Tiesňové a vládne upozornenia na iPhone a hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako možno na iPhone a hodinkách Apple Watch zapnúť a vypnúť tiesňové a vládne upozornenia.

Na iPhone a hodinkách Apple Watch možno prijímať tiesňové a vládne upozornenia. V núdzových situáciách sa môžu zobrazovať nasledujúce upozornenia:

  • upozornenia vydané štátnymi úradmi alebo miestnou samosprávou,
  • upozornenia týkajúce sa bezprostredného ohrozenia bezpečnosti alebo života,
  • upozornenia na extrémne poveternostné podmienky.
  • upozornenia systému AMBER (americký systém na hľadanie stratených osôb).*

*Upozornenia systému AMBER nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zapnutie alebo vypnutie vládnych upozornení

Vládne upozornenia sú vo vašom zariadení predvolene zapnuté.* Keď dostanete vládne upozornenie, zaznie zvláštny zvuk podobný alarmu. Ak chcete tieto upozornenia zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia.
  2. Prejdite na koniec obrazovky.
  3. V časti Government Alerts (Vládne upozornenia) zapnite alebo vypnite požadovaný typ upozornenia.*

*Vládne upozornenia je možné prijímať pri používaní SIM karty od podporovaného operátora. Na hodinkách Apple Watch môžete tieto upozornenia prijímať, ak ich môže prijímať iPhone a máte ho pri sebe alebo keď sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi sieti. Ak máte mobilný program od podporovaného operátora, na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) môžete tieto upozornenia prijímať, aj keď iPhone nemáte pri sebe. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor. 

*V niektorých krajinách sa vládne upozornenia nemusia dať vypnúť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: