ตั้งค่า ID ทางแพทย์ในแอพสุขภาพบน iPhone ของคุณ

ใช้ ID ทางแพทย์เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพที่สำคัญของคุณ ID ทางแพทย์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญของคุณจากหน้าจอล็อคได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

   

ID ทางแพทย์ของคุณประกอบด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งอาจมีความสำคัญในกรณีฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิแพ้และอาการป่วยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถสร้าง ID ทางแพทย์ได้ในแอพสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องปลดล็อค iPhone

     

 

ตั้งค่า ID ทางแพทย์ของคุณ

หากต้องการให้ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญของคุณสามารถเข้าถึงได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถตั้งค่า ID ทางแพทย์ ในแอพสุขภาพใน iPhone ของคุณ

สร้าง ID ทางแพทย์:

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะ ID ทางแพทย์ > แก้ไข 
 2. ป้อนรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลสุขภาพของคุณ เช่น วันเกิด ส่วนสูง และหมู่เลือด
 3. เปิด แสดงขณะล็อคอยู่ เพื่อให้สามารถใช้ ID ทางแพทย์ได้จากหน้าจอล็อค ในกรณีฉุกเฉิน วิธีนี้ช่วยให้บุคคลที่ต้องการช่วยเหลือได้รับข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่คุณได้ป้อนไว้
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น

 

     

 

โทรฉุกเฉินและเข้าถึง ID ทางแพทย์

หาก iPhone มี ID ทางแพทย์ คุณจะสามารถดูข้อมูลทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ในอุปกรณ์ หรือทำการโทรฉุกเฉินได้ หากต้องการดู ID ทางแพทย์ ให้เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะ ID ทางแพทย์ หาก iPhone ล็อคอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. กดปุ่มโฮม
 2. แตะ ฉุกเฉิน
 3. ในหน้าจอโทรฉุกเฉิน คุณสามารถโทรหรือแตะ ID ทางแพทย์ เพื่อดูข้อมูลทางการแพทย์ฉุกเฉินที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เครื่องนั้น

 

     

 

ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ในแอพสุขภาพภายใต้ ID ทางแพทย์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะ ID ทางแพทย์
 2. ใต้ การบริจาคอวัยวะ ให้แตะลงทะเบียนกับ Donate Life
 3. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แล้วแตะ ดำเนินการต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. ยืนยันการลงทะเบียน แล้วแตะ ลงทะเบียนให้เสร็จกับ Donate Life

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลด้วย Donate Life ได้ตลอดเวลา เพียงเปิดแอพสุขภาพ แตะ ID ทางแพทย์ แล้วแตะ แก้ไข ใต้ งานทะเบียนบริจาคอวัยวะ หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แก้ไข และแตะ เอาฉันออก

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Donate Life America โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตั้งค่าและใช้แอพสุขภาพใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อติดตามสุขภาพและกิจกรรมฟิตเนสประจำวันของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: