Om Safari inte läser in webbplatser eller avslutas på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du inte kan läsa in en webbsida eller webbplats, eller om Safari oväntat avslutas följer du dessa steg.

Anslut till ett annat nätverk

Försök att läsa in en webbsida, t ex www.apple.com/se, med mobildata. Om du inte har mobildata, anslut till ett annat Wi-Fi-nätverk och läs sedan in webbplatsen.

Om du använder ett VPN (Virtual Private Network), måste du kontrollera VPN-inställningarna. Om VPN är aktiverat kan vissa appar eller webbplatser blockera innehåll från att läsas in.

Starta om enheten

Stäng av enheten och slå på den igen.

Rensa webbplatsdata

Rensa ibland webbplatsdata för att förbättra Safaris prestanda.

  1. Gå till Inställningar > Safari.
  2. Tryck på Rensa historik och Webbplatsdata.
  3. Tryck på Rensa historik och Data för att bekräfta.

Aktivera JavaScript

Aktivera JavaScript om det inte redan är aktiverat.

  1. Gå till Inställningar > Safari > Avancerat.
  2. Leta reda på JavaScript-funktionen.
  3. Tryck på knappen för att aktivera JavaScript.

Få mer hjälp

Kontrollera om du har aktiverat Privat reläservice om problemet kvarstår och bara påverkar en viss webbplats eller webbsida. Det går att stänga av Privat reläservice tillfälligt i iCloud-inställningarna. Kontakta webbplatsutvecklaren för mer hjälp om du har provat alla dessa steg och Safari fortfarande inte läser in webbplatser.

Publiceringsdatum: