คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ iPhone และ Apple Watch

ดูวิธีใช้ iPhone และ Apple Watch ของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

วิธีการโทรแบบเสียงในกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

การโทรจาก iPad หรือ Mac

เมื่อใช้การโทรผ่าน Wi-Fi คุณจะสามารถติดต่อกับบริการฉุกเฉินบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ดูวิธีการตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi บน iPad หรือบน Mac ของคุณ

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

iPhone และ Apple Watch ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการประกาศเหตุฉุกเฉิน ประกาศจากรัฐบาล หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ