Oprava od spoločnosti Apple

Sme tu, aby sme vám pomohli. Opravy certifikované spoločnosťou Apple vykonávajú spoľahliví odborníci, ktorí používajú originálne diely Apple. Sú to jediné opravy, ku ktorým spoločnosť Apple poskytuje záruku. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, svoj produkt dostanete späť v presne takom stave, v akom by mal byť.

Môžete si overiť, či je servis poskytovaný nezávislým poskytovateľom opráv alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb pre produkty Apple. Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom a zdrojom informácií o opravách spoločnosti Apple. Neposkytujú opravy kryté zárukou spoločnosti Apple ani programami AppleCare*, ale môžu ponúkať vlastnú záruku na opravy.

*Pokiaľ to nevyžaduje zákon, spoločnosť Apple nepodporuje opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv. Na prípadné poškodenie zariadenia poskytovateľom opráv, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou Apple, sa nevzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Apple ani program AppleCare.