Tiesňové a vládne upozornenia na iPhone a hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako v iPhone a hodinkách Apple Watch zapnúť tiesňové či vládne upozornenia a verejné bezpečnostné výstrahy.

Na iPhone a hodinkách Apple Watch možno prijímať tiesňové či vládne upozornenia a verejné bezpečnostné výstrahy. V núdzových situáciách sa môžu zobrazovať nasledujúce upozornenia:

 • upozornenia vydané štátnymi úradmi alebo miestnou samosprávou,
 • upozornenia týkajúce sa bezprostredného ohrozenia bezpečnosti alebo života,
 • upozornenia na extrémne poveternostné podmienky,
 • upozornenia systému AMBER (americký systém na hľadanie stratených osôb),*
 • verejné bezpečnostné výstrahy.*

* Upozornenia systému AMBER a verejné bezpečnostné výstrahy nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zapnutie alebo vypnutie vládnych upozornení

Vládne upozornenia sú vo vašom zariadení predvolene zapnuté.* Keď dostanete vládne upozornenie, zaznie zvláštny zvuk podobný alarmu. Ak chcete tieto upozornenia zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia.
 2. Prejdite na koniec obrazovky.
 3. V časti Government Alerts (Vládne upozornenia) zapnite alebo vypnite požadovaný typ upozornenia.*

* Vládne upozornenia je možné prijímať pri používaní SIM karty od podporovaného operátora. Na hodinkách Apple Watch môžete tieto upozornenia prijímať, ak ich môže prijímať iPhone a máte ho pri sebe alebo keď sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi sieti. Ak máte mobilný program od podporovaného operátora, na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) môžete tieto upozornenia prijímať, aj keď iPhone nemáte pri sebe. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor. 

* V niektorých krajinách sa vládne upozornenia nemusia dať vypnúť.

Zapnutie prijímania testovacích tiesňových upozornení v Spojených štátoch

Ak máte iPhone pripojený k operátorovi v Spojených štátoch (pri použití americkej SIM karty alebo počas roamingu v USA), môžete zapnúť testovacie tiesňové upozornenia. Predvolene sú vypnuté. Keď dostanete tento typ upozornenia, zaznie zvuk podobný alarmu. Dostanete aj informáciu, že ide o test. Ak chcete tieto upozornenia zapnúť alebo vypnúť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte aplikáciu Telefón a klepnite na položku Klávesnica.
  • Ak chcete upozornenia zapnúť: zadajte *5005*25371# a klepnite na ikonu . Dostanete upozornenie s informáciou „Test alerts enabled“ (Testovacie upozornenia sú zapnuté). 
  • Ak chcete upozornenia vypnúť: zadajte *5005*25370# a klepnite na ikonu . Dostanete upozornenie s informáciou „Test alerts disabled“ (Testovacie upozornenia sú vypnuté).

Vládne testovacie upozornenia sú dostupné len v prípade operátorov na území USA vrátane Portorika. Za obsah a frekvenciu testovacích upozornení zodpovedá miestna samospráva. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť pomocou krokov uvedených vyššie. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: