Om dina iCloud-eller Safari-bokmärken inte synkroniseras

Läs om vad du ska göra om du får problem med att använda iCloud-bokmärken eller Läslista. Exempelvis om du behöver få tillgång till ett bokmärke du oavsiktligt raderade eller gjorde ändringar i webbläsaren som inte uppdaterades på dina andra enheter kan vi hjälpa till.

Innan du börjar

 • Gå till systemstatussidan och se efter om det finns några kända problem som påverkar iCloud-bokmärken, eftersom det inte är säkert att problemen orsakas av din enhet.
 • Kontrollera att datum och tid är korrekt inställda på din iOS-enhet eller Mac.  Du kan enkelt åtgärda problem som orsakas av felaktiga datum- och tidsinställningar genom att ange rätt information.
 • Se till att du inte tappar bort viktig information genom att kopiera dina bokmärken
 • Om dina bokmärken inte visas i samma ordning på alla dina enheter kontrollerar du hur många bokmärken som finns i mappen. Om mappen innehåller fler än 500 bokmärken, kan det hända att de inte ordnas på samma sätt på alla enheter.

Om du behöver komma åt ett bokmärke som du raderade under de senaste 30 dagarna kan du återställa den från iCloud.com. Klicka på Inställningar och sedan på Återskapa bokmärken under Avancerat.

Läs mer om du behöver hjälp med att använda iCloud-flikar.

iPhone, iPad, iPod touch

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Aktivera Bokmärken och uppdatera din enhet

Kontrollera internetanslutningen

 1. Öppna Safari och gå till www.apple.com/se. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte iCloud-bokmärken och Läslista* i appen Safari. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Öppna en säker webbplats från din iOS-enhet för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

*Läslista stöds endast av iOS- och macOS-enheter.

Kontrollera din kontoinformation

Se till att du är inloggad med samma Apple-ID som du använder på andra kompatibla enheter. Tryck på Inställningar > [ditt namn].

Starta om Safari

Stäng och starta om appen Safari på din iOS-enhet. Om du inte vet hur du stänger Safari följer du dessa steg.

Stänga av iCloud-bokmärken och aktivera dem sedan igen

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Stäng av Safari. 
 3. Du kan välja Radera från min [enhet] om dina data finns på en eller flera av dina datorer. I annat fall väljer du Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och starta sedan Safari igen.

Starta om enheten

Starta om enheten. Följ de här stegen om du inte vet hur du ska göra.

Mac

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Aktivera iCloud-bokmärken och uppgradera din programvara

 

Kontrollera internetanslutningen

 1. Avsluta Safari och öppna sedan Safari igen.
 2. Försök gå till www.apple.com/se i Safari. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte iCloud-bokmärken och Läslista i appen Safari. Få hjälp med din internetanslutning.
 3. Öppna en säker webbplats från Mac-datorn för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Kontrollera din kontoinformation

Välj Apple-menyn  och klicka på iCloud. Se till att du är inloggad med samma Apple-ID som du använder på andra kompatibla enheter.

Stänga av iCloud-bokmärken och aktivera dem sedan igen

 1. Stäng Safari.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar. Om du använder macOS Catalina klickar du på Apple-ID. Klicka på iCloud.
 3. Avmarkera Safari.
 4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 5. Öppna Systeminställningar och klicka på iCloud.
 6. Välj Safari.
 7. Öppna Safari.

Starta om datorn

Starta om datorn och se om problemet kvarstår.

Microsoft Windows

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att din pc och webbläsare uppfyller systemkraven för iCloud.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Försök gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet uppdateras inte dina iCloud-bokmärken. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Öppna en säker webbplats för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Safari och Internet Explorer kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Avsluta och starta om iCloud för Windows

Om du installerar en webbläsare när iCloud för Windows är öppet måste du avsluta och starta om iCloud för Windows. Därefter visas den nya webbläsaren i listan med bokmärkesalternativ i inställningarna för iCloud för Windows.

Kontrollera dina inställningar

Öppna iCloud för Windows och se till att du är inloggad med samma Apple-ID som du använder på andra kompatibla enheter.

Uppdatera webbläsaren

Ibland kan det hända att aktuella ändringar du gör i din webbläsare inte uppdateras på dina andra enheter (eller tvärtom). Avsluta och starta om din webbläsare så att den uppdateras med dina ändringar.

Bokmärken i Google Chrome uppdateras kanske inte lika snabbt som i Internet Explorer* eller Firefox.

*Om du använder iCloud för Windows 10 eller senare i Internet Explorer kan dina bokmärken visas i fel ordning.

Kontrollera dina bokmärken i en annan webbläsare

Om du inte kan använda iCloud-bokmärken med en webbläsare provar du med en annan webbläsare.

Webbläsaren Microsoft Edge i Windows 10 stöder inte iCloud-bokmärken. Om du vill använda iCloud-bokmärken i Windows 10 får du använda en annan webbläsare som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer.  Läs mer om systemkraven för iCloud.

Om du vanligtvis använder Internet Explorer kan du till exempel prova med Firefox. Om du bara har det här problemet i en viss webbläsare följer du de webbläsarspecifika stegen i det här avsnittet. Om problemet påverkar fler än en webbläsare går du vidare och kontrollerar datorinställningarna, nätverksinställningarna eller anslutningen.

Kontrollera var Internet Explorers Favoriter-mapp finns

Om du har ändrat platsen för Internet Explorers Favoriter (bokmärken), uppdateras dina Favoriter inte automatiskt på andra enheter. Så här åtgärdar du det problemet: 

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Avmarkera Bokmärken och klicka på Använd. 
 3. Flytta tillbaka Favoriter-mappen till standardplatsen (vanligtvis C:\Users\användarnamn\Favoriter). 
 4. Gå tillbaka till iCloud för Windows, markera Bokmärken och klicka på Använd.

Välja skrivbordsläge för Internet Explorer 10 eller Google Chrome

Så här gör du skrivbordsläget till standardläge i Internet Explorer 10:

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg > Internetalternativ och sedan på fliken Program.
 3. Markera Alltid i Internet Explorer på skrivbordet. Klicka på OK.
 4. Markera kryssrutan Öppna Internet Explorer-paneler på skrivbordet. Klicka på OK.

Så här gör du skrivbordsläget till standardläge i Google Chrome:

 1. Öppna Chrome.
 2. Klicka på Chrome och välj sedan Starta om Chrome på skrivbordet. 
  Om du ser ett alternativ som heter Starta om Chrome i Windows 8-läge, kör du redan i skrivbordsläge som standard.

Aktivera iCloud-bokmärkestillägget eller insticksmodulen i Google Chrome eller Firefox

Google Chrome:

 1. Öppna Chrome.
 2. Klicka på Chrome-menyn längst upp till höger och välj sedan Fler verktyg > Tillägg.
 3. Markera kryssrutan Aktivera bredvid iCloud-bokmärken.

Firefox:

 1. Öppna Firefox
 2. Klicka på Firefox-menyn längst upp till höger och välj sedan Tillägg.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Klicka på Aktivera bredvid iCloud-bokmärken.

Stäng av iCloud-bokmärken och aktivera dem sedan igen

 1. Avsluta webbläsaren.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan Bokmärken och klicka på Använd. 
 4. Vänta några sekunder, markera Bokmärken och klicka på Använd.
 5. Öppna webbläsaren.

Starta om datorn

Kontrollera om problemet kvarstår när du startat om datorn.

Stoppa automatiska bokmärkesuppdateringar i Google Chrome eller Firefox

Om du vill stoppa automatisk uppdatering av bokmärken i Google Chrome eller Firefox, inaktiverar du iCloud-tillägget eller webbläsarens insticksmodul:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Alternativ bredvid Bokmärken.
 3. Avmarkera kryssrutan för Chrome eller Firefox. Klicka på OK.
 4. Klicka på Använd och sedan på Ta bort.
 • Om du stängde av Chrome i iCloud för Windows öppnas tilläggsfliken i Chrome. Om du vill inaktivera tillägget avmarkerar du kryssrutan Aktivera bredvid tillägget iCloud-bokmärken eller klickar på papperskorgssymbolen för att ta bort tillägget.
 • Om du stängde av Firefox i iCloud för Windows öppnas Tilläggshanteraren i Firefox. Klicka på Avaktivera bredvid tillägget iCloud-bokmärken för att inaktivera tillägget eller klicka på Ta bort för att ta bort tillägget.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: