Använd iPad som en andra bildskärm för din Mac med Sidecar

Med Sidecar kan du använda iPad som en bildskärm som förlänger eller speglar din stationära Mac.

iPad bredvid en Macbook som använder Sidecar

Förläng eller spegla din stationära Mac med Sidecar

Kontrollera att din Mac och iPad uppfyller systemkraven för Sidecar och gör sedan så här:

 1. Du kan använda Sidecar trådlöst, men om du vill att iPad ska förbli laddad ansluter du den till direkt till din Mac med usb-laddningskabeln som medföljde din iPad.
 2. Klicka på AirPlay-symbolen  i menyraden på Mac och välj sedan alternativet att ansluta till din iPad. Du kan också ansluta i Sidecar-inställningarna.
 3. Nu bör en utökad bild av din stationära Mac visas på iPad. Du kan flytta fönster till den och använda den precis som en vanlig bildskärm.
 4. Om du vill spegla Mac-bildskärmen, så att båda bildskärmarna visar samma innehåll, går du tillbaka till AirPlay-menyn (en blå rektangel ) medan du använder Sidecar. Välj alternativet att spegla bildskärmen. Det här är ett smidigt sätt att dela din Mac-skärm med andra.
 5. När du vill avsluta Sidecar-sessionen går du tillbaka till AirPlay-menyn och väljer frånkopplingsalternativet. Du kan också klicka på knappen Koppla från i sidofältet på iPad.

Läs mer om att använda externa bildskärmar. I bildskärmsinställningarna kan du till exempel ordna bildskärmarna så att din iPad utökar skärmen till vänster, till höger, ovanför eller under din stationära dator.


Flytta ett fönster till iPad-bildskärmen

Om du håller muspekaren över helskärmsknappen  i ett fönster kan du välja att flytta fönstret till eller från iPad-bildskärmen. Det går snabbare än att dra fönstret och fönstret får exakt rätt storlek för bildskärmen.

Meny som visar när du håller pekaren över den gröna knappen


I sidofältet visas vanliga kontroller på sidan av iPad-skärmen. Där finns bland annat Kommando, Skift och andra specialtangenter, så att du kan välja viktiga kommandon med fingret eller med Apple Pencil istället för att använda tangentbordet.

Stäng av sidofältet eller ändra dess placering i Sidecar-inställningarna.

iPad som använder Sidecar
  

Visa eller göm menyraden med ett tryck när ett fönster visas i helskärmsläge på iPad. 

Visa eller göm datorns Dock på iPad. 

Kommando. Håll ned om du vill ställa in kommandotangenten. Lås tangenten genom att dubbeltrycka. 

Alternativ. Håll ned om du vill ställa in alternativtangenten. Lås tangenten genom att dubbeltrycka.

Kontroll. Håll ned om du vill ställa in kontrolltangenten. Lås tangenten genom att dubbeltrycka.

Skift. Håll ned om du vill ställa in skifttangenten. Lås tangenten genom att dubbeltrycka.
  

Ångra den senaste åtgärden. I vissa appar kan du ångra flera åtgärder.

Visa eller göm tangentbordet på skärmen.

Koppla från din iPad, så att Sidecar-sessionen avslutas.

 


Använda Touch Bar

Många program på Mac har Touch Bar-kontroller som gör vanliga åtgärder enklare. Med Sidecar får du en Touch Bar på iPad-skärmen även om din Mac inte har en Touch Bar. Den fungerar precis på samma sätt som Touch Bar på Mac. Du kan trycka på kontrollerna antingen med fingret eller Apple Pencil. 

Stäng av Touch Bar eller ändra dess placering i Sidecar-inställningarna.


Rulla eller utföra andra åtgärder med gester

Multi-Touch-gester på iPad fungerar även när du använder Sidecar. Följande gester är särskilt användbara med Sidecar:

 • Rulla: svep med två fingrar.
 • Kopiera: nyp med tre fingrar.
 • Klipp ut: nyp med tre fingrar två gånger.
 • Klistra in: dra isär med tre fingrar.
 • Ångra: svep åt vänster med tre fingrar eller dubbeltryck med tre fingrar.
 • Gör om: svep åt höger med tre fingrar.


Använda Apple Pencil

Du kan använda Apple Pencil istället för musen eller styrplattan om du vill peka, klicka, markera och utföra uppgifter som att rita, redigera bilder eller manipulera objekt på din iPad medan den utökar eller speglar din Mac-bildskärm. Du kan även använda Apple Pencil för att skriva, skissa och göra markeringar i dokument. Uppdateringarna visas direkt på din Mac.

Sidecar har även stöd för dubbeltryck, vilket du kan aktivera i Sidecar-inställningarna. Appar som stöder dubbeltrycksfunktionen kan utföra anpassade åtgärder när du dubbeltrycker på sidan av Apple Pencil (2:a generationen).


Använda iPad-appar

När du använder Sidecar kan du växla till en iPad-app och sedan använda appen på din iPad som vanligt. Sidecar-sessionen pausas då tills att du växlar tillbaka till Sidecar-appen eller kopplar från Sidecar. Sidecar-appen visas bara på hemskärmen när du använder Sidecar.


  


Använda Sidecar-inställningarna

Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Sidecar. De här inställningarna finns bara på datorer som har stöd för Sidecar.

Sidecar-inställningar

 • Visa sidofältet: Visa sidofältet på vänster eller höger sidan av iPad-skärmen eller stäng av det.
 • Visa Touch Bar: Visa Touch Bar längst ned eller längst upp på iPad-skärmen eller stäng av det.
 • Aktivera dubbeltryck på Apple Pencil: Gör det möjligt för appar som stöder den här funktionen att utföra anpassade åtgärder när du dubbeltrycker på sidan av Apple Pencil (2:a generationen).
 • Anslut till: Välj den iPad som du vill ansluta till eller klicka på Koppla från om du vill sluta använda Sidecar.


Systemkrav för Sidecar

För Sidecar krävs en kompatibel Mac med macOS Catalina och en kompatibel iPad med iPadOS 13:

Mac med macOS Catalina

 • MacBook Pro lanserad 2016 eller senare
 • MacBook lanserad 2016 eller senare
 • MacBook Air lanserad 2018 eller senare
 • iMac lanserad 2017 eller senare plus iMac (Retina-skärm 5K, 27 tum, sent 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini lanserad 2018 eller senare
 • Mac Pro som lanserades 2019
    

iPad med iPadOS 13

Ytterligare krav


Publiceringsdatum: