Ansluta en bildskärm till din Mac

Mac-datorer har stöd för en eller flera externa bildskärmar, beroende på Mac-modell. Så här ansluter du en extern bildskärm.

Ansluta bildskärmen till ström och din Mac

  1. Anslut bildskärmen till ström via bildskärmens strömkabel.

  2. Använd bildskärmens videokabel för att ansluta skärmen till din Mac, till exempel till en Thunderbolt Ingen bildtext för denna bild eller HDMI-port. Olika portar kan likna varandra, så det är viktigt att identifiera porten rätt.

  3. Om videokabeln kräver en port som inte finns på din Mac är det möjligt att du kan använda en adapter med videokabeln. Annars kan du ersätta videokabeln med en som inte kräver en adapter.

  4. När bildskärmen har ström och är korrekt ansluten upptäcks den automatiskt på din Mac. Du bör då se ditt Mac-skrivbord på bildskärmen och du kan konfigurera bildskärmsinställningarna.

Om din bildskärm inte upptäcks eller den högsta upplösningen eller uppdateringsfrekvensen inte kan användas kan du läsa vad du ska göra om bildskärmen inte visar någon bild eller har låg upplösning.

Konfigurera bildskärmsinställningar

  • Välj Systeminställningar i Apple-menyn  i hörnet av skärmen och klicka sedan på Bildskärmar. I bildskärmsinställningarna kan du ändra bildskärmens upplösning, välja en uppdateringsfrekvens, ordna dina bildskärmar med mera.

  • Om bildskärmen inte kommer från Apple kanske vissa inställningar endast är tillgängliga genom bildskärmens inbyggda reglage och menysystem. Mer information finns i bildskärmens dokumentation.

Läs mer

Publiceringsdatum: