ตั้งค่า ID ทางแพทย์ในแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ

ID ทางแพทย์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญของคุณจากหน้าจอล็อคได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน โดยสามารถดูข้อมูล เช่น อาการแพ้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

ตั้งค่า ID ทางแพทย์ของคุณ

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์
 2. แตะแก้ไข หากระบบขอ ให้แตะแก้ไข ID ทางแพทย์
 3. หากต้องการทำให้ ID ทางแพทย์ใช้งานได้จากหน้าจอล็อคบน iPhone ให้เปิด "แสดงขณะล็อคอยู่" ในกรณีฉุกเฉิน ID ทางแพทย์นี้จะให้ข้อมูลกับคนที่ต้องการช่วย
 4. ป้อนข้อมูลสุขภาพของคุณ เช่น วันเกิด ส่วนสูง และหมู่เลือด
 5. แตะเสร็จสิ้น
  ID ทางแพทย์ของ Derek Parker ที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน
 3. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน ให้แตะ ไอคอนบวกสีเขียว ใต้รายชื่อติดต่อฉุกเฉิน แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 4. หากต้องการลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉินออก ให้แตะ ไอคอนลบ ที่อยู่ถัดจากรายชื่อนั้น แล้วแตะลบ
 5. แตะเสร็จสิ้น

ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์
 2. ใต้การบริจาคอวัยวะ ให้แตะลงทะเบียนกับ Donate Life
  หน้าจอการบริจาคอวัยวะจากแอพสุขภาพ
 3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน แล้วแตะดำเนินการต่อ
 4. ยืนยันการลงทะเบียน แล้วแตะ ลงทะเบียนให้เสร็จกับ Donate Life
 5. แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลด้วย Donate Life ได้ตลอดเวลา

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์
 2. แตะแก้ไข แล้วแตะแก้ไขการบริจาคอวัยวะ
 3. อัพเดทข้อมูลของคุณ หากต้องการลบการลงทะเบียนของคุณ ให้แตะเอาฉันออก
 4. แตะอัพเดท

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Donate Life America โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์

สำรวจคุณสมบัติของแอพสุขภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: