Ställa in Safari att alltid öppnas på samma webbsida

Använd dessa inställningar till att automatiskt visa samma sida varje gång Safari öppnas.

Ange allmänna inställningar

Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Allmänt och kontrollera att Stäng fönster när ett program avslutas är valt. Om det alternativet inte är valt öppnas Safari endast på den valda sidan om det var den sista som var öppen när du använde Safari senast. Läs mer om hur din Mac automatiskt öppnar fönster, program och dokument på nytt.

Ange Safari-inställningar

Öppna Safari och välj sedan Safari > Inställningar och klicka på Allmänt. Justera dessa inställningar:

  • Öppna Safari med: Välj alla inställningar utom Alla fönster från senaste sessionen. Om den här menyn inte visas kontrollerar du att du följde instruktionerna i det föregående avsnittet.
  • Nya fönster öppnas med: Välj Hemsida.
  • Startsida: Ange webbadressen till sidan som du vill att Safari ska visa när det öppnas. Du kan även klicka på Välj nuvarande sida om du vill använda webbadressen till sidan som för närvarande är aktiv.
Publiceringsdatum: