Längs överkanten i mallväljaren visas en rad med kategorier som du kan trycka på om du vill filtrera alternativen. Nedanför finns miniatyrer av fördesignade mallar som är ordnade i rader efter kategorier. Högst upp visas Senaste, följt av Enkla och Privatekonomi. Knappen Visa alla syns ovanför och till höger om varje kategorirad. Knappen för språk och region finns i övre högra hörnet.

Kom igång med en mall

Alla kalkylblad utgår från en mall som du använder som startpunkt. Ersätt diagram och data i mallen med ditt eget innehåll, och lägg till nya tabeller, formler med mera.

Skapa ett kalkylblad

Ett kalkylblad som innehåller en tabell med genomförda vandringar och distans för varje vandring. Menyn Cellåtgärd är öppen och innehåller alternativ för att lägga till formler, datum, kommentarer och filter.

Lägga till data i en tabell

Mata in egna data eller importera data från en annan fil. Du kan också lägga till en mängd förinställda formler, exempelvis summa eller genomsnitt, i valfri cell. För att ordna data och identifiera trender kan du lägga till filter, gruppera data i kategorier, skapa pivottabeller och mycket mer.

Skriva text och siffror i tabeller

Ett cirkeldiagram som visar procentandelen genomförda vandringar. Menyn Format är också öppen och har olika diagramstilar att välja bland samt alternativ för att redigera serie- eller diagramreferenserna, aktivera eller avaktivera diagramtiteln eller teckenförklaringen, justera rotationsvinkel för diagrammet och ändra diagramtyp.

Skapa ett diagram

Illustrera dina data med ett 2D- eller 3D-diagram eller ett interaktivt diagram. När du ändrar data i tabellen uppdateras diagrammet automatiskt.

Lägga till ett diagram

Ett kalkylblad med information om vandringar där bladnamnen visas högt upp på skärmen. Knappen för att lägga till blad är till vänster, följd av bladflikar för höjd över havet, vandringsschema, vandringssegment, utrustning och mat.

Skapa ordning med blad

Ordna ett kalkylblad med olika blad för varje typ av information du vill hålla koll på: inkomster, utgifter och annat. Tryck sedan bara på en flik högst uppe på kalkylbladet när du vill byta till ett annat blad.

Lägga till blad

Skärmen Lägg till personer med en bild på kalkylbladet som ska delas. Under den finns knappar med olika sätt för att skicka inbjudan, bl.a. Mail och Kopiera länk. Längst ned finns knappen Delningsalternativ.

Samarbeta i realtid

Bjud in andra att arbeta tillsammans med dig på kalkylbladet. Alla du bjuder in kan se ändringar som görs. Däremot kan du styra vem som kan göra ändringar eller bara titta på kalkylbladet.

Introduktion till samarbete

Kom igång med Numbers 12.2 på iPad med hjälp av den här handboken. (Om du vill se vilken Numbers-version du har öppnar du Inställningar > Numbers). Om du vill utforska Numbers Användarhandbok trycker du på Innehållsförteckning överst på sidan eller skriver ett ord eller en fras i sökfältet. Du kan också hämta handboken från Apple Books (där den är tillgänglig).

Om du behöver mer hjälp besöker du supportwebbplatsen för Numbers.

Var detta till hjälp?
Högsta antal tecken: 250
Högsta antal tecken är 250.
Tack för din feedback.