท่าทางเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับ Mac ที่คุณใช้ คุณจะเห็นตัวเลือกเหล่านี้ได้เพียงบางตัวเลือก):

  • ปัดระหว่างหน้า: เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยใช้สองนิ้ว” “ปัดนิ้วโดยใช้สามนิ้ว” หรือ “ปัดนิ้วโดยใช้สองหรือสามนิ้ว” เพื่อเลื่อนระหว่างหน้าต่าง ๆ ในเอกสาร

  • ปัดระหว่างแอพเต็มหน้าจอ: เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “ปัดไปทางซ้ายหรือขวาโดยใช้สามนิ้ว” หรือ “ปัดไปทางซ้ายหรือขวาโดยใช้สี่นิ้ว” เพื่อเลื่อนระหว่างแอพนี้แบบเต็มจอ

  • ศูนย์การแจ้ง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปัดนิ้วไปทางซ้ายจากขอบขวาของแทร็คแพดเพื่อแสดงศูนย์การแจ้ง

  • Mission Control: เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก "ปัดขึ้นด้วยสามนิ้ว" หรือ "ปัดขึ้นด้วยสี่นิ้ว" เพื่อเข้าสู่ Mission Control

  • App Exposéเลือกตัวเลือกนี้แล้วเลือก “ปัดลงด้วยสามนิ้ว” หรือ “ปัดลงด้วยสี่นิ้ว” เพื่อเข้าใช้ Exposé

  • Launchpad: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้นิ้วหัวแม่มือและสามนิ้วจีบเข้าหากันเพื่อแสดง Launchpad

  • แสดงเดสก์ท็อป: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้นิ้วหัวแม่มือและสามนิ้ววาดออกจากกันเพื่อแสดงเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์คุณ