Så här skriver du emoji, accenttecken och symboler på din Mac

macOS har funktioner som gör det lätt att hitta specialtecken som emoji och valutasymboler.

Skriva emoji och andra symboler

 1. Klicka på platsen i dokumentet eller meddelandet där du vill ha tecknet.
 2. Tryck på Kontroll-Kommando-Mellanslag. Teckenvisare visas i ett popupfönster:
  Emojimeny
 3. Använd sökfältet högst upp i fönstret, klicka på en kategori längst ner i fönstret eller klicka på knappen Anpassa vy längst upp till höger för att utöka fönstret och visa fler tecken.
 4. När du hittar tecknet du vill använda klickar eller dubbelklickar du på det för att infoga det i texten.

I apparna Meddelanden och Mail kan du också se teckenvisaren när du klickar på emojiknappen.

Skriva accenttecken

Tryck och håll ner en tangent tills alternativa tecken visas, och klicka på eller ange siffran under tecknet som du vill använda.

Om fet inte finns fler tecken för tangenten som du håller ner visas inte accentmenyn.

Om du bestämmer dig för att inte ange ett accenttecken efter att du hållit tangenten nedtryckt, trycker du på Esc-tangenten (Escape).

Upprepa ett tecken

Vissa tangenter upprepas när du håller dem intryckta, beroende på var du skriver dem. Håll mellanslagstangenten eller symboltangenterna intryckta (som bindestreck eller lika med-tecken) om du vill upprepa tecknen i de flesta programmen. I program som inte använder accenttecken (till exempel Kalkylator, Grapher eller Terminal) upprepas även bokstavs- och siffertangenter när du håller dem intryckta.

Om ett tecken inte visas kontrollerar du inställningarna för Upprepa tangent:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
 2. Klicka på Tangentbord.
 3. Se till att reglaget Upprepa tangent inte är inställt på Av.

Om en tangent inte är gjord för att upprepas i ett program som du använder följer du dessa steg:

 1. Välj tecknet du vill kopiera.
 2. Tryck på Kommando-C för att kopiera tecknet till urklipp. 
 3. Håll ned Kommando-V för att klistra in tecknet upprepade gånger.
Publiceringsdatum: