จัดการข้อมูลสุขภาพใน iPhone, iPod touch หรือ Apple Watch

คุณสามารถตั้งค่าแอพและอุปกรณ์เสริมเพื่อส่งข้อมูลไปยังแอพสุขภาพ ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเปลี่ยนวิธีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

วิธีจัดการกับข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งของแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะรับข้อมูลที่คล้ายกันจากแหล่งต่างๆ เช่น จำนวนก้าวที่บันทึกจาก iPhone และจำนวนก้าวที่บันทึกจากสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ รวมถึงจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นตามแหล่งที่มา โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอพสุขภาพจะจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลสุขภาพที่คุณป้อนด้วยตนเอง
 2. ข้อมูลจาก iPhone, iPod touch และ Apple Watch 
 3. ข้อมูลจากแอพและอุปกรณ์บลูทูธ

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ เช่น แอพนับจำนวนก้าวเดิน แอพดังกล่าวจะปรากฏอยู่เหนือแอพและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ให้ข้อมูลจำนวนก้าวเดินในแอพสุขภาพ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งข้อมูลเมื่อใดก็ได้ 

     

ดูแหล่งข้อมูลของคุณ

วิธีดูว่าแหล่งข้อมูลใดอัพเดทข้อมูลสำหรับหมวดหมู่สุขภาพที่เจาะจง มีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแถบข้อมูลสุขภาพ
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม คุณสามารถปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา แล้วป้อนหมวดหมู่ได้เช่นกัน
 3. แตะที่ประเภทข้อมูล เช่น ก้าวเดิน
 4. แตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง จะมีเพียงแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภทนั้นๆ ที่ปรากฏขึ้น 

วิธีการดูแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณมีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแถบแหล่งข้อมูล 
 2. แตะแอพหรืออุปกรณ์ 
 3. เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการให้แหล่งข้อมูลเข้าถึงหรืออัพเดทในแอพสุขภาพ

     

จัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูล

วิธีเลือกแหล่งข้อมูลที่แอพสุขภาพใช้เป็นอันดับแรก มีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแถบข้อมูลสุขภาพ
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม
 3. แตะที่ประเภทข้อมูล เช่น ก้าวเดิน
 4. แตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง แล้วแตะแก้ไข
 5. แตะค้างที่  ซึ่งอยู่ถัดจากแหล่งข้อมูล แล้วย้ายขึ้นหรือลงในรายการ 
 6. หากต้องการปิดแหล่งข้อมูลเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลในหมวดหมู่นั้นอีก ให้แตะเครื่องหมายถูกที่อยู่ข้างแหล่งข้อมูลนั้น
 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

หากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้ข้อมูลประเภทเดียวกัน แหล่งข้อมูลที่อยู่ด้านบนสุดจะสำคัญกว่าแหล่งอื่นๆ โดยแอพหรืออุปกรณ์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะอยู่ด้านบนสุดของรายการ เหนือ iPhone หรือ iPod touch 

     

ป้อนข้อมูล

คุณสามารถป้อนข้อมูลที่ไม่มีการติดตามโดยแอพหรืออุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อมูลความดันโลหิตจากการพบหมอ คุณสามารถป้อนข้อมูลนั้นได้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแถบข้อมูลสุขภาพ 
 2. แตะหมวดหมู่ของสุขภาพ เช่น สัญญาณชีพ
 3. แตะประเภทข้อมูล เช่น ความดันโลหิต
 4. แตะ ไอคอนเพิ่ม
 5. ป้อนวันที่ เวลา และข้อมูลของกิจกรรมนั้น
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เพิ่ม"

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: