macOS High Sierra

Växla snabbt mellan användare

Om det finns flera användare på datorn kan en administratör aktivera snabbt användarbyte så att fler än en användare kan vara inloggade samtidigt. Om användare vill växla från en användare till en annan utan att logga ut väljer användaren sitt namn i menyraden och anger sitt lösenord eller använder Touch ID.

Aktivera snabbt användarbyte

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Användare och grupper och sedan på Inloggning.

  Öppna panelen Inloggning i inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 2. Lås upp låssymbolen genom att klicka på den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 3. Markera Klicka på menyn för snabbt användarbyte och välj sedan hur menyn för snabbt användarbyte ska se ut i menyraden.

Byta med ett lösenord

 1. Klicka på menyn för snabbt användarbyte i menyraden och välj ditt användarnamn.

  Menyn för snabbt användarbyte är antingen en användarsymbol eller namnet på den aktuella användaren, beroende på vilken inställning som valts i inställningspanelen Användare och grupper.

 2. Ange lösenordet och klicka på pilen.

Byta med hjälp av Touch ID

 1. Klicka på menyn för snabbt användarbyte i menyraden och välj ditt namn.

  Menyn för snabbt användarbyte är antingen en användarsymbol eller namnet på den aktuella användaren, beroende på vilken inställning som valts i inställningspanelen Användare och grupper.

 2. Placera fingret på Touch ID.

Om du vill visa inloggningsfönstret istället för att byta direkt till en annan användare klickar du på menyn för snabbt användarbyte i menyraden och väljer Inloggningsfönster.