Om Safari visar en tom sida eller avslutas på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du inte kan läsa in en webbsida eller webbplats, eller om Safari oväntat avslutas följer du dessa steg.

Anslut till ett annat nätverk

Försök att läsa in en webbsida, t ex www.apple.com/se med mobildata. Om du inte har mobildata försöker du ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk och därefter läsa in webbplatsen.

Starta om enheten

Stäng av enheten och slå på den igen. Gör så här:

Rensa webbplatsdata

Rensa webbplatsdata ibland för att förbättra Safaris prestanda. Använd dessa steg om du fortfarande behöver hjälp:

  1. Gå till Inställningar > Safari.
  2. Tryck på Rensa historik och Webbplatsdata.
  3. Tryck på Rensa historik och Data för att bekräfta.

Mer hjälp

Om problemet kvarstår och påverkar endast en viss webbsida eller webbplats kontaktar du webbplatsen utvecklare för mer hjälp.

Publiceringsdatum: