Používanie detekcie pádu na hodinkách Apple Watch

Keď hodinky Apple Watch Series 4 alebo novšie rozpoznajú ťažký pád, môžu vám v prípade potreby privolať záchranné služby.

Funguje to takto

Keď máte na ruke hodinky Apple Watch Series 4 alebo novšie a ony rozpoznajú ťažký pád, klepnú vám na zápästie, zapnú alarm a zobrazia upozornenie. Potom ich môžete nechať kontaktovať záchranné služby alebo upozornenie zatvoriť stlačením korunky Digital Crown, klepnutím na tlačidlo Zatvoriť v ľavom hornom rohu alebo klepnutím na možnosť „Som v poriadku“. 

Správa „Zdá sa, že ste utrpeli ťažký pád“.    

Keď hodinky Apple Watch zistia, že sa hýbete, počkajú na vašu reakciu na upozornenie a nebudú automaticky volať záchranné služby. Ak však hodinky Apple Watch zistia, že ste sa už viac ako minútu nepohli, uskutočnia hovor automaticky.

Po skončení hovoru pošlú vašim tiesňovým kontaktom správu s vašou polohou a informáciou, že rozpoznali ťažký pád a privolali záchranné služby. Informácie o tiesňových kontaktoch hodinky získavajú z vášho Zdravotného ID.

V niektorých krajinách a oblastiach existuje viacero čísel záchranných služieb. V takýchto krajinách volajú hodinky Apple Watch na linku zdravotníckej záchrannej služby.

Privolanie záchranných služieb

Záchranné služby privoláte tak, že v upozornení potiahnete posuvník SOS. 

Ukončenie hovoru

Ak už ste zavolali na tiesňovú linku, môžete hovor ukončiť štandardne alebo v prípade, že už záchranárov nepotrebujete:

 1. Klepnite na tlačidlo Ukončiť hovor .
 2. Na obrazovke Ukončiť hovor klepnite na možnosť Áno. 

Čo sa stane, keď hodinky Apple Watch zistia, že sa nehýbete

Ak hodinky Apple Watch zistia, že sa už približne minútu nehýbete, spustia 30-sekundové odpočítavanie, počas ktorého budú prehrávať zvukový signál a klepať vám na zápästie. Signál je čoraz hlasnejší, aby ste ho počuli – alebo aby ho počul niekto vo vašom okolí. Ak nechcete privolať záchranné služby, klepnite na tlačidlo Zrušiť. Keď sa odpočítavanie skončí, hodinky Apple Watch automaticky zavolajú záchranné služby. 

Keď druhá strana hovor prijme, hodinky Apple Watch prehrajú zvukovú správu, ktorá záchranárov informuje, že vaše hodinky Apple Watch rozpoznali ťažký pád, a potom im pošlú vašu aktuálnu polohu vo forme súradníc. Ak ste si predtým v rámci svojho Zdravotného ID zapli nastavenie Zdieľať počas tiesňového volania, bude sa so záchranármi automaticky zdieľať aj vaše Zdravotné ID. Prvýkrát sa správa prehrá s maximálnou hlasitosťou, ale potom sa hlasitosť zníži, aby ste sa mohli vy alebo niekto v okolí rozprávať s operátorom. Správa sa bude prehrávať, kým neklepnete na možnosť Zastaviť nahranú správu alebo kým sa hovor neskončí. 

Aby mohli hodinky Apple Watch automaticky privolať záchranné služby, musíte mať zapnutú detekciu zápästia: na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Kód a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Detekcia zápästia.

Kedy sa pády zaznamenávajú

Pády sa automaticky zaznamenávajú v aplikácii Zdravie – pokiaľ neodpoviete, že ste nespadli, keď sa vás na to hodinky Apple Watch opýtajú. Históriu pádov zobrazíte tak, že na iPhone otvoríte aplikáciu Zdravie, klepnete na kartu Zdravotné dáta a potom klepnete na položku Výsledky.

Zapnutie alebo vypnutie detekcie pádu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položku SOS.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Detekcia pádu. 

Ak ste pri nastavovaní hodiniek Apple Watch alebo v aplikácii Zdravie zadali svoj vek a už ste mali 55 rokov, táto funkcia sa zapne automaticky. Uistite sa, že máte v Zdravotnom ID a v zdravotnom profile uvedený správny vek. Funkcia Detekcia pádu je k dispozícii len pre vek 18 rokov alebo viac.

Hodinky Apple Watch nedokážu rozpoznať všetky pády. Čím ste aktívnejší, tým väčšia je šanca, že detekciu pádu aktivujete omylom pri prudkých aktivitách, ktoré hodinky vnímajú ako pád. 

Nastavenie Zdravotného ID a pridanie tiesňových kontaktov

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položky Zdravie > Zdravotné ID.
 2. Klepnite na položku Upraviť. 
 3. Zadajte svoj dátum narodenia a ďalšie zdravotné údaje.
 4. Ak chcete pridať tiesňový kontakt, klepnite pod tiesňovými kontaktmi na tlačidlo Pridať . Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 5. Ak chcete tiesňový kontakt odstrániť, klepnite vedľa neho na tlačidlo Odstrániť  a potom klepnite na položku Vymazať.
 6. Ak chcete, aby sa vaše Zdravotné ID zobrazovalo na zamknutej ploche, zapnite možnosť Zobraziť pri zamknutí. V prípade núdze sa takto poskytnú informácie osobám, ktoré chcú pomôcť. Ak chcete zdieľať svoje Zdravotné ID s osobami prijímajúcimi tiesňové volania, zapnite možnosť Zdieľať počas tiesňového volania. Keď na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch zavoláte alebo pošlete textovú správu na tiesňovú linku, vaše Zdravotné ID sa bude automaticky zdieľať so záchrannými službami.*
 7. Klepnite na Hotovo.

Záchranné služby nie je možné nastaviť ako tiesňový kontakt.

*K dispozícii len v Spojených štátoch. Služba Text-to-911 nemusí byť k dispozícii vo všetkých oblastiach. Keď zavoláte alebo pošlete textovú správu na tiesňovú linku, vaša poloha a zašifrované informácie o vašom Zdravotnom ID sa odošlú spoločnosti Apple. Vaša poloha sa použije na zistenie, či je vo vašej oblasti podporovaná služba Enhanced Emergency Data (rozšírené tiesňové údaje). Ak je táto služba podporovaná, spoločnosť Apple odošle údaje o vás partnerovi, ktorý ich doručí záchranným službám. Spoločnosť Apple nedokáže prečítať informácie týkajúce sa vášho Zdravotného ID. Ak funkciu Tiesňové volania a SOS v časti Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby vypnete, túto kontrolu nebude možné vykonať a informácie o Zdravotnom ID sa nebudú zdieľať.

Dátum zverejnenia: