ตั้งค่า ID ทางแพทย์ในแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ

ID ทางแพทย์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญของคุณจากหน้าจอล็อคได้โดยไม่ต้องใช้รหัส โดยสามารถดูข้อมูล เช่น อาการแพ้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

วิธีตั้งค่า ID ทางแพทย์ของคุณ

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บสรุป
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ  ที่มุมขวาบน
 3. ใต้รูปโปรไฟล์ ให้แตะ ID ทางแพทย์
 4. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 5. หากต้องการทำให้ ID ทางแพทย์ใช้งานได้จากหน้าจอล็อคบน iPhone ให้เปิดแสดงขณะล็อคอยู่ ในกรณีฉุกเฉิน ID ทางแพทย์นี้จะมอบข้อมูลให้กับคนที่ต้องการช่วย หากต้องการแชร์ ID ทางแพทย์ของคุณกับผู้รับมือกับเหตุฉุกเฉิน ให้เปิดแชร์ในระหว่างโทรฉุกเฉิน เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความไปยังบริการฉุกเฉินใน iPhone หรือ Apple Watch นั้น ID ทางแพทย์ของคุณจะถูกแชร์โดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการฉุกเฉิน*
 6. ป้อนข้อมูลสุขภาพ เช่น วันเกิด อาการแพ้ และกรุ๊ปเลือด
 7. แตะเสร็จสิ้น

*มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น Text-to-911 อาจไม่มีให้บริการในบางพื้นที่ เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความไปยังบริการฉุกเฉิน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อมูล ID ทางแพทย์ที่เข้ารหัสจะถูกส่งไปยัง Apple ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะใช้เพื่อตรวจสอบว่าบริการรับส่งข้อมูลเหตุฉุกเฉินขั้นสูงได้รับการรองรับในพื้นที่ของคุณหรือไม่ หากรองรับ Apple ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังพาร์ทเนอร์เพื่อส่งไปยังบริการฉุกเฉิน Apple ไม่สามารถอ่านข้อมูล ID ทางแพทย์ของคุณได้ หากคุณปิด “สายโทรฉุกเฉินและ SOS” ใต้การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ การตรวจสอบนี้ไม่สามารถดำเนินการได้และข้อมูล ID ทางแพทย์จะไม่ถูกแชร์

วิธีแก้ไขรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บสรุป
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ  ที่มุมขวาบน
 3. ใต้รูปโปรไฟล์ใ ห้แตะ ID ทางแพทย์
 4. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน
 5. แตะเครื่องหมายบวก  ข้าง "เพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน" แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 6. หากต้องการลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน ให้แตะปุ่มลบ  ข้างรายชื่อนั้น แล้วแตะลบ
 7. แตะเสร็จสิ้น


วิธีการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถสมัครลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บสรุป
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ  ที่มุมขวาบน
 3. ใต้คุณสมบัติ ให้แตะการบริจาคอวัยวะ
 4. แตะสมัครลงทะเบียนกับ Donate Life
 5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน แล้วแตะดำเนินการต่อ
 6. ยืนยันการลงทะเบียน แล้วแตะ ลงทะเบียนให้เสร็จกับ Donate Life
 7. แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลกับ Donate Life ได้ตลอดเวลา

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บสรุป
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ  ที่มุมขวาบน
 3. ใต้คุณสมบัติ ให้แตะการบริจาคอวัยวะ
 4. แตะแก้ไขการลงทะเบียนผู้บริจาค
 5. อัพเดทข้อมูลของคุณ หากต้องการลบการลงทะเบียนของคุณ ให้แตะเอาฉันออก
 6. แตะอัพเดท

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Donate Life America โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์

สำรวจคุณสมบัติของแอพสุขภาพเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: