ใช้คำสั่งนิ้ว Multi-Touch บน Mac

เมื่อใช้แทร็คแพด Multi-Touch หรือ Magic Mouse คุณจะสามารถแตะ ปัดนิ้ว หนีบนิ้ว หรือกางนิ้วโดยใช้อย่างน้อยหนึ่งนิ้วเพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้

คำสั่งนิ้วสำหรับแทร็คแพด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนิ้วเหล่านี้ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก "แทร็คแพด" คุณสามารถปิดใช้งานคำสั่งนิ้ว เปลี่ยนประเภทของคำสั่งนิ้ว และดูว่าคำสั่งนิ้วแบบใดใช้งานร่วมกับ Mac ของคุณได้

การใช้คำสั่งนิ้วสำหรับแทร็คแพดจำเป็นต้องมี Magic Trackpad หรือแทร็คแพด Multi-Touch ในตัว หากแทร็คแพดของคุณรองรับ Force Touch คุณยังสามารถคลิกลงน้ำหนักและรับการตอบสนองแบบผิวสัมผัสได้อีกด้วย

แตะเพื่อคลิก
ใช้หนึ่งนิ้วแตะเพื่อคลิก
     

คลิกขวา
คลิกหรือแตะด้วยสองนิ้ว
    

ซูมอัจฉริยะ
ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าและออกในหน้าเว็บหรือไฟล์ PDF
     

เลื่อน
ใช้สองนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน1
    
    

ซูมเข้าหรือออก
หนีบหรือกางนิ้วด้วยสองนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก
    
    

หมุน
หมุนสองนิ้วเป็นวงเพื่อหมุนรูปภาพหรือรายการอื่น
    

ปัดนิ้วเพื่อเปลี่ยนหน้า
ใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป
    

เปิดศูนย์การแจ้งเตือน
ใช้สองนิ้วปัดจากขอบด้านขวาไปทางซ้ายเพื่อแสดงศูนย์การแจ้งเตือน
    

ลากด้วยสามนิ้ว
ใช้สามนิ้วลากรายการบนหน้าจอ แล้วคลิกหรือแตะเพื่อวาง เปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง2

 

การค้นหาและตัวตรวจหาข้อมูล
ใช้สามนิ้วแตะเพื่อค้นหาคำ หรือดำเนินการอื่นๆ กับวันที่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ

แสดงเดสก์ท็อป
กางนิ้วโป้งและอีกสามนิ้วออกจากกันเพื่อแสดงเดสก์ท็อป


    

Launchpad
หนีบนิ้วโป้งและอีกสามนิ้วเข้าหากันเพื่อแสดง Launchpad
    

 

Mission Control
ใช้สี่นิ้วปัดขึ้น3 เพื่อเปิด Mission Control
    

App Exposé
ใช้สี่นิ้วปัดลง3 เพื่อดูหน้าต่างทั้งหมดของแอพที่คุณใช้อยู่
    

ปัดนิ้วเพื่อสลับระหว่างแอพที่เปิดเต็มหน้าจอ
ใช้สี่นิ้วปัดไปทางซ้ายหรือทางขวา3 เพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อปกับแอพแบบเต็มหน้าจอ

 

คำสั่งนิ้วสำหรับเมาส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนิ้วเหล่านี้ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกเมาส์ ซึ่งคุณจะสามารถปิดคำสั่งนิ้ว เปลี่ยนประเภทของคำสั่งนิ้ว และดูว่าคำสั่งนิ้วแบบใดใช้งานร่วมกับ Mac ของคุณได้ การใช้คำสั่งนิ้วสำหรับเมาส์จำเป็นต้องมี Magic Mouse

คลิกขวา
คลิกด้านขวาของเมาส์
    

เลื่อน
ใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน1
    

ซูมอัจฉริยะ
ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าและออกในหน้าเว็บหรือไฟล์ PDF
    

Mission Control
ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด Mission Control
     

ปัดนิ้วเพื่อสลับระหว่างแอพที่เปิดเต็มหน้าจอ
ใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อปกับแอพแบบเต็มหน้าจอ
    

ปัดนิ้วเพื่อเปลี่ยนหน้า
ปัดหนึ่งนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป
    

1. คุณสามารถปิดแทร็คแพดได้ด้วยการเลื่อนในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง โดยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการช่วยการเข้าถึง ในส่วนเมาส์และแทร็คแพด ให้คลิกตัวเลือกแทร็คแพด แล้วยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมาย "การเลื่อน"

2. การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงยังมีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการลากด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วอีกด้วย โดยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการช่วยการเข้าถึง ในส่วนเมาส์และแทร็คแพด ให้คลิกตัวเลือกแทร็คแพด เลือก "เปิดใช้งานการลาก" จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือก "ล็อคการลาก" จากเมนูป๊อปอัพ คลิกปุ่มเครื่องหมายคำถามเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละรายการ

3. ใน macOS บางเวอร์ชั่น คำสั่งนิ้วแบบนี้จะใช้สามนิ้วแทนการใช้สี่นิ้ว

วันที่เผยแพร่: