Så här använder du nätverksplatser på din Mac-dator

Med platsfunktionen i Nätverksinställningar kan du snabbt växla mellan olika nätverksinställningar.

Möjligheten att växla mellan olika nätverksinställningar (platser) kan vara praktisk i bland annat följande situationer:

 • Du använder samma typ av nätverk (Ethernet) på jobbet och hemma, men inställningarna du använder på jobbet gör att din Mac inte kan ansluta automatiskt till samma typ av nätverk hemma.
 • Din Mac ansluter till mer än en typ av nätverkstjänst (till exempel både wifi och Ethernet) på jobbet och hemma, men på jobbet vill du att din Mac ska försöka ansluta till Ethernet-nätverket först och hemma vill du att din Mac ska försöka ansluta till wifi-nätverket först. Med andra ord vill du ange olika tjänsteordningar för olika platser.
 • Din Mac ansluter inte till nätverket och du vill kunna nollställa nätverksinställningarna snabbt för att testa utan att dina befintliga nätverksinställningar försvinner.

I de här situationerna kan funktionen Plats i Nätverksinställningarna hjälpa. 


Lägga till eller ta bort en nätverksplats

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Nätverk. 
 2. På popup-menyn Plats visas namnet på den valda uppsättningen nätverksinställningar. Standardplatsen heter Automatisk. Välj Redigera platser på menyn.Nätverksinställningar med popup-menyn Plats
 3. Klicka på knappen Lägg till (+) under listan över platser och skriv in en namn på den nya platsen, t.ex. Arbete eller Hemma eller Mobilen. (Om du vill ta bort en plats gör du det med knappen Ta bort (–) under listan.)
 4. Klicka på Klar. Nu visas namnet på din nya plats på menyn Platser. Om du ändrar något i inställningarna för ditt wifi-nätverk, Ethernet eller några andra nätverksinställningar sparas de på den nya platsen när du klickar på Utför. Nätverksinställningarna på din föregående plats ändras inte, så du kan växla tillbaka till dem när som helst med menyn Plats.
 5. Klicka på Utför om du vill spara inställningarna och växla från den tidigare platsen till den nya. Din Mac försöker sedan automatiskt avgöra rätt inställningar för varje nätverkstyp. Om du behöver göra några manuella inställningar bör du komma ihåg att klicka på Utför igen när du har gjort ändringarna.


Så här växlar du mellan nätverksplatser

Om du har mer än en plats kan du använda någon av dessa metoder för att växla mellan dem:

 • Använd popup-menyn Plats i Nätverksinställningar enligt ovan. Kom ihåg att klicka på Verkställ när du har valt en plats.
 • Du kan också välja Apple-menyn > Plats från menyfältet och sedan välja platsen från undermenyn.


Så här ändrar du tjänsteordningen för nätverk

Om du använder nätverksplatser för att du vill att dina platser ska ha olika nätverkstjänster (till exempel wifi eller Ethernet), följer du stegen för att ändra tjänsteordningen (kallas även portprioritet) för varje plats.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.
 2. Använd menyn Plats för att välja den plats du vill ändra.
 3. Klicka på Åtgärdsmenyn nedanför listan med tjänster och välj Ange tjänsteordning.
 4. Dra tjänsterna i listan om du vill ändra ordningen. Din Mac försöker ansluta till tjänsten högst upp i listan först och fortsätter sedan i fallande ordning tills en anslutning har upprättats.
  Det går inte att byta ordning på VPN-anslutningar (virtuella privata nätverk) eftersom de alltid prioriteras över andra anslutningar.
 5. Klicka på OK och sedan på Verkställ för att aktivera den nya tjänsteordningen.


Så här förhindrar du att en nätverkstjänst används

Som standard aktiverar platsen Automatisk alla tillgängliga nätverksplatser (som också kallas portar eller nätverksgränssnitt), oavsett om de används för att ansluta till ett nätverk. Din Mac söker automatiskt bland dessa tjänster efter en nätverks- eller internetanslutning. Du kanske till exempel använder ett wifi-nätverk hemma men ett Ethernet-nätverk på jobbet. Din Mac identifierar automatiskt vilken av nätverkstjänsterna som ska användas för en anslutning.

Om du vill vara säker på att din Mac inte använder en viss nätverkstjänst, till exempel wifi, kan du inaktivera den tjänsten på någon av dina nätverksplatser:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.
 2. Använd menyn Plats för att välja den plats du vill ändra.
 3. Klicka på Åtgärdsmenyn nedanför listan med tjänster och välj Avaktivera tjänst.
 4. Klicka på Verkställ. 
Publiceringsdatum: