จัดการข้อมูลสุขภาพใน iPhone, iPod touch หรือ Apple Watch

คุณสามารถตั้งค่าแอพและอุปกรณ์เสริมเพื่อส่งข้อมูลไปยังแอพสุขภาพ ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเปลี่ยนวิธีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้

วิธีเพิ่มข้อมูลลงในแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะนับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดินและวิ่งโดยอัตโนมัติ และหากคุณมี Apple Watch นาฬิกาก็จะติดตามข้อมูลกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้แอพอื่นติดตามสุขภาพอยู่แล้ว คุณอาจลองเพิ่มข้อมูลจากแอพนั้นไปที่แอพสุขภาพเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว 

ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา 
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม  
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น ก้าวเดิน
 4. แตะเพิ่มข้อมูลที่มุมขวาบน
 5. ป้อนวันที่ เวลา และข้อมูลของกิจกรรมนั้น
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เพิ่ม"

เพิ่มข้อมูลจากแอพอื่น

 1. เปิดแอพสุขภาพ
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน  
 3. ภายใต้ความเป็นส่วนตัว ให้แตะแอพ คุณจะเห็นแอพที่คุณมีอยู่แล้วซึ่งใช้ร่วมกับแอพสุขภาพได้ หากคุณไม่เห็นแอพ แสดงว่าอาจไม่มีแอพใดที่ใช้ร่วมกันได้ 
 4. แตะแอพ แล้วเปิดหมวดหมู่สุขภาพที่คุณต้องการให้แอพนั้นติดตามข้อมูล

คุณอาจต้องเปิดแอพและปรับการตั้งค่าเพื่อให้แอพนั้นแชร์ข้อมูลกับแอพสุขภาพได้ 

ค้นหาแอพซึ่งใช้ร่วมกับแอพสุขภาพได้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น การนอนหลับ  
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น การวิเคราะห์การนอนหลับ
 4. เลื่อนลงไปที่แอพที่แนะนำสำหรับหมวดหมู่นั้น จากนั้นแตะที่แอพเพื่อดูข้อมูลและดาวน์โหลด 
 5. กลับไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในแอพสุขภาพ เพื่อให้แอพนั้นอ่านหรือเขียนข้อมูลในแอพสุขภาพได้ 

แล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำไปไว้ในแอพสุขภาพ และแอพที่จะรับข้อมูลของคุณจากแอพสุขภาพ แอพที่เข้าถึง HealthKit ได้ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพก่อนที่จะอนุญาตให้แอพนั้นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสของคุณ

เพิ่มข้อมูลจาก Apple Watch ของคุณ

 • หากต้องการดูเป้าหมายและข้อมูลการขยับ การออกกำลังกาย และการยืน ให้เปิดแอพสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะกิจกรรม
 • หาต้องการดูข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ ให้เปิดแอพสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะหัวใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำและข้อจำกัดของเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
 • หากต้องการดูข้อมูลจากแอพหายใจ ให้เปิดแอพสุขภาพ แตะแท็บเลือกหา แล้วแตะการมีสมาธิ  เรียนรู้เกี่ยวกับแอพหายใจ
 • แอพอื่นๆ ใน Apple Watch ยังอ่านและเขียนข้อมูลสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถจัดการได้โดยตรงจาก Apple Watch ของคุณ: ไปที่การตั้งค่า > สุขภาพ > แอพ

หากแอพสุขภาพไม่ติดตามจำนวนก้าวหรือข้อมูลอื่น ให้ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ
 2. แตะโปรไฟล์ของคุณ จากนั้นแตะอุปกรณ์  
 3. แตะ Apple Watch ของคุณ
 4. จากนั้นแตะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แล้วตรวจสอบว่า "การติดตามฟิตเนส" เปิดอยู่

วิธีจัดการกับข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งของแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะรับข้อมูลที่คล้ายกันจากแหล่งต่างๆ เช่น จำนวนก้าวที่บันทึกจาก iPhone และกิจกรรมจาก Apple Watch และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นตามแหล่งที่มา โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แอพสุขภาพจะจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลสุขภาพที่คุณป้อนด้วยตนเอง
 2. ข้อมูลจาก iPhone, iPod touch และ Apple Watch 
 3. ข้อมูลจากแอพและอุปกรณ์บลูทูธ

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ แหล่งข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่เหนือแอพและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ให้ข้อมูลในแอพสุขภาพ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งข้อมูลเมื่อใดก็ได้ 

ดูแหล่งข้อมูลของคุณ

วิธีดูว่าอุปกรณ์และแอพใดอัพเดทข้อมูลสำหรับหมวดหมู่สุขภาพที่เจาะจง มีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา 
 2. แตะหมวดหมู่ เช่น กิจกรรม หากคุณไม่เห็นหมวดหมู่ คุณสามารถปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา แล้วป้อนหมวดหมู่ได้
 3. แตะหมวดหมู่ย่อย เช่น ก้าวเดิน
 4. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วแตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง จะมีเพียงแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภทนั้นๆ ที่ปรากฏขึ้น 

ต่อไปนี้เป็นวิธีดูแหล่งที่มาทั้งหมดของคุณสำหรับแอพสุขภาพ

 1. เปิดแอพสุขภาพ 
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน  
 3. เลื่อนลงไปที่ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะแอพหรืออุปกรณ์

 

จัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูล

วิธีเลือกแหล่งข้อมูลที่แอพสุขภาพใช้เป็นอันดับแรก มีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บเลือกหา
 2. แตะหมวดหมู่ จากนั้นแตะหมวดหมู่ย่อย
 3. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วแตะแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง
 4. แตะแก้ไข
 5. แตะค้างที่ปุ่มเปลี่ยนลำดับ  ซึ่งอยู่ถัดจากแหล่งข้อมูล แล้วย้ายขึ้นหรือลงในรายการ 
 6. หากต้องการปิดแหล่งข้อมูลเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลในหมวดหมู่นั้นอีก ให้แตะเครื่องหมายถูกที่อยู่ข้างแหล่งข้อมูลนั้น
 7. แตะเสร็จสิ้น

หากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้ข้อมูลประเภทเดียวกัน แหล่งข้อมูลที่อยู่ด้านบนสุดจะสำคัญกว่าแหล่งอื่นๆ โดยแอพหรืออุปกรณ์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะอยู่ด้านบนสุดของรายการโดยอัตโนมัติ ที่เหนือ iPhone หรือ iPod touch 

สำรองข้อมูลสุขภาพของคุณ

ข้อมูลของแอพสุขภาพจะจัดเก็บไว้ใน iCloud และเข้ารหัสในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iCloud และอุปกรณ์ และเมื่อข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ใน iCloud การเข้ารหัสตั้งแต่ผู้ส่งจนถึงผู้รับจะต้องใช้ iOS 12 และการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย หากต้องการหยุดจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณใน iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วปิดแอพสุขภาพ

หากคุณไม่ได้ใช้ iCloud คุณสามารถสำรองข้อมูลในแอพสุขภาพได้โดยเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes 

ข้อมูลที่คุณสร้างหรือรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและจะเข้ารหัสด้วยรหัสของคุณเมื่อคุณล็อค iPhone 

สำรวจคุณสมบัติของแอพสุขภาพเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: