Så här fungerar Power Nap på en Mac-dator

Med Power Nap kan din Mac göra användbara saker när den är i viloläge.

Vad gör Power Nap?

Om din Mac har stöd för Power Nap kan dessa aktiviteter utföras i viloläge:

 • Mail tar emot nya meddelanden.
 • Kontakter hålls uppdaterade med ändringar på andra enheter.
 • Kalender tar emot nya inbjudningar och kalenderuppdateringar.
 • Påminnelser hålls uppdaterade med ändringar på andra enheter.
 • Anteckningar hålls uppdaterade med ändringar på andra enheter.
 • Dokument lagrade i iCloud hålls uppdaterade med ändringar på andra enheter.
 • Bildström hålls uppdaterad med ändringar på andra enheter.
 • Hitta min Mac uppdaterar platsen för din Mac, så att du kan hitta den när den är i viloläge.
 • VPN On Demand fortsätter att fungera så att företagets e-post uppdateras säkert. (Power Nap har stöd för VPN-anslutningar som använder ett certifikat för att autentisera men inte VPN-anslutningar som kräver att du anger ett lösenord.)
 • Mobile Device Management kan låsa och radera din Mac-dator via en fjärranslutning. 

Dessa aktiviteter kan utföras när Mac-datorn är i viloläge och är ansluten till ett nätuttag:

 • Hämtning av programuppdateringar.
 • Mac App Store-objekt (som programuppdateringar) hämtas i bakgrunden.
 • Time Machine säkerhetskopierar.
 • Spotlight utför indexering.
 • Innehållsuppdateringar för Help Center.
 • Trådlösa basstationer kan väcka din Mac med Vakna vid trådlös anslutning.

Under Power Nap spelar Mac-datorn inte upp systemljud, till exempel inte från funktionerna Spela ljud eller Skicka meddelande i Hitta min Mac

Om din Mac har en hårddisk eller Fusion Drive kan det höras ljud från enheten när den startar vid en Power Nap-uppdatering, när den används och när den stänger av sig igen. Du kan inaktivera Power Nap.

När Power Nap är aktiverat kan datorn kännas varm vid beröring även om den är i viloläge. Om din Mac blir varmare än en viss temperatur stängs Power Nap-funktionerna av för att förhindra överhettning. När din Mac sedan väcks är den körklar på en gång.

Vilka Mac-datorer kan använda Power Nap?

Du kan använda Power Nap på följande Mac-modeller:

 • MacBook (tidigt 2015 och senare)
 • MacBook Air (sent 2010 och senare)
  Kräver OS X Mountain Lion 10.8.2 eller senare
 • MacBook Pro (alla modeller med Retina-bildskärm)
 • Mac mini (sent 2012 och senare)
 • iMac (sent 2012 och senare)
 • Mac Pro (sent 2013)

Slå på och stänga av Power Nap

Power Nap-inställningar finns i panelen Strömsparare i Systeminställningar.

Stationära datorer
Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Strömsparare. Slå på eller stäng av Power Nap med kryssrutan Aktivera Power Nap. Som standard är inställningen aktiverad om din stationära Mac använder flashlagring (gäller inte Fusion Drive).

 Strömsparare på stationära datorer

Bärbara datorer
Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Strömsparare.

 • Klicka på fliken Batteri och ställ in Power Nap-användning vid batteridrift med kryssrutan Aktivera Power Nap under batteridrift. Standardinställningen är Av.
 • Klicka på fliken Strömadapter och ställ in om Mac-datorn använder Power Nap när den är strömansluten med kryssrutan Aktivera Power Nap vid anslutning till en strömkälla. Standardinställningen är På.

Strömsparare på bärbara datorer

Läs mer

Power Nap reagerar på batteriets laddningsstatus

Året som din bärbara dator lanserades avgör hur Power Nap reagerar på batteriets laddningsstatus.

Datorer med 2013 eller ett senare år i modellnamnet använder Power Nap tills batteriet är helt tomt. Datorer med 2012 eller ett tidigare år i modellnamnet avbryter Power Nap om batteriet har en laddning på 30 % eller lägre. Power Nap återupptas när du ansluter till en strömkälla.

Om du vill förlänga batteritiden när du använder Power Nap kopplar du bort USB-, Thunderbolt- eller FireWire-enheter som kan dra ström från datorn. Läs mer om att optimera batteritiden.

Power Nap söker efter uppdateringar i vissa intervall
När datorn inte är strömansluten sker kommunikation och dataöverföring i Power Nap endast under några minuter för varje Power Nap-cykel. När datorn är ansluten till nätström sker kommunikation och dataöverföring kontinuerligt.

 • Mail, Anteckningar, Kontakter, Kalender, Påminnelser, Bildström, Hitta min Mac och iCloud-dokument kontrolleras varje timme. Mail och Anteckningar måste vara öppna när Power Nap aktiveras för att de ska uppdateras under vilan.
 • Time Machine försöker säkerhetskopiera varje timme tills en säkerhetskopiering har genomförts.
 • Programuppdateringar kontrolleras dagligen.
 • Mac App Store-hämtningar kontrolleras en gång i veckan.
Publiceringsdatum: