ใช้ SOS ฉุกเฉินบน iPhone ของคุณ

เมื่อใช้ SOS ฉุกเฉินใน iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือและส่งการเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

หน้าจอ SOS ฉุกเฉินบน iPhone X

วิธีการทำงานมีดังนี้

เมื่อคุณต่อสายด้วย SOS อุปกรณ์ iPhone ของคุณจะต่อสายหมายเลขบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องเลือกบริการที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน คุณสามารถเลือกโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือเรียกรถพยาบาลได้ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินได้อีกด้วย หลังจากวางสายโทรฉุกเฉินแล้ว iPhone ของคุณจะส่งการเตือนไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณผ่านทางข้อความตัวอักษร นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก iPhone จะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และหลังจากที่คุณเข้าสู่โหมด SOS ได้สักพัก อุปกรณ์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณทราบหากตำแหน่งที่ตั้งของคุณเปลี่ยนแปลง 

ต่อสายบริการฉุกเฉิน

วิธีการโทรออกบน iPhone 8 หรือใหม่กว่ามีดังนี้ 

การนับถอยหลัง SOS ฉุกเฉินบน iPhone X

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินจะปรากฏขึ้น 
 2. ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายบริการฉุกเฉิน หากคุณไม่ลากแถบเลื่อน แต่กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ต่อไปแทน ระบบจะเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน หากคุณกดปุ่มทั้งสองค้างไว้จนการนับถอยหลังจบลง iPhone ของคุณจะต่อสายบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

วิธีการต่อสายบน iPhone 7 หรือก่อนหน้ามีดังนี้ 

 1. กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ห้าครั้งอย่างรวดเร็ว แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินจะปรากฏขึ้น (ในอินเดีย คุณต้องกดปุ่มเพียงสามครั้ง จากนั้น iPhone ของคุณจะต่อสายบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
 2. ลากแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายบริการฉุกเฉิน

หลังจากวางสายแล้ว iPhone จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกยกเลิก หากปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ ระบบจะเปิดคุณสมบัตินี้ชั่วคราว หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลอัพเดท และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในอีกประมาณ 10 นาทีถัดมา

หากคุณใช้ปุ่มลัด SOS ฉุกเฉิน คุณจะต้องป้อนรหัสของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Touch ID อีกครั้ง แม้ว่าคุณจะต่อสายหาบริการฉุกเฉินไม่สำเร็จก็ตาม 

 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อมีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะได้รับการเตือนให้หยุดทุกๆ 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากต้องการหยุดการอัพเดท ให้แตะแถบสถานะแล้วเลือก "หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งฉุกเฉิน" 

วางสาย

หากคุณเริ่มการนับถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถยกเลิกได้ บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า ให้ปล่อยปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียง บน iPhone 7 หรือก่อนหน้า ให้กดปุ่มหยุด แล้วแตะ "หยุดเรียกสาย" 

หากคุณโทรหาบริการฉุกเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถวางสายได้ แตะไอคอนวางสายสีแดง แล้วยืนยันว่าคุณต้องการจะหยุดการโทร

 

หน้าจอ ID ทางแพทย์บน iPhone X

เพิ่มหรือลบรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินจากแอพสุขภาพบน iPhone ได้ดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน
 3. แตะ ไอคอนเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน
 4. แตะที่รายชื่อ แล้วเพิ่มความสัมพันธ์ของรายชื่อนั้น 
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการลบรายชื่อติดต่อฉุกเฉินมีดังนี้ 

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บ ID ทางแพทย์ 
 2. แตะแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังรายชื่อฉุกเฉิน 
 3. แตะ ไอคอนเครื่องหมายลบ ที่อยู่ถัดจากรายชื่อ แล้วแตะลบ
 4. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณไม่สามารถตั้งค่าบริการฉุกเฉินต่างๆ เป็นรายชื่อ SOS ได้ 

การตั้งค่า SOS บน iPhone X

ปิดโทรอัตโนมัติ

เมื่อเปิดโทรอัตโนมัติอยู่และคุณพยายามต่อสายบริการฉุกเฉิน iPhone จะเริ่มนับถอยหลังและส่งเสียงเตือน หลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลัง iPhone จะต่อสายหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้ 

 1. เปิดแอพการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน 
 3. เปิดหรือปิดการโทรอัตโนมัติ 

หากคุณปิดการตั้งค่านี้ คุณจะยังสามารถใช้แถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินเพื่อต่อสายได้อยู่

เปลี่ยนวิธีที่คุณโทร

บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเลือกโทรออกได้โดยการกดปุ่มด้านข้างห้าครั้ง วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้

 1. เปิดแอพการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ
 2. แตะ SOS ฉุกเฉิน 
 3. เปิดหรือปิดการโทรด้วยปุ่มด้านข้าง การกดปุ่มด้านข้างค้างไว้พร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงจะยังใช้ได้ผลเมื่อเปิดการโทรนี้ 

วันที่เผยแพร่: