ใช้ SOS ฉุกเฉินบน iPhone ของคุณ

เมื่อใช้ SOS ฉุกเฉินใน iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือและส่งการเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

หน้าจอ SOS ฉุกเฉินบน iPhone X

วิธีการทำงานมีดังนี้

เมื่อคุณต่อสายด้วย SOS อุปกรณ์ iPhone ของคุณจะต่อสายหมายเลขบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องเลือกบริการที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถเลือกโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเรียกรถพยาบาลได้ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินได้อีกด้วย หลังจากวางสายโทรฉุกเฉินแล้ว iPhone ของคุณจะส่งการเตือนไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณผ่านทางข้อความตัวอักษร นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก iPhone จะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และหลังจากที่คุณเข้าสู่โหมด SOS ได้สักพัก อุปกรณ์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณทราบหากตำแหน่งที่ตั้งของคุณเปลี่ยนแปลง 

ต่อสายบริการฉุกเฉิน

วิธีการโทรออกบน iPhone 8 หรือใหม่กว่ามีดังนี้ 

การนับถอยหลัง SOS ฉุกเฉินบน iPhone X

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินจะปรากฏขึ้น 
 2. ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายบริการฉุกเฉิน หากคุณไม่ลากแถบเลื่อน แต่กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ต่อไปแทน ระบบจะเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน หากคุณกดปุ่มทั้งสองค้างไว้จนการนับถอยหลังจบลง iPhone ของคุณจะต่อสายบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

วิธีการต่อสายบน iPhone 7 หรือก่อนหน้ามีดังนี้ 

 1. กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ห้าครั้งอย่างรวดเร็ว แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินจะปรากฏขึ้น (ในอินเดีย คุณต้องกดปุ่มเพียงสามครั้ง จากนั้น iPhone ของคุณจะต่อสายบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
 2. ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายบริการฉุกเฉิน

หลังจากวางสายแล้ว iPhone จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก หากปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ ระบบจะเปิดคุณสมบัตินี้ชั่วคราว หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลอัพเดท และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในอีกประมาณ 10 นาทีถัดมา

หากคุณใช้ปุ่มลัด SOS ฉุกเฉิน คุณจะต้องป้อนรหัสของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Touch ID อีกครั้ง แม้ว่าคุณจะต่อสายหาบริการฉุกเฉินไม่สำเร็จก็ตาม 

 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อมีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะได้รับการเตือนให้หยุดทุกๆ 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากต้องการหยุดการอัพเดท ให้แตะแถบสถานะแล้วเลือก "หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งฉุกเฉิน" 

วางสาย

หากคุณเริ่มการนับถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถยกเลิกได้ บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า ให้ปล่อยปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียง บน iPhone 7 หรือก่อนหน้า ให้กดปุ่มหยุด แล้วแตะหยุดเรียกสาย 

หากคุณโทรหาบริการฉุกเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถวางสายได้ แตะไอคอนวางสายสีแดง แล้วยืนยันว่าคุณต้องการจะหยุดการโทร

 

หน้าจอ ID ทางแพทย์บน iPhone X

เพิ่มหรือลบรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินจากแอพสุขภาพบน iPhone ได้ดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน
 3. แตะไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉินมีดังนี้ 

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน 
 3. แตะไอคอนเครื่องหมายลบที่อยู่ถัดจากรายชื่อ แล้วแตะลบ
 4. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นรายชื่อ SOS ได้ 

การตั้งค่า SOS บน iPhone X

ปิดโทรอัตโนมัติ

เมื่อเปิดโทรอัตโนมัติอยู่และคุณพยายามต่อสายบริการฉุกเฉิน iPhone จะเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน หลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลัง iPhone จะต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้ 

 1. เปิดแอพการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน 
 3. เปิดหรือปิดการโทรอัตโนมัติ 

หากคุณปิดการตั้งค่านี้ คุณจะยังสามารถใช้แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายได้อยู่

เปลี่ยนวิธีที่คุณโทร

บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเลือกโทรออกได้โดยการกดปุ่มด้านข้างห้าครั้ง วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้

 1. เปิดแอพการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน 
 3. เปิดหรือปิดการโทรด้วยปุ่มด้านข้าง การกดปุ่มด้านข้างค้างไว้พร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงจะยังใช้ได้ผลเมื่อเปิดการโทรนี้ 

วันที่เผยแพร่: