ใช้ SOS ฉุกเฉินใน Apple Watch

เมื่อใช้ SOS ฉุกเฉิน คุณจะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือและแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

วิธีการทำงานมีดังนี้

เมื่อคุณโทรออกด้วย SOS ฉุกเฉิน Apple Watch ของคุณจะโทรหาบริการฉุกเฉินในพื้นที่โดยอัตโนมัติและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้เจ้าหน้าที่ ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องเลือกบริการที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถเลือกโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถพยาบาล และหากคุณมี Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) นาฬิกาของคุณก็สามารถโทรหาบริการฉุกเฉินในพื้นที่ ขณะที่คุณเดินทางอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้ด้วย

หลังจากวางสายโทรฉุกเฉินแล้ว Apple Watch จะแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินผ่านทางข้อความ เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกยกเลิกการแจ้งดังกล่าว โดย Apple Watch จะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่คุณเข้าสู่โหมด SOS ฉุกเฉินได้สักครู่หนึ่ง อุปกรณ์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณทราบเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของคุณเปลี่ยนแปลง* ดูวิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

* นาฬิกาของคุณไม่ส่งข้อความถึงรายชื่อติดต่อฉุกเฉินหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกำลังใช้งานนอกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

โทรติดต่อบริการฉุกเฉิน

ในการใช้ SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch ที่ไม่มีเซลลูลาร์ คุณต้องมี iPhone ของคุณอยู่ใกล้กัน หากไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆ Apple Watch จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก และคุณต้องตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi

วิธีต่อสาย มีดังนี้ 

 1. กดปุ่มด้านข้างของนาฬิกาค้างไว้จนกว่าจะปรากฏแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉิน
  แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch
 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ต่อไป รอให้ระบบเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน คุณยังสามารถลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินได้อีกด้วย
 3. เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง นาฬิกาจะต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

หลังจากวางสายแล้ว Apple Watch จะส่งข้อความที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉิน เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกยกเลิก หากปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะเปิดคุณสมบัตินี้ชั่วคราว หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลอัพเดท และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในอีกประมาณ 10 นาทีถัดมา 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อมีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้หยุดแชร์ โดยเตือนทุกสี่ชั่วโมง เป็นเวลารวม 24 ชั่วโมง หากต้องการหยุดส่งข้อมูลอัพเดท ให้แตะหยุดแชร์ในการแจ้งเตือน 

วางสาย

หากคุณเริ่มต้นการนับถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ปล่อยปุ่มด้านข้าง

หากคุณต่อสายโทรฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ ให้กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล แล้วแตะวางสาย

ตัวเลือกวางสายบน Apple Watch

เพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะไอคอนโปรไฟล์ 
 2. ในส่วนรายละเอียดการแพทย์ ให้แตะ ID ทางแพทย์
 3. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังส่วนรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะปุ่มเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน 
 5. แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 6. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ 

ลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่ไอคอนโปรไฟล์ 
 2. ในส่วนรายละเอียดการแพทย์ ให้แตะ ID ทางแพทย์
 3. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังส่วนรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะปุ่มลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน ไอคอนเครื่องหมายลบ ซึ่งอยู่ข้างรายชื่อติดต่อ แล้วแตะลบ
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ปิดการโทรอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อทำให้การกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ ไม่ถือเป็นการโทรไปยังบริการฉุกเฉินต่างๆ โดยอัตโนมัติ โดยมีวิธีดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน
 3. ปิดกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ 

หากคุณปิดการตั้งค่านี้ คุณจะยังสามารถใช้แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายได้อยู่

การโทรฉุกเฉินระหว่างประเทศ

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) สามารถโทรหาบริการฉุกเฉินในพื้นที่ เมื่อคุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น เมื่อคุณเริ่มการโทร SOS ฉุกเฉินขณะอยู่ต่างประเทศ นาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับบริการฉุกเฉินในพื้นที่ แต่จะไม่ส่งตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อความไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ ในบางประเทศและภูมิภาค การโทรฉุกเฉินระหว่างประเทศสามารถทำงานได้ แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าบริการเซลลูลาร์ในนาฬิกา ดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

เช่นเดียวกับเมื่อคุณใช้ SOS ฉุกเฉินในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ คุณต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ หาก Apple Watch Series 5 ของคุณไม่ใช่รุ่นเซลลูลาร์

ตั้งค่าคุณสมบัติฉุกเฉินอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: