Om Safari inte öppnar en sida eller fungerar som förväntat på din Mac

Om Safari inte läser in en webbsida, slutar svara, avslutas oväntat eller på annat sätt inte fungerar som förväntat, kan dessa lösningar hjälpa.

Dessa lösningar är för problem som påverkar Safari på en Mac, inklusive problem som dessa:

 • En webbsida är tom, laddar inte allt innehåll eller fungerar inte som förväntat på något annat sätt.

 • Du kan inte logga in på en webbsida, trots att du använder rätt inloggningsinformation.

 • En webbsida ber dig att ta bort eller nollställa cookies.

 • Safari är långsamt, slutar svara eller avslutas oväntat.

Om du använder en iPhone eller iPad kan du läsa mer om lösningar för Safari på iPhone och iPad.

Ladda om sidan

Från menyraden i Safari väljer du Visa > Uppdatera sida. Eller tryck på Kommando-R.

Om Safari inte uppdaterar sidan avslutar du Safari och försöker sedan igen. Om Safari inte avslutas kan du trycka på Alternativ-Kommando-Esc för att tvinga Safari att avsluta.

Om Safari automatiskt öppnar oönskade sidor igen avslutar du Safari och trycker på och håller ned Skift-tangenten när du öppnar Safari. Läs om hur du kontrollerar vilka fönster Safari automatiskt öppnar igen.

Installera programuppdateringar och starta om

Uppdatera macOS som kan innehålla uppdateringar för Safari. Om din Mac inte startade om automatiskt väljer du Apple-menyn  > Starta om. Vissa viktiga bakgrundsuppdateringar träder i kraft först efter omstart.

Kontrollera Safari-tillägg

Om du har installerat några Safari-tillägg stänger du av tillägg. Välj Safari i menyraden i Safari > Inställningar. Klicka på Tillägg och avmarkera sedan varje tillägg för att stänga av det. Läs mer om Safari-tillägg.

Om du upptäcker att ett tillägg orsakar problemet ser du till att tillägget är uppdaterat.

Testa med ett privat fönster

En webbplats kan lagra cookies, cachar och andra data på din Mac. Problem med dessa data kan påverka din användning av webbplatsen. Om du vill förhindra att webbplatsen använder den informationen visar du den i ett privat fönster: Från menyraden i Safari väljer du Arkiv > Nytt privat fönster eller trycker Skift-Kommando-N.

Om det fungerar, använd följande steg för att ta bort webbplatsens data, inklusive dess cacheminne och cookies. Webbplatsen kan sedan vid behov skapa nya data. Om det är en webbplats med inloggning ser du till att du känner till din inloggningsinformation innan du fortsätter.

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Integritet.

 2. Klicka på Hantera webbplatsdata.

 3. Välj den berörda webbplatsen från listan som visas.

 4. Klicka på Ta bort.

 5. Klicka på Klar.

 6. Öppna webbplatsen igen i ett webbläsarfönster som inte är privat.

Kontrollera Safari-inställningarna

Webbsidan kanske inte är kompatibel med en eller flera webbläsarinställningar. Du kan aktivera eller inaktivera dessa efter behov. Välj Safari i menyraden i Safari > Inställningar. Klicka sedan på Webbplatser, Sekretess eller Säkerhet för att komma åt dessa inställningar:

 • Sekretessinställningar. Dessa inställningar gäller för alla webbplatser. Till exempel kan en webbplats kräva att du tillåter spårning över flera webbplatser, visar din IP-adress eller tillåter cookies.

 • Säkerhetsinställningar. Dessa inställningar gäller för alla webbplatser. Till exempel kan en webbplats kräva att du aktiverar JavaScript.

 • Webbplatsinställningar. Dessa inställningar kan konfigureras för specifika webbplatser. En webbplats kan till exempel kräva att du tillåter popupfönster, tillåter hämtningar, tillåter åtkomst till din kamera eller mikrofon eller stänger av innehållsblockerare.

Kontrollera Privat reläservice på iCloud

Om du prenumererar på iCloud+ och använder funktionen Privat reläservice provar du att ladda om sidan utan Privat reläservice: Från menyraden i Safari väljer du Visa > Läs in på nytt och visa IP-adressen. Det här menyalternativet visas endast när Privat reläservice är aktiverat för ditt nätverk. Läs mer om Privat reläservice på iCloud.

Kontrollera VPN eller annan säkerhetsmjukvara

Om du installerade VPN eller annan programvara som övervakar eller interagerar med dina nätverksanslutningar kan den programvaran påverka din användning av webbplatsen eller Internet. Läs om nätverksproblem kopplade till VPN och annan mjukvara.

Kontrollera nätverksinställningarna

Vissa nätverksinställningar, till exempel anpasade proxyinställningar eller anpassade DNS-inställningar, kan påverka åtkomsten till innehåll på internet. Även om du inte har ändrat dessa eller andra nätverksinställningar själv, kanske du har installerat mjukvara som har ändrat dem åt dig.

För att ta reda på om nätverksinställningarna på din Mac är problemet provar du att visa sidan från en annan webbläsare eller annan enhet i samma nätverk. Eller nollställ dina nätverksinställningar genom att konfigurera en ny nätverksplats på din Mac.

Om problemet påverkar andra enheter och webbläsare i samma nätverk är det troligen webbplatsen som är problemet. Du bör kontakta webbplatsutvecklaren för hjälp.

Läs mer

Publiceringsdatum: