Tiesňové a vládne upozornenia na iPhone

Prečítajte si, ako na iPhone zapnúť tiesňové či vládne upozornenia a verejné bezpečnostné výstrahy.

Na iPhone možno prijímať tiesňové či vládne upozornenia a verejné bezpečnostné výstrahy. V prípade núdze sa vám na iPhone môžu zobraziť:

 • upozornenia vydané štátnymi úradmi alebo miestnou samosprávou,
 • upozornenia týkajúce sa bezprostredného ohrozenia bezpečnosti alebo života,
 • upozornenia na extrémne poveternostné podmienky,
 • upozornenia systému AMBER (americký systém na hľadanie stratených osôb),1
 • verejné bezpečnostné výstrahy.1

Tiesňové či vládne upozornenia a verejné bezpečnostné výstrahy môžete prijímať aj na hodinkách Apple Watch.

1. Systém AMBER a verejné bezpečnostné výstrahy nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zapnutie alebo vypnutie vládnych upozornení

Vládne upozornenia sú na vašom zariadení predvolene zapnuté.2 Keď dostanete vládne upozornenie, zaznie špecifický zvuk podobný vyhláseniu poplachu. Ak chcete tieto upozornenia zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia.
 2. Odrolujte naspodok obrazovky.
 3. V časti Government Alerts (Vládne upozornenia) zapnite alebo vypnite požadovaný typ upozornenia.3

2. Vládne upozornenia je možné prijímať pri používaní SIM karty od podporovaného operátora. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor. 

3. V niektorých krajinách alebo oblastiach sa vládne upozornenia nemusia dať vypnúť.

Zapnutie prijímania skúšobných tiesňových výstrah v Spojených štátoch

Ak máte iPhone pripojený k operátorovi v Spojených štátoch (pri použití americkej SIM karty alebo počas roamingu v USA), môžete zapnúť skúšobné tiesňové výstrahy. Predvolene sú vypnuté. Keď dostanete tento typ upozornenia, zaznie zvuk podobný alarmu. Dostanete aj informáciu, že ide o test.

Vládne skúšobné výstrahy sú dostupné len v prípade operátorov na území USA vrátane Portorika. Za obsah a frekvenciu skúšobných výstrah zodpovedá miestna samospráva. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť pomocou nasledujúcich krokov. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.

Ak používate systém iOS 15.4 alebo novší

Zapnutie alebo vypnutie skúšobných výstrah:

 1. Uistite sa, že sa váš iPhone používa najnovšiu verziu systému iOS (iOS 15.6 alebo novšiu).
 2. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia.
 3. Zapnite alebo vypnite Skúšobné výstrahy.

Ak používate systém iOS 15.3 alebo starší

Zapnutie skúšobných výstrah:

 1. Otvorte apku Telefón a klepnite na Číselník.
 2. Zadajte *5005*25371# a klepnite na tlačidlo Zavolať . Zobrazí sa upozornenie Test alerts enabled (Skúšobné výstrahy sú zapnuté).

Ak chcete Skúšobné výstrahy vypnúť:

 1. Otvorte apku Telefón a klepnite na Číselník.
 2. Zadajte *5005*25370# a klepnite na tlačidlo Zavolať . Zobrazí sa upozornenie Test alerts disabled (Skúšobné výstrahy sú vypnuté).

Viac informácií

Dátum zverejnenia: