Nastavenie Zdravotného ID v aplikácii Zdravie na iPhone

Zdravotné ID pomáha ľuďom, ktorí vám pomáhajú v prípade núdze, získať prístup k vašim dôležitým zdravotným informáciám na zamknutej ploche bez toho, aby potrebovali váš kód. Môžu vidieť informácie napríklad o alergiách alebo medicínskom stave, ako aj o osobe, ktorú majú v prípade núdze kontaktovať. 

 

 

Nastavenie Zdravotného ID

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu.
 3. Pod profilovým obrázkom klepnite na Zdravotné ID.
 4. V pravom hornom rohu klepnite na Upraviť.
 5. Aby bolo Zdravotné ID dostupné na zamknutej obrazovke vášho iPhonu, zapnite možnosť Zobraziť pri uzamknutí. V prípade núdze sa takto poskytnú informácie osobám, ktoré chcú pomôcť. Ak chcete zdieľať svoje Zdravotné ID s osobami prijímajúcimi tiesňové volania, zapnite možnosť Zdieľať počas tiesňového volania. Keď na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch zavoláte alebo pošlete textovú správu na tiesňovú linku, vaše Zdravotné ID sa bude automaticky zdieľať so záchrannými službami.*
 6. Zadajte zdravotné informácie, napríklad dátum narodenia, alergie alebo krvnú skupinu.
 7. Klepnite na Hotovo.

 

* K dispozícii len v Spojených štátoch a Kanade. Služba Text-to-911 nemusí byť k dispozícii vo všetkých oblastiach. Keď zavoláte alebo pošlete textovú správu na tiesňovú linku, vaša poloha a zašifrované informácie o vašom Zdravotnom ID sa odošlú spoločnosti Apple. Vaša poloha sa použije na zistenie, či je vo vašej oblasti podporovaná služba Enhanced Emergency Data (rozšírené tiesňové údaje). Ak je táto služba podporovaná, spoločnosť Apple odošle údaje o vás partnerovi, ktorý ich doručí záchranným službám. Spoločnosť Apple nedokáže prečítať informácie týkajúce sa vášho Zdravotného ID. Ak funkciu Tiesňové volania a SOS v časti Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby vypnete, túto kontrolu nebude možné vykonať a informácie o Zdravotnom ID sa nebudú zdieľať.

Úpravy tiesňových kontaktov

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu.
 3. Pod profilovým obrázkom klepnite na Zdravotné ID.
 4. Klepnite na Upraviť a potom rolujte na Tiesňové kontakty.
 5. Klepnite na tlačidlo Plus  vedľa položky „pridať tiesňový kontakt“. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 6. Ak chcete tiesňový kontakt odstrániť, klepnite na tlačidlo Vymazať  vedľa neho a potom na položku Vymazať.
 7. Klepnite na Hotovo.

Registrácia v programe darcovstva orgánov

V USA sa môžete zaregistrovať, aby ste sa stali darcom orgánov.

 

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu.
 3. V sekcii Funkcie klepnite na Darcovstvo orgánov.
 4. Klepnite na položku Zaregistrovať sa v Donate Life.
 5. Vyplňte registračný formulár a potom klepnite na položku Pokračovať.
 6. Potvrďte registráciu a klepnite na položku Dokončiť registráciu v Donate Life.
 7. Klepnite na Hotovo.

Svoje informácie v programe Donate Life môžete kedykoľvek upraviť.

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu.
 3. V sekcii Funkcie klepnite na Darcovstvo orgánov.
 4. Klepnite na položku Upraviť registráciu darcu.
 5. Aktualizujte svoje údaje. Registráciu odstránite klepnutím na možnosť Odstrániť ma.
 6. Klepnite na možnosť Aktualizovať.

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov programu Donate Life America nájdete na jeho webovej stránke.

Zoznámte sa s ďalšími funkciami aplikácie Zdravie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: