Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv

Overte si, či má váš poskytovateľ prístup k originálnym dielom a servisným materiálom spoločnosti Apple.

Zadajte názov poskytovateľa.
Vyberte krajinu alebo oblasť. Vyberte platnú krajinu alebo oblasť.
Vyberte mesto. Vyberte platné mesto.
Nájdené výsledky:
Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple Nezávislý poskytovateľ opráv Naplánovať servis cez Apple Navštíviť webovú stránku

Vyhľadávanie nevrátilo žiadne výsledky.

Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple ponúkajú záručné a mimozáručné opravy produktov Apple certifikované spoločnosťou Apple. Technici vo všetkých ich servisných strediskách sú vyškolení spoločnosťou Apple a používajú len originálne diely, nástroje, diagnostické nástroje a zdroje informácií spoločnosti Apple. K týmto opravám spoločnosť Apple poskytuje záruku.

Nezávislý poskytovateľ opráv

Nezávislými poskytovateľmi opráv sú spoločnosti, ktoré ponúkajú mimozáručné opravy iPhonov a Macov. Tieto spoločnosti majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, diagnostickým nástrojom a zdrojom spoločnosti Apple, aby mohli vykonávať rôzne mimozáručné opravy iPhonov a Macov, napríklad výmenu displeja a batérie iPhonu alebo výmenu logickej dosky a grafickej karty Macu. Títo poskytovatelia môžu poskytovať vlastné záruky.