Bezplatná podpora

Čo je bezplatná podpora?

Bezplatná podpora hardvéru zahŕňa telefonickú podporu základného nastavenia, inštalácie, zostáv a pripojenia. Viac informácií nájdete v materiáloch súvisiacich s podporou, ktoré boli priložené k produktu Apple.

Bezplatná podpora softvéru zahŕňa telefonickú podporu inštalácie, spustenia alebo preinštalovania (nezahŕňa obnovu dát), ak hardvérová konfigurácia spĺňa minimálne systémové požiadavky na softvér. Viac informácií nájdete v materiáloch súvisiacich s podporou, ktoré boli priložené k produktu Apple.

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple a služba AppleCare Protection Plan dopĺňajú práva, ktoré zákazníkom vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti získate kliknutím sem.

Koľko bezplatnej podpory získam?

Väčšina softvérových a hardvérových produktov Apple zahŕňa neobmedzené množstvo prípadov poskytnutia podpory v priebehu prvých 90 dní vlastníctva produktu. Viac informácií nájdete v materiáloch súvisiacich s podporou, ktoré boli priložené k produktu Apple.

Technickú podporu vášho iPhonu poskytuje váš mobilný operátor v spolupráci so spoločnosťou Apple. Viac informácií vám poskytne mobilný operátor, od ktorého ste si kúpili svoj iPhone.

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple a služba AppleCare Protection Plan dopĺňajú práva, ktoré zákazníkom vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti získate kliknutím sem.

Ako spoločnosť Apple definuje „poskytnutie podpory“?

Spoločnosť Apple definuje poskytnutie podpory ako konkrétny samostatný problém, ktorý možno vyriešiť izolovaním jeho pôvodu na jednu príčinu. Spoločnosť Apple podľa vlastného uváženia určí, čo patrí k poskytnutiu podpory. Poskytnutie podpory je dokončené, keď zákazník získa niektorú z nasledujúcich možností:

  • Informácie, pomocou ktorých sa vyrieši daný problém.
  • Informácie o spôsobe získania softvérového riešenia, pomocou ktorého sa vyrieši daný problém.
  • Oznámenie o tom, že problém je spôsobený známym nevyriešeným problémom alebo problémom v dôsledku nekompatibility s podporovaným produktom.
  • Informácia o tom, že problém sa vyrieši inováciou na novšie vydanie podporovaného produktu.
  • Oznámenie o tom, že problém bol identifikovaný ako problém s hardvérovým zariadením. 
  • Informácia o tom, že problém sa vyskytol v produkte tretej strany, ku ktorému spoločnosť Apple neposkytuje podporu.