Så här skriver du emoji, accenttecken och symboler på din Mac

macOS har funktioner som gör det lätt att hitta specialtecken som emoji och valutasymboler.

Skriva emoji och andra symboler

Du kan använda Teckenvisare till att infoga smiley-symboler, dingbat-tecken och andra symboler när du skriver.

  1. Klicka på platsen i dokumentet eller meddelandet där du vill ha tecknet.
  2. Tryck på Kontroll-Kommando-Mellanslag. Teckenvisare visas i ett popupfönster:
    Emojimeny
  3. Använd sökfältet högst upp i fönstret eller klicka på  för att utöka fönstret och visa fler tecken:
    Teckenvisare
  4. När du hittar tecknet du vill använda klickar eller dubbelklickar du på det för att infoga det i texten.

I appen Meddelanden kan du också se teckenvisaren när du klickar på emojiknappen längst ned till höger. Med macOS Sierra eller senare skickas emoji i samma storlek som textmeddelandet de skickas i. Om du bara skickar ett par emoji utan text visas emoji tre gånger så stora.

Skriva accenttecken

Om du vill ange ett accenttecken eller en alternativ version av ett tecken håller du ned en tangent tills de alternativa tecknen visas. 

Om du vill använda något av de alternativa tecken som visas anger du siffran som visas under tecknet eller klickar på tecknet som du vill använda. Om du bestämmer dig för att inte ange ett accenttecken efter att du hållit tangenten nedtryckt, anger du ett annat tecken eller trycker på Esc-tangenten (Escape).

Om inga fler tecken är tillgängliga för tangenten som du håller ned visas inte accentmenyn. Menyn visas inte heller när reglaget Upprepa tangent är inställt på Av i panelen Tangentbord i Systeminställningar.

Upprepa ett tecken

Vissa tangenter upprepas när du håller dem intryckta, beroende på var du skriver dem. Håll mellanslagstangenten eller symboltangenterna intryckta (som bindestreck eller lika med-tecken) om du vill upprepa tecknen i de flesta programmen. I program som inte använder accenttecken (till exempel Kalkylator, Grapher eller Terminal) upprepas även bokstavs- och siffertangenter när du håller dem intryckta.

Om ett tecken inte upprepas kan du kontrollera panelen Tangentbord i Systeminställningar för att se till att reglaget Upprepa tangent inte är inställt på Av. Om en tangent inte är gjord för att upprepas i ett program som du använder kopierar du tecknet till Urklipp. Sedan klistrar du in tecknet eller ordet upprepade gånger genom att hålla ned Kommando-V.

Publiceringsdatum: