Få hjälp med bildproblem på externa bildskärmar anslutna till Mac-datorn

Prova dessa steg om en extern bildskärm ansluten till Mac-datorn visar en tom bild eller inte ser ut som förväntat.

Innan du börjar

Du kan lösa många problem med bildskärmar genom att uppdatera mjukvaran på Apple-enheterna, kablarna och adaptrarna. Om du ser en bild på skärmen letar du efter mjukvaruuppdateringar med Mac App Store:

 1. Anslut den externa bildskärmen med Apples videokablar eller adaptrar som du använder med den.
 2. I Apple-menyn väljer du App Store.
 3. Klicka på knappen Uppdatera i App Store-fönstret.
 4. Installera alla uppdateringar för macOS eller den fasta mjukvaran som finns i listan.

Om du använder en bildskärm, hubb, förlängare eller adapter som inte är tillverkad av Apple ska du kontrollera med tillverkaren om det finns tillgängliga uppdateringar.

Om du försöker ansluta en 4K-skärm eller en Ultra HDTV-apparat till Mac-datorn kontrollerar du att datorn uppfyller kraven för att använda dessa externa bildskärmar.

Om mjukvaran och den fasta mjukvaran är uppdaterade eller om du inte kan se bilden på skärmen provar du med stegen nedan för ditt problem.

Om bildskärmen är tom eller oanvändbar

Pröva dessa steg om du inte ser en bild på bildskärmen. Dessa steg kan även hjälpa dig om bilden på skärmen upprepade gånger slås av och på (flimrar), om horisontella linjer visas (snö) eller om bilden är förvrängd (riven). 

Dessa steg hjälper troligtvis inte om problemet endast uppstår i ett program. Om du ser liknande problem med endast ett fönster eller program kontaktar du programmets utvecklare för uppdateringar eller mer hjälp.

Kontrollera anslutningar

Kontrollera anslutningarna till Mac-datorn och de externa skärmarna:

 • Om du använder en bärbar Apple-dator provar du att ansluta den till strömadaptern.
 • Kontrollera att den externa bildskärmens strömkabel sitter i ordentligt och att bildskärmen är på.
 • Om du använder en Mac Pro (sent 2013) kontrollerar du att bildskärmen är ansluten till rätt port.
 • Om du använder en bildskärmshubb, switchbox eller ”KVM” provar du att ansluta bildskärmens videokabel direkt till Mac-datorn istället.
 • Koppla från videokabeln där den ansluter till Mac-datorn och koppla in den igen för att återställa anslutningen.
 • Om du använder en videoadapter kopplar du bort den från Mac-datorn och kopplar in den igen för att återställa anslutningen.
 • Om du använder fler än en videoadapter för att ansluta bildskärmen (adaptrarna är ihopkopplade) provar du att ansluta bildskärmen till endast en adapter om möjligt. En del videoadaptrar kan inte ihopkopplas. Exempelvis kan en Mini DisplayPort till DVI-adapter inte anslutas till en HDMI till DVI-adapter.
 • Om bildskärmen har fler än en videoanslutning kan du testa om en annan anslutning fungerar. Om det är möjligt kontrollerar du om en annan bildskärm eller adapter fungerar.
 • Prova att använda en annan kabel som du vet fungerar. Kontrollera med bildskärmens tillverkare för att se om du använder den rekommenderade kabeln.
 • Starta om Mac-datorn med bildskärmen ansluten.

Sök efter bildskärmen

Om du använder en extern bildskärm försätter du Mac-datorn i viloläge och väcker den igen för att leta efter anslutna bildskärmar:

 1. Tryck på strömbrytaren på datorn och försätt den i viloläge eller välj Apple-menyn > Vila.
 2. Vänta ett litet tag och tryck sedan på en tangent på tangentbordet eller klicka på musen eller styrplattan för att väcka Mac-datorn.

Om du använder fler än en bildskärm och du har en bild på en av bildskärmarna kan du även använda Bildskärmsinställningar för att kontrollera anslutna bildskärmar.

Justera videoinställningar

Om ingen bild visas på bildskärmen provar du att justera bildskärmens ljusstyrka eller kontrast. Om ingen bild visas eller om bilden är förvrängd eller riven prövar du att välja en annan videoupplösning i Systeminställningar.

Justera ljusstyrkan

 • Om du använder en bildskärm från Apple trycker du på tangenten för öka ljusstyrka bild på F2-tangent på tangentbordet från Apple. Justera ljusstyrkan på en sekundär bildskärm genom att trycka på Kontroll-F2.
 • Om du använder en bildskärm som inte tillverkats av Apple kontrollerar du dokumentationen som medföljde bildskärmen och ser om den har inbyggda reglage för att justera ljusstyrka eller kontrast.

Ändra bildskärmens upplösning

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på symbolen för Bildskärmar.
 3. Klicka på Förval för skärm. Om du ser fler än ett val för upplösning i listan väljer du en upplösning och uppdateringsfrekvens. Om bildskärmen stängs av när du ändrar upplösning trycker du på Esc-tangenten för att ångra ändringen. 
  inställningsfönstret för bildskärmar

Om du inte kan ändra bildskärmens upplösning eftersom ingen bild visas startar du om Mac-datorn i säkert läge för att nollställa bildskärmens upplösning till förinställningarna.

Om problemet inte blir löst genom att starta i säkert läge nollställer du Mac-datorns NVRAM och SMC för att nollställa videoportarna på Mac-datorn till förinställningarna.

Kontrollera om det finns mjukvara från tredje part

Om bildskärmen endast fungerar när Mac-datorn startar i säkert läge och du har bildskärmsrelaterad mjukvara installerad kontrollerar du om mjukvarans utvecklare har uppdateringar eller provar att tillfälligt avinstallera den.

Om bilden är suddig eller otydlig

Om bilden eller texten på bildskärmen verkar pixlad eller otydlig kontrollerar du följande.

Kontrollera bildskärmens upplösning

Kontrollera att bildskärmens upplösning i Systeminställningar är inställd på standard. Om du använder en skalad upplösning kan bilden förstoras för att passa bildskärmen. Det kan göra så att bilden är suddig i vissa program.

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
 2. Klicka på symbolen för Bildskärmar.
 3. Välj Förval för skärm.
  inställningsfönstret för bildskärmar

Om du använder en skärm eller en HDTV ansluten med en HDMI-kabel kanske bildkvaliteten skiljer sig om bildskärmen är inställd på TV-läge. Leta efter ett inställningen Monitor Mode (skärmläge) på bildskärmen för att få den bästa bildkvaliteten.

Retina-skärmar

Om ett program du använder visas med låg upplösning på Retina-skärmen kontrollerar du om det finns en uppdatering tillgänglig för programmet. De flesta program har uppdaterats för att använda högre pixeltäthet på Retina-skärmar.

Bilder med lägre upplösning på en del webbplatser kan även visas som ”mjukare” på en Retina-skärm. Det inträffar eftersom Retina-skärmar har högre pixeltäthet och inte alla webbplatser använder Retina-anpassade bilder.

Exempelvis kan bilderna nedan se annorlunda ut på en Retina-skärm, men likadana på en icke-Retina-skärm. Det sker eftersom Retina-anpassade bilder har högre pixeltäthet:

Vanlig bild Retina-anpassad bild

Om du har problem med kontrast eller färg

Om hela bildskärmsbilden verkar för mörk eller ljus kan du justera ljusstyrka och kontrast från panelen Bildskärmar i Systeminställningar eller genom att använda bildskärmens inbyggda reglage.

Justera ljusstyrka och kontrast

Justera ljusstyrkan på bildskärmen från Apple genom att trycka på tangenten för ljusstyrka bild på F2-tangent eller F2-tangenten på tangentbordet. Du kan även justera för ljusstyrka för varje ansluten bildskärm i Systeminställningar > Bildskärmar.

Bildskärmar som inte är tillverkade av Apple har ibland funktioner för att justera ljusstyrka och färg inbyggt på bildskärmen. Kontrollera dokumentationen för bildskärmen och se om den har inbyggda reglage.

När du ansluter en skärm, projektorer eller en HDTV ansluten med en HDMI-kabel kanske bildkvaliteten skiljer sig om bildskärmen är inställd på TV-läge. Leta efter ett inställningen Monitor Mode (skärmläge) på enheten för att få bästa bildkvaliteten.

Du kan även kalibrera varje bildskärm från fliken Färg i inställningarna för Bildskärmar för att få bästa färg och ljusstyrka på bildskärmen.

Om det visas mörka eller ljusa pixlar

Om enskilda pixlar på bildskärmen verkar vara för ljusa eller mörka kan du läsa dessa artiklar för mer hjälp: 

Ansluta skärmar med Thunderbolt 3 (usb-C)

Med Apple Thunderbolt 3 (usb-C) till Thunderbolt 2-adaptern ansluter Mac-modeller medThunderbolt 3 (usb-C) till äldre enheter som använder Thunderbolt (10 Gbit/s) eller Thunderbolt 2 (20 Gbit/s). Du ska till exempel använda den här adaptern för att ansluta en MacBook Pro till en Apple Thunderbolt Display eller en Thunderbolt 2-lagringsenhet från en annan tillverkare.

Den här adaptern stöder inte anslutningar till Mini DisplayPort-skärmar inklusive följande adaptrar och bildskärmar från Apple:

 • Adapter för Apple Mini DisplayPort till dubbellänkad DVI
 • Apple Mini DisplayPort till DVI-adapter
 • Apple Mini DisplayPort till VGA-adapter
 • Apple LED Cinema Display

Om du använder Apple Thunderbolt 3 (usb-C) till Thunderbolt 2-adapter för att ansluta till en kompatibel skärm och skärmen inte visar någon bild prövar du att koppla från adaptern och sedan koppla in den igen.

Få mer hjälp

Om du har provat dessa steg och skärmen fortfarande inte fungerar kontaktar du Apple-supporten för mer hjälp. 

En diagnostikavgift kan komma att debiteras för problem som inte täcks av garantin eller en AppleCare Protection Plan (APP).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: