ใช้ SOS ฉุกเฉินใน Apple Watch

เมื่อใช้ SOS ฉุกเฉิน คุณจะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือและส่งการเตือนไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

วิธีการทำงานมีดังนี้

เมื่อคุณต่อสายด้วย SOS อุปกรณ์ Apple Watch จะโทรไปยังหมายเลขบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องเลือกบริการที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถเลือกโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเรียกรถพยาบาลได้ 

หน้าจอการติดต่อบริการฉุกเฉินบน Apple Watch

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินได้อีกด้วย หลังจากวางสายโทรฉุกเฉินแล้ว Apple Watch จะส่งการเตือนไปให้รายชื่อสำหรับติดต่อฉุกเฉินผ่านทางข้อความตัวอักษร นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก Apple Watch จะส่งตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของคุณ และหลังจากที่คุณเข้าสู่โหมด SOS ได้สักครู่หนึ่ง อุปกรณ์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณทราบหากตำแหน่งที่ตั้งของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ต่อสายบริการฉุกเฉิน

หากต้องการใช้ SOS คุณต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ หากไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆ Apple Watch จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก และคุณต้องตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi ไว้แล้ว บน Apple Watch รุ่นเซลลูลาร์ คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ได้อีกด้วย

วิธีต่อสาย มีดังนี้ 

 1. กดปุ่มด้านข้างของนาฬิกาค้างไว้จนกว่าจะปรากฏแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉิน
  แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch
 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ต่อไป รอให้ระบบเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน คุณยังสามารถลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินได้อีกด้วย
 3. เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง นาฬิกาจะต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

หลังจากวางสายแล้ว Apple Watch จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก หากปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ ระบบจะเปิดคุณสมบัตินี้ชั่วคราว หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลอัพเดท และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในอีกประมาณ 10 นาทีถัดมา 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อมีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะได้รับการเตือนความจำให้หยุดทุกๆ 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากต้องการให้หยุดส่งข้อมูลอัพเดท ให้เลือกหยุดแชร์ในการแจ้งเตือนนั้น 

วางสาย

หากคุณเริ่มต้นการนับถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ปล่อยปุ่มด้านข้าง

หากคุณต่อสายโทรฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ ให้กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล แล้วแตะวางสาย

ตัวเลือกวางสายบน Apple Watch

หน้าจอ ID ทางแพทย์บน iPhone ที่แสดงอาการภูมิแพ้ การให้ยา กรุ๊ปเลือด และอื่นๆ

เพิ่มหรือลบรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินจากแอพสุขภาพบน iPhone ได้ดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน
 3. แตะ ไอคอนเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉินมีดังนี้ 

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน 
 3. แตะ ไอคอนเครื่องหมายลบ ที่อยู่ถัดจากรายชื่อ แล้วแตะลบ
 4. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ 

ปิดการต่อสายอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อทำให้การกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ไม่ต่อสายไปยังบริการฉุกเฉินต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ ดังนี้ 

 1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน
 3. ปิดกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ 
  หน้าจอ SOS ฉุกเฉินบน iPhone ที่แสดง Emily Parker เป็นรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

หากคุณปิดการตั้งค่านี้ คุณจะยังสามารถใช้แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายได้อยู่

ตั้งค่าคุณสมบัติฉุกเฉินอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: