เปิด "การลากด้วยนิ้วโดยใช้สามนิ้ว" สำหรับแทร็คแพด Force Touch ของคุณ

"การลากด้วยนิ้วโดยใช้สามนิ้ว" คือการวาดนิ้วแบบ Multi-Touchใน OS X ให้คุณได้ใช้นิ้วมือสามนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าต่างที่ใช้งานอยู่บนหน้าจอของคุณ

ด้านล่างนี้คือวิธีการเปิดการลากด้วยนิ้วโดยใช้สามนิ้ว หาก Mac ของคุณมี แทร็คแพด Force Touch

  1. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
  2. คลิกไอคอน การช่วยการเข้าถึง
  3. เลือก เมาส์และแทร็คแพด จากตัวเลือกทางซ้าย
  4. คลิก ตัวเลือกแทร็คแพด
  5. ใส่เครื่องหมายเลือกที่อยู่ถัดจาก "เปิดใช้งานการลาก" 
  6. จากเมนูที่ปรากฏที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก "การลากด้วยนิ้วโดยใช้สามนิ้ว" เพื่อให้มีเครื่องหมายเลือกอยู่ใกล้กับเมนู
  7. คลิก ตกลง

วันที่เผยแพร่: