เกี่ยวกับการแจ้งเตือนฉุกเฉินและข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลบน iPhone และ Apple Watch

ดูวิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนฉุกเฉินและข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลบน iPhone และ Apple Watch ของคุณ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินและข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลบน iPhone และ Apple Watch ของคุณได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนต่างๆ ต่อไปนี้

  • ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลของประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
  • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุคุกคามที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือต่อชีวิต
  • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรง
  • การแจ้งเตือน AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

การแจ้งเตือน AMBER สามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เปิดหรือปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล

อุปกรณ์ของคุณจะเปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลเอาไว้ตามค่าเริ่มต้น * เวลาที่คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล คุณจะได้ยินเสียงพิเศษที่คล้ายกับเสียงนาฬิกาปลุก หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
  2. เลื่อนลงด้านล่างสุดของหน้าจอ
  3. ที่ใต้ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล ให้เปิดหรือปิดประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการ*

*รองรับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลเมื่อใช้ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Apple Watch สามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้หาก iPhone ของคุณสามารถรับการแจ้งเตือนและอยู่ใกล้เคียง หรือ Apple Watch อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใช้แผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Apple Watch Series 3 (GPS + cellular) สามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้โดยที่ iPhone ของคุณไม่ต้องอยู่ใกล้เคียงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

*ในบางประเทศ คุณอาจไม่สามารถปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลได้

วันที่เผยแพร่: