Bezpečnostné funkcie iPhonu a hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako možno pomocou iPhonu a hodiniek Apple Watch získať pomoc v prípade núdze.

Ako zavolať na tiesňovú linku

Ako používať detekciu nehody na iPhone a Apple Watch

Detekcia nehody na iPhone a hodinkách Apple Watch slúži na to, aby rozpoznala, že ste sa stali účastníkom vážnej nehody v osobnom vozidle. Následne môže za vás upozorniť tiesňové služby.

Na iPhone podržte dve tlačidlá

  1. Podržte bočné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, kým sa nezobrazí posuvník Tiesňové volanie.
  2. Potiahnutím posuvníka Tiesňové volanie zavoláte na tiesňovú linku.

Viac o funkcii Tiesňové volanie na iPhone

Na hodinkách Apple Watch podržte bočné tlačidlo

  1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, kým sa nezobrazí posuvník Tiesňové volanie.
  2. Potiahnutím posuvníka Tiesňové volanie zavoláte na tiesňovú linku. 

Viac o funkcii Tiesňové volanie na hodinkách Apple Watch

Používanie zamknutého iPhonu v núdzi

Ak používate iPhone niekoho iného, môžete zavolať na tiesňovú linku alebo zobraziť Zdravotné ID vlastníka bez odomknutia telefónu. Na zamknutom iPhone potiahnite nahor z dolného okraja obrazovky alebo stlačte tlačidlo Domov. Klepnite na SOS a potom uskutočnite hovor alebo klepnite na Zdravotné ID.

Ďalšie bezpečnostné funkcie

Detekcia pádu na automatické privolanie pomoci

Hodinky Apple Watch Series 4 a novšie vám môžu privolať pomoc, keď utrpíte ťažký pád. Ak sa nebudete môcť pohnúť, hodinky Apple Watch automaticky zavolajú na tiesňovú linku a vašim tiesňovým kontaktom pošlú správu s vašou polohou.

Viac o detekcii pádu na hodinkách Apple Watch

Nastavenie Zdravotného ID pre záchranárov

Vaše dôležité zdravotné informácie, napríklad alergie, zdravotný stav a tiesňové kontakty, si záchranári môžu pozrieť, aj keď máte zamknutý iPhone alebo hodinky Apple Watch. Uistite sa, že máte zadané presné a aktuálne informácie.

Viac o nastavení Zdravotného ID

Volanie z iPadu alebo Macu

Volanie cez Wi‑Fi vám umožňuje spojiť sa s tiesňovými službami aj pomocou iných zariadení. Prečítajte si, ako nastaviť volanie cez Wi‑Fi v iPade alebo Macu.

Bezpečnostné varovania

iPhone a hodinky Apple Watch vás upozornia, keď bude vydané núdzové, vládne alebo verejné bezpečnostné varovanie.