จัดการข้อมูลสุขภาพใน iPhone, iPod touch หรือ Apple Watch

คุณสามารถตั้งค่าแอปและอุปกรณ์เสริมเพื่อส่งข้อมูลไปยังแอปสุขภาพ ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเปลี่ยนวิธีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้

วิธีเพิ่มข้อมูลลงในแอปสุขภาพ

แอปสุขภาพจะนับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดินและวิ่งโดยอัตโนมัติ และหากคุณมี Apple Watch นาฬิกาก็จะติดตามข้อมูลกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้แอปอื่นติดตามสุขภาพอยู่แล้ว คุณอาจลองเพิ่มข้อมูลจากแอปนั้นไปที่แอปสุขภาพเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว 

วันที่ เวลา และจํานวนของการก้าวเดินที่ป้อนไว้สำหรับกิจกรรมบน iPhone 

ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา 
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม  
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น ก้าวเดิน
 4. แตะเพิ่มข้อมูลที่มุมขวาบน
 5. ป้อนวันที่ เวลา และข้อมูลของกิจกรรมนั้น
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เพิ่ม"

แอปนาฬิกา แอป ECG และแอปสุขภาพที่อยู่ในรายการแอปที่สามารถทำงานร่วมกับสุขภาพบน iPhone ได้ 

เพิ่มข้อมูลจากแอปอื่น

 1. เปิดแอปสุขภาพ
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน  
 3. ภายใต้ความเป็นส่วนตัว ให้แตะแอป คุณจะเห็นแอปที่คุณมีอยู่แล้วซึ่งใช้ร่วมกับแอปสุขภาพได้ หากคุณไม่เห็นแอป แสดงว่าอาจไม่มีแอปใดที่ใช้ร่วมกันได้ 
 4. แตะแอป แล้วเปิดหมวดหมู่สุขภาพที่คุณต้องการให้แอปนั้นติดตามข้อมูล

คุณอาจต้องเปิดแอปและปรับการตั้งค่าเพื่อให้แอปนั้นแชร์ข้อมูลกับแอปสุขภาพได้ 

ค้นหาแอปซึ่งใช้ร่วมกับแอปสุขภาพได้

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น หัวใจ 
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ
 4. เลื่อนลงไปที่แอปที่แนะนำสำหรับหมวดหมู่นั้น จากนั้นแตะที่แอปเพื่อดูข้อมูลและดาวน์โหลด 
 5. กลับไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในแอปสุขภาพ เพื่อให้แอปนั้นอ่านหรือเขียนข้อมูลในแอปสุขภาพได้ 

แล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำไปไว้ในแอปสุขภาพ และแอปที่จะรับข้อมูลของคุณจากแอปสุขภาพ แอปที่เข้าถึง HealthKit ได้ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปก่อนที่จะอนุญาตให้แอปนั้นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสของคุณ

เพิ่มข้อมูลจาก Apple Watch ของคุณ

 • หากต้องการดูเป้าหมายและข้อมูลการขยับ การออกกำลังกาย และการยืน ให้เปิดแอปสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะกิจกรรม
 • หาต้องการดูข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ ให้เปิดแอปสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะหัวใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำและข้อจำกัดของเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
 • หากต้องการดูข้อมูลจากแอปทำสมาธิ ให้เปิดแอปสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะการมีสมาธิ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปการทำสมาธิ
 • แอปอื่นๆ ใน Apple Watch ยังอ่านและเขียนข้อมูลสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถจัดการได้โดยตรงจาก Apple Watch ของคุณ: ไปที่การตั้งค่า > สุขภาพ > แอป

ตัวเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอปสุขภาพบน iPhone  

หากแอปสุขภาพไม่ติดตามจำนวนก้าวหรือข้อมูลอื่น ให้ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอปสุขภาพ
 2. แตะโปรไฟล์ของคุณ จากนั้นแตะอุปกรณ์  
 3. แตะ Apple Watch ของคุณ
 4. จากนั้นแตะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แล้วตรวจสอบว่า "การติดตามฟิตเนส" เปิดอยู่

ลบข้อมูลที่คุณป้อน

หากคุณป้อนรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเมื่อเพิ่มข้อมูลสุขภาพด้วยตนเอง คุณสามารถลบบันทึกได้

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา 
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม  
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น ก้าวเดิน
 4. แตะแสดงข้อมูลทั้งหมด แล้วแตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 5. แตะปุ่มลบถัดจากบันทึกที่คุณต้องการลบ คุณยังสามารถแตะลบทั้งหมด เพื่อลบทุกบันทึกได้ 

วิธีจัดการกับข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งของแอปสุขภาพ

แอปสุขภาพจะรับข้อมูลที่คล้ายกันจากแหล่งต่างๆ เช่น จำนวนก้าวที่บันทึกจาก iPhone และกิจกรรมจาก Apple Watch และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นตามแหล่งที่มา โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอปสุขภาพจะจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลสุขภาพที่คุณป้อนด้วยตนเอง
 2. ข้อมูลจาก iPhone, iPod touch และ Apple Watch 
 3. ข้อมูลจากแอปและอุปกรณ์บลูทูธ

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ แหล่งข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่เหนือแอปและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ให้ข้อมูลในแอปสุขภาพ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งข้อมูลเมื่อใดก็ได้ 

ดูแหล่งข้อมูลของคุณ

วิธีดูว่าอุปกรณ์และแอปใดอัปเดตข้อมูลสำหรับหมวดหมู่สุขภาพที่เจาะจง มีดังนี้

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา 
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม หากคุณไม่เห็นหมวดหมู่ คุณสามารถปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา แล้วป้อนหมวดหมู่ได้
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น ก้าวเดิน
 4. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วแตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง จะมีเพียงแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภทนั้นๆ ที่ปรากฏขึ้น 

ต่อไปนี้เป็นวิธีดูแหล่งที่มาทั้งหมดของคุณสำหรับแอปสุขภาพ

 1. เปิดแอปสุขภาพ 
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน  
 3. เลื่อนลงไปที่ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะแอปหรืออุปกรณ์

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่และการเข้าถึงหมวดหมู่ย่อยของการก้าวเดินบน iPhone

 

จัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูล

วิธีเลือกแหล่งข้อมูลที่แอปสุขภาพใช้เป็นอันดับแรก มีดังนี้

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา
 2. แตะหมวดหมู่ จากนั้นแตะหมวดหมู่ย่อย
 3. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วแตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง
 4. แตะแก้ไข
 5. แตะค้างที่ปุ่มเปลี่ยนลำดับ  ซึ่งอยู่ถัดจากแหล่งข้อมูล แล้วย้ายขึ้นหรือลงในรายการ 
 6. หากต้องการปิดแหล่งข้อมูลเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลในหมวดหมู่นั้นอีก ให้แตะเครื่องหมายถูกที่อยู่ข้างแหล่งข้อมูลนั้น
 7. แตะเสร็จสิ้น

หากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้ข้อมูลประเภทเดียวกัน แหล่งข้อมูลที่อยู่ด้านบนสุดจะสำคัญกว่าแหล่งอื่นๆ โดยแอปหรืออุปกรณ์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะอยู่ด้านบนสุดของรายการโดยอัตโนมัติ ที่เหนือ iPhone หรือ iPod touch 

สำรองข้อมูลสุขภาพของคุณ

ข้อมูลของแอปสุขภาพจะจัดเก็บไว้ใน iCloud และเข้ารหัสในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iCloud และอุปกรณ์ และเมื่อข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ใน iCloud การเข้ารหัสตั้งแต่ผู้ส่งจนถึงผู้รับจะต้องใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่าและการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย หากต้องการหยุดจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณใน iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วปิดแอปสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าครอบครัวไปยัง iCloud โดยตรง ดูวิธีตั้งค่า Apple Watch ให้กับสมาชิกในครอบครัว

หากคุณไม่ได้ใช้ iCloud คุณสามารถสํารองข้อมูลสุขภาพได้ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลสํารองที่สํารองไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 

ข้อมูลที่คุณสร้างหรือรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและจะเข้ารหัสด้วยรหัสของคุณเมื่อคุณล็อค iPhone เมื่อคุณลบแอปสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพของคุณจะยังคงอยู่บน iPhone ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอปของ Apple ที่มาพร้อมเครื่องออกจากอุปกรณ์ของคุณ

สำรวจคุณสมบัติของแอปสุขภาพเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: