ใช้ SOS ฉุกเฉินใน Apple Watch

เมื่อใช้ SOS ฉุกเฉิน คุณจะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือและแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจาก Apple Watch ของคุณ

วิธีการทำงานมีดังนี้

ในการใช้ SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch ที่ไม่มีเซลลูลาร์ คุณต้องมี iPhone ของคุณอยู่ใกล้กัน หากไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆ Apple Watch จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก และคุณต้องตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi

เมื่อคุณโทรออกด้วย SOS ฉุกเฉิน Apple Watch ของคุณจะโทรหาบริการฉุกเฉินในพื้นที่โดยอัตโนมัติและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้เจ้าหน้าที่ ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องเลือกบริการที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถเลือกโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถพยาบาล และหากคุณมี Apple Watch Series 5 หรือใหม่กว่า (GPS + Cellular) หรือ Apple Watch SE (GPS + Cellular) นาฬิกาของคุณยังสามารถโทรหาบริการฉุกเฉินในพื้นที่ขณะที่คุณเดินทางอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้ด้วย

โดย Apple Watch จะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่คุณเข้าสู่โหมด SOS ฉุกเฉินได้สักครู่หนึ่ง อุปกรณ์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณทราบเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของคุณเปลี่ยนแปลง* ดูวิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน 

* นาฬิกาของคุณไม่ส่งข้อความถึงรายชื่อติดต่อฉุกเฉินหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณกำลังอยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วิธีโทรหาบริการฉุกเฉินบน Apple Watch ของคุณ

 1. กดปุ่มด้านข้างของนาฬิกาค้างไว้ (ปุ่มด้านล่างของ Digital Crown) จนกว่าแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินจะปรากฏขึ้น
  แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch
 2. ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อเริ่มการโทรทันที หรือคุณสามารถกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ได้ หลังจากนับถอยหลัง นาฬิกาจะโทรหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

เมื่อวางสายแล้ว Apple Watch จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก หากปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะเปิดคุณสมบัตินี้ชั่วคราว ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากคุณเข้าสู่โหมด SOS ฉุกเฉิน นาฬิกาจะส่งรายการอัพเดทรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง* ดูวิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน 

* นาฬิกาของคุณไม่ส่งข้อความถึงรายชื่อติดต่อฉุกเฉินหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณกำลังอยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากโทรฉุกเฉิน Apple Watch จะเตือนคุณทุกๆ สี่ชั่วโมงว่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะถูกแชร์กับรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ แตะหยุดแชร์ในการแจ้งเตือนเพื่อหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

วางสายที่คุณเริ่มต้นการโทรโดยไม่ตั้งใจ

หากคุณเริ่มต้นการนับถอยหลัง SOS ฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ เพียงแค่ปล่อยปุ่มด้านข้าง

หากคุณเริ่มต้นการโทรฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ ให้แตะปุ่มวางสาย ไอคอนวางสายสีแดง แล้วแตะใช่เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการโทร หลังจากนั้น นาฬิกาจะถามว่าคุณยังคงต้องการส่งข้อความไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณอยู่หรือไม่ แตะไม่ หากคุณต้องการยกเลิกข้อความ

ตัวเลือกวางสายบน Apple Watch

 

เพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ แล้วแตะไอคอนโปรไฟล์  (หรือรูปภาพของคุณ หากคุณเพิ่มแล้ว)
 2. แตะ ID ทางแพทย์
 3. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังส่วนรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะปุ่มเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน 
 5. แตะชื่อรายชื่อติดต่อ หากมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้
 6. ระบุความสัมพันธ์ของพวกเขากับคุณ 
 7. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ 

ลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ แล้วแตะไอคอนโปรไฟล์  (หรือรูปภาพของคุณ หากคุณเพิ่มแล้ว)
 2. แตะ ID ทางแพทย์
 3. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังส่วนรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะปุ่ม  ลบรายชื่อฉุกเฉินที่อยู่ถัดจากรายชื่อติดต่อ แล้วแตะลบ
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ปิดการโทรอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อทำให้การกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ไม่ถือเป็นการโทรไปยังบริการฉุกเฉินต่างๆ โดยอัตโนมัติ โดยมีวิธีดังนี้ 

 1. เปิดแอพ Watch ใน iPhone แล้วแตะแท็บ My Watch
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน
 3. ปิดกดปุ่มด้านข้างค้างไว้เพื่อโทร 

หากคุณปิดการตั้งค่านี้ คุณจะยังสามารถใช้แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายได้อยู่

การโทรฉุกเฉินระหว่างประเทศ

Apple Watch Series 5 หรือใหม่กว่า (GPS + Cellular) และ Apple Watch SE (GPS + Cellular) สามารถโทรหาบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อคุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นได้ เมื่อคุณเริ่มการโทร SOS ฉุกเฉินขณะอยู่ต่างประเทศ นาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับบริการฉุกเฉินในพื้นที่ แต่จะไม่ส่งตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อความไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ ในบางประเทศและภูมิภาค การโทรฉุกเฉินระหว่างประเทศสามารถทำงานได้ แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าบริการเซลลูลาร์ในนาฬิกา ดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

เช่นเดียวกับเมื่อคุณใช้ SOS ฉุกเฉินในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ คุณต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ หาก Apple Watch ของคุณไม่ใช่รุ่นเซลลูลาร์

ตั้งค่าคุณสมบัติฉุกเฉินอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: