ใช้การตรวจจับการล้มด้วย Apple Watch Series 4

หาก Apple Watch 4 ตรวจพบการล้มอย่างรุนแรง เครื่องจะช่วยเชื่อมต่อคุณกับบริการฉุกเฉิน หากจำเป็น

วิธีการทำงานมีดังนี้

หาก Apple Watch Series 4 การล้มอย่างรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่คุณสวมนาฬิกาอยู่ เครื่องจะสะกิดข้อมือคุณ ส่งเสียงเตือน และแสดงการเตือน คุณสามารถเลือกติดต่อบริการฉุกเฉินหรือยกเลิกการเตือนนั้นได้โดยการแตะ "ฉันล้มแต่ไม่เป็นไร" หรือ "ฉันไม่ได้ล้ม"

Apple Watch ที่มีข้อความว่า

หาก Apple Watch ของคุณตรวจพบว่าคุณขยับเขยื้อนอยู่ เครื่องจะรอให้คุณตอบสนองและจะไม่ต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ หาก Apple Watch ของคุณตรวจพบว่าคุณไม่ขยับเขยื้อนประมาณหนึ่งนาที เครื่องจะเริ่มนับถอยหลัง 15 วินาที พร้อมกับสะกิดข้อมือคุณและส่งเสียงเตือนไปด้วย เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อให้คุณหรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ยินเมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง Apple Watch ของคุณจะต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ จากนั้นเครื่องจะส่งข้อความหารายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณพร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อแจ้งให้คนเหล่านั้นทราบว่า Apple Watch ตรวจพบการล้มอย่างรุนแรงและต่อสายหาบริการฉุกเฉินแล้ว

Apple Watch ของคุณจะได้รับรายชื่อติดต่อฉุกเฉินจาก ID ทางแพทย์ของคุณ การตรวจจับข้อมือจะต้องเปิดอยู่เพื่อให้นาฬิกาของคุณสามารถต่อสายบริการฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ: เปิดแอพการตั้งค่าบน Apple Watch ของคุณ แตะทั่วไป แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจจับข้อมือเปิดอยู่ การล้มจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในแอพสุขภาพ เว้นแต่ว่าคุณจะตอบกลับไปว่าคุณไม่ได้ล้มเมื่อ Apple Watch ถาม หากต้องการตรวจสอบประวัติการล้มของคุณ ให้เปิดแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ แตะที่แท็บข้อมูลสุขภาพ แล้วแตะผลลัพธ์

ต่อสายบริการฉุกเฉิน

หากต้องการต่อสายบริการฉุกเฉิน ให้ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินในข้อความเตือน Apple Watch จะโทรออกโดยอัตโนมัติหากตรวจจับได้ว่าคุณไม่ขยับเขยื้อนประมาณหนึ่งนาที หาก Apple Watch ตรวจพบว่าคุณขยับเขยื้อนอยู่ เครื่องจะไม่โทรออกโดยอัตโนมัติ 

บางประเทศและบางภูมิภาคจะมีหมายเลขโทรศัพท์บริการฉุกเฉินหลายหมายเลข สำหรับประเทศเหล่านี้ Apple Watch จะโทรไปยังหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับบริการรถพยาบาล

วางสาย

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่ถามว่าคุณล้มหรือไม่ ให้ยกเลิกการเตือนโดยการแตะที่ "ฉันล้มแต่ไม่เป็นไร" หรื "ฉันไม่ได้ล้ม" หากการนับถอยหลังเริ่มขึ้นแล้ว ให้แตะยกเลิก 

หากคุณต่อสายหาบริการฉุกเฉิน คุณจะสามารถวางสายได้เมื่อการโทรสิ้นสุด หรือไม่ต้องการการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแล้ว:

 1. แตะ ปุ่มวางสาย
 2. บนหน้าจอวางสาย ให้แตะตกลง 

ตัวเลือก SOS ฉุกเฉินบน iPhone ของคุณ

เปิดหรือปิดการตรวจจับการล้ม

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน
 3. เปิดหรือปิดการตรวจจับการล้ม 

หากคุณป้อนอายุของคุณแล้วเมื่อตั้งค่า Apple Watch หรือในแอพสุขภาพโดยที่คุณอายุ 65 ปีขึ้นไป คุณสมบัตินี้จะเปิดโดยอัตโนมัติ

Apple Watch ไม่สามารถตรวจจับการล้มได้ทุกครั้ง ยิ่งคุณแอ็คทีฟก็ยิ่งทำให้เกิดการตรวจจับการล้มได้ เนื่องจากมีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่ดูเหมือนกับการล้ม 

ID ทางแพทย์ของ Derek Parker ในแอพสุขภาพ

ตั้งค่า ID ทางแพทย์ของคุณ แล้วเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข 
 3. ป้อนวันเกิดและข้อมูลสุขภาพอื่นๆ ของคุณ
 4. หากต้องการเพิ่มรายชื่อ ให้แตะ ไอคอนบวกสีเขียว ใต้รายชื่อติดต่อฉุกเฉิน แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 5. หากต้องการนำรายชื่อติดต่อฉุกเฉินออก ให้แตะ ไอคอนนำออก ที่อยู่ถัดจากรายชื่อนั้น แล้วแตะลบ
 6. หากต้องการทำให้ ID ทางแพทย์ใช้งานได้จากหน้าจอล็อค ให้เปิดแสดงขณะล็อคอยู่ ในกรณีฉุกเฉิน ID ทางแพทย์นี้จะให้ข้อมูลกับคนที่ต้องการช่วย
 7. แตะเสร็จสิ้น

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ 

วันที่เผยแพร่: