Nastavenie Zdravotného ID v aplikácii Zdravie na iPhone

Zdravotné ID pomáha ľuďom, ktorí vám pomáhajú v prípade núdze, získať prístup k vašim dôležitým zdravotným informáciám na zamknutej ploche bez toho, aby potrebovali váš kód. Môžu vidieť informácie napríklad o alergiách alebo medicínskom stave, ako aj o osobe, ktorú majú v prípade núdze kontaktovať. 

Nastavenie Zdravotného ID

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné ID.
 2. Klepnite na položku Upraviť. V prípade, že budete požiadaní, klepnite na možnosť Upraviť zdravotné ID.
 3. Aby bolo Zdravotné ID dostupné na zamknutej obrazovke vášho iPhonu, zapnite možnosť Zobraziť pri uzamknutí. V prípade núdze sa takto poskytnú informácie osobám, ktoré chcú pomôcť.
 4. Zadajte informácie o zdravotnom stave, ako napríklad váš dátum narodenia, výšku a krvnú skupinu.
 5. Klepnite na položku Hotovo.
  Zdravotné ID Dereka Parkera zobrazujúce osobné údaje.

Úprava kontaktov v núdzi

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné ID. 
 2. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do časti Tiesňové kontakty.
 3. Kontakt v núdzi pridáte klepnutím na ikonu Pridať v zozname kontaktov v núdzi. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 4. Kontakt v núdzi odstránite klepnutím na ikonu Odstrániť vedľa daného kontaktu a následným klepnutím na možnosť Vymazať.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Registrácia v programe darcovstva orgánov

V USA sa môžete zaregistrovať, aby ste sa stali darcom orgánov.

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné ID.
 2. V časti Darcovstvo orgánov klepnite na položku Zaregistrovať sa v Donate Life.
  Obrazovka Darca orgánov z aplikácie Zdravie.
 3. Vyplňte registračný formulár a potom klepnite na položku Pokračovať.
 4. Potvrďte registráciu a klepnite na položku Dokončiť registráciu v Donate Life.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Svoje informácie v programe Donate Life môžete kedykoľvek upraviť.

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné ID.
 2. Klepnite na možnosť Upraviť darovanie orgánov.
 3. Aktualizujte svoje údaje. Registráciu odstránite klepnutím na možnosť Odstrániť ma.
 4. Klepnite na možnosť Aktualizovať.

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov programu Donate Life America nájdete na jeho webovej stránke.

Zoznámte sa s ďalšími funkciami aplikácie Zdravie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: