Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie SOS môžete rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty.

Funguje to takto

Keď aktivujete hovor prostredníctvom funkcie SOS, hodinky Apple Watch automaticky privolajú miestne záchranné služby a oznámia im vašu polohu. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú službu. V kontinentálnej Číne napríklad môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. A ak máte hodinky Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), dokážu privolať miestne záchranné služby, aj keď cestujete v iných krajinách alebo oblastiach.

Po ukončení tiesňového volania hodinky Apple Watch informujú vaše tiesňové kontakty prostredníctvom textovej správy, ak jej rozoslanie nezrušíte. Hodinky Apple Watch im pošlú vašu aktuálnu polohu a po určitú dobu od aktivovania režimu SOS ich budú informovať, ako sa vaša poloha mení.* Prečítajte si, ako pridať tiesňové kontakty

*Ak používate roaming mimo svojej krajiny alebo oblasti, hodinky nepošlú textovú správu vašim tiesňovým kontaktom ani nebudú zdieľať vašu polohu.

Privolanie záchranných služieb

Ak chcete funkciu SOS používať na hodinkách Apple Watch, ktoré nie sú vybavené mobilným pripojením, váš iPhone musí byť nablízku. Ak nie ste v blízkosti svojho iPhonu, musia byť vaše hodinky Apple Watch pripojené k známej Wi-Fi sietimusíte mať nastavenú funkciu Volanie cez Wi-Fi.

Volať je možné takto: 

 1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo na hodinkách, kým sa nezobrazí posuvník SOS.
  Posuvník funkcie SOS na hodinkách Apple Watch.
 2. Stále držte bočné tlačidlo stlačené. Počkajte, kým nezačne odpočítavanie a nezaznie zvukový signál. Môžete tiež potiahnuť posuvník SOS.
 3. Keď sa odpočítavanie skončí, hodinky budú automaticky volať tiesňové služby.

Po ukončení volania hodinky Apple Watch odošlú vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú. Ak sa vaša poloha zmení, vašim kontaktom sa odošle aktualizácia a vám sa približne o 10 minút zobrazí hlásenie. 

Ukončenie zdieľania polohy

Počas zdieľania vašej polohy sa vám najbližších 24 hodín bude každé štyri hodiny zobrazovať pripomienka, aby ste si zdieľanie zastavili. Keď v hlásení klepnete na položku Zastaviť zdieľanie, vaša poloha sa prestane zdieľať. 

Ukončenie hovoru

Ak ste odpočítavanie spustili omylom, pustite bočné tlačidlo.

Ak ste tiesňový hovor aktivovali omylom, zatlačte na displej a potom klepnite na možnosť Ukončiť hovor.

Možnosť Ukončiť hovor na hodinkách Apple Watch.

Pridanie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na ikonu profilu .
 2. V časti Zdravotné informácie klepnite na položku Zdravotné ID.
 3. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo Pridať tiesňový kontakt .
 5. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 6. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Záchranné služby nie je možné nastaviť ako tiesňový kontakt. 

Vymazanie tiesňových kontaktov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na ikonu profilu .
 2. V časti Zdravotné informácie klepnite na položku Zdravotné ID.
 3. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo Vymazať tiesňový kontakt Ikona so znamienkom mínus vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na položku Vymazať.
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Vypnutie automatického vytáčania

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa podržaním bočného tlačidla automaticky neuskutočnilo volanie záchranných služieb: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku SOS.
 3. Vypnite možnosť Podržanie bočného tlačidla. 

Aj keď toto nastavenie vypnete, volanie môžete uskutočniť pomocou posuvníka SOS.

Medzinárodné tiesňové volanie

Hodinky Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) dokážu privolať miestne záchranné služby, keď cestujete v iných krajinách alebo oblastiach. Keď prostredníctvom funkcie SOS aktivujete hovor pri pobyte v zahraničí, hodinky sa spoja s miestnymi záchrannými službami, ale nepošlú im vašu polohu ani textovú správu. V niektorých krajinách a oblastiach medzinárodné tiesňové volanie funguje, aj keď na hodinkách nemáte nastavené mobilné služby. Zistite, ktoré krajiny a oblasti sú podporované.

Ak vaše hodinky Apple Watch Series 5 nie sú vybavené mobilným pripojením, váš iPhone musí byť nablízku – tak ako pri používaní funkcie SOS vo vlastnej krajine alebo oblasti.

Nastavenie ďalších tiesňových funkcií

Dátum zverejnenia: