macOS High Sierra

Dock-inställningar

Använd inställningspanelen Dock i Systeminställningar till att ändra storleken på symbolerna i Dock, flytta eller gömma Dock med mera.

Du öppnar de här inställningarna genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Dock.

Öppna inställningspanelen Dock åt mig

Storlek

Ändra storleken på Dock genom att dra reglaget.

Förstoring

Förstora symboler när du flyttar pekaren till dem. Välj förstoringsgrad genom att dra reglaget.

Placering på skärmen

Välj om Dock ska vara placerad längs den vänstra, nedersta eller högra kanten av skärmen.

Minimera fönster med

Välj vilken visuell effekt du vill använda när fönster minimeras.

Föredra flikar vid öppning av dokument

Välj när du vill att dokument ska öppnas i flikar (istället för i ett nytt fönster): alltid, endast i helskärmsläge eller manuellt (bara när du öppnar ett dokument på det sättet).

Dubbelklicka på ett fönsters namnlist för att

minimera: Minimera ett programfönster till ett område i slutet av Dock.

zooma: Expandera ett fönster så att det fyller utrymmet mellan Dock och menyraden. Om du har placerat Dock längs sidan av skärmen förstoras fönstret så att det fyller utrymmet mellan menyraden och sidan av Dock.

Minimera fönster som programsymboler

Minimera ett programfönster till programsymbolen i Dock. Om det här alternativet avmarkeras minimeras fönstret till ett område i slutet av Dock.

Animera program som startar

Gör så att symbolerna hoppar när du öppnar program.

Göm och visa Dock automatiskt

Göm Dock när du inte använder den. När Dock är gömd visar du den igen genom att flytta pekaren till kanten av skärmen där Dock finns.

Visa indikatorer under öppna program

Visa en liten svart punkt nedanför ett programs symbol i Dock när programmet är öppet.