แหล่งข้อมูลของ Apple School Manager กำลังแสดงการเชื่อมต่อ SCIM

ผสานข้อมูลของคุณ

ซิงค์บัญชีจากระบบข้อมูลนักเรียน Microsoft Azure Active Directory ของคุณ หรือกับไฟล์ที่คุณสร้างและอัพโหลดโดยใช้ SFTP

รวมกับระบบข้อมูลนักเรียนของคุณ

เซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของ Apple School Manager ที่แสดงอุปกรณ์และการมอบหมายอุปกรณ์

จัดการอุปกรณ์

ทำให้การปรับใช้อุปกรณ์ Apple กับองค์กรของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์

หน้าต่าง Apple School Manager กำลังแสดงว่ามีการเลือก "แอพและหนังสือ" ในแถบด้านข้างใต้ "เนื้อหา" บานหน้าต่างที่เลือกมีไว้สำหรับซื้อและจัดการสิทธิ์อนุญาตสำหรับแอพ Numbers

ซื้อเนื้อหาจำนวนมาก แล้วมอบหมายไปยังอุปกรณ์

ซื้อแอพและหนังสือจำนวนมาก จากนั้นมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใหัเจ้าหน้าที่ ผู้สอน และนักเรียนของคุณใช้ได้ คุณยังสามารถมอบหมายแอปจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้ด้วย

วิธีการซื้อคอนเทนต์

หากต้องการเรียกดูคู่มือผู้ใช้ Apple School Manager ให้แตะที่สารบัญด้านบนของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น