เกี่ยวกับการแจ้งเตือนฉุกเฉินและข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลบน iPhone และ Apple Watch

ดูวิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนฉุกเฉิน ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะบน iPhone และ Apple Watch ของคุณ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนฉุกเฉิน ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะบน iPhone และ Apple Watch ของคุณได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนต่างๆ ต่อไปนี้

 • ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลของประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุคุกคามที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือต่อชีวิต
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรง
 • การแจ้งเตือน AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ*

*การแจ้งเตือน AMBER และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะสามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เปิดหรือปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล

อุปกรณ์ของคุณจะเปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลเอาไว้ตามค่าเริ่มต้น * เวลาที่คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล คุณจะได้ยินเสียงพิเศษที่คล้ายกับเสียงนาฬิกาปลุก หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. เลื่อนลงด้านล่างสุดของหน้าจอ
 3. ที่ใต้ข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาล ให้เปิดหรือปิดประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการ*

*รองรับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลเมื่อใช้ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Apple Watch สามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้หาก iPhone ของคุณสามารถรับการแจ้งเตือนและอยู่ใกล้เคียง หรือ Apple Watch อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใช้แผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ Apple Watch Series 3 (GPS + cellular) สามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้โดยที่ iPhone ของคุณไม่ต้องอยู่ใกล้เคียงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

*ในบางประเทศ คุณอาจไม่สามารถปิดข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลได้

เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนการทดสอบฉุกเฉิน

เมื่อ iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะใช้งานซิมของสหรัฐฯ หรือขณะที่โรมมิ่งอยู่ในสหรัฐฯ คุณจะสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการทดสอบฉุกเฉินได้ การแจ้งเตือนนี้จะถูกปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนประเภทนี้ คุณจะได้ยินเสียงที่คล้ายกับเสียงนาฬิกาปลุก และการแจ้งเตือนจะแจ้งว่านี่เป็นเพียงแค่การทดสอบเท่านั้น ในการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพโทรศัพท์ แล้วแตะแป้นตัวเลข
  • ในการเปิดการแจ้งเตือน: ป้อน *5005*25371# แล้วแตะ  คุณจะได้รับการเตือนว่า "เปิดใช้งานการแจ้งเตือนการทดสอบแล้ว" 
  • ในการปิดการแจ้งเตือน: ป้อน *5005*25370# แล้วแตะ คุณจะได้รับการเตือนว่า "ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการทดสอบแล้ว"

ข้อความแจ้งเตือนการทดสอบจากรัฐบาลสามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงเปอร์โตริโกด้วย รัฐบาลท้องถิ่นของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาและความถี่ของการทดสอบการแจ้งเตือน คุณสามารถปิดคุณสมบัตินี้ได้ทุกเมื่อด้วยขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

วันที่เผยแพร่: