Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie SOS môžete rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty.

Funguje to takto

Keď voláte prostredníctvom funkcie SOS, hodinky Apple Watch automaticky volajú na miestne číslo pre tiesňové volania. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú službu. V kontinentálnej Číne napríklad môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. 

Obrazovka vytáčania záchranných služieb na hodinkách Apple Watch

Môžete si tiež pridať tiesňové kontakty. Po ukončení tiesňového volania hodinky Apple Watch informujú vaše tiesňové kontakty prostredníctvom textovej správy, ak jej rozoslanie nezrušíte. Hodinky Apple Watch im pošlú vašu aktuálnu polohu a po určitú dobu od aktivovania režimu SOS ich budú informovať, ako sa vaša poloha mení. 

Privolanie záchranných služieb

Ak chcete používať funkciu SOS, musíte byť v blízkosti svojho iPhonu. Ak nie ste v blízkosti svojho iPhonu, musia byť vaše hodinky Apple Watch pripojené k známej Wi-Fi sietimusíte mať nastavenú funkciu Volanie cez Wi-Fi. Na modeloch hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením môžete použiť aj mobilné pripojenie.

Volať je možné takto: 

 1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo na hodinkách, kým sa nezobrazí posuvník SOS.
  Posuvník funkcie SOS na hodinkách Apple Watch.
 2. Stále držte bočné tlačidlo stlačené. Počkajte, kým nezačne odpočítavanie a nezaznie zvukový signál. Môžete tiež potiahnuť posuvník SOS.
 3. Keď sa odpočítavanie skončí, hodinky budú automaticky volať tiesňové služby.

Po ukončení volania hodinky Apple Watch odošlú vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú. Ak sa vaša poloha zmení, vašim kontaktom sa odošle aktualizácia a vám sa približne o 10 minút zobrazí hlásenie. 

Ukončenie zdieľania polohy

Počas zdieľania vašej polohy sa vám najbližších 24 hodín bude každé 4 hodiny zobrazovať pripomenutie, aby ste si zdieľanie zastavili. Ak chcete aktualizácie zastaviť, vyberte v oznámení možnosť Zastaviť zdieľanie. 

Ukončenie hovoru

Ak ste odpočítavanie spustili omylom, pustite bočné tlačidlo.

Ak ste tiesňový hovor aktivovali omylom, zatlačte na displej a potom klepnite na možnosť Ukončiť hovor.

Možnosť Ukončiť hovor na hodinkách Apple Watch.

Obrazovka Zdravotné ID na iPhone zobrazujúca alergie, lieky, krvnú skupinu a ďalšie informácie.

Pridanie alebo odstránenie kontaktov

Tiesňové kontakty môžete pridať v aplikácii Zdravie v iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné ID. 
 2. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do časti Tiesňové kontakty.
 3. Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a pridajte tiesňový kontakt.
 4. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Tiesňové kontakty odstránite takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné ID. 
 2. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do časti Tiesňové kontakty. 
 3. Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom mínus vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na možnosť Vymazať.
 4. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Záchranné služby nie je možné nastaviť ako tiesňový kontakt. 

Vypnutie automatického vytáčania

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa podržaním bočného tlačidla automaticky neuskutočnilo volanie záchranných služieb: 

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku SOS.
 3. Vypnite možnosť Podržanie bočného tlačidla. 
  Obrazovka SOS na iPhone zobrazujúca Emily Parker ako tiesňový kontakt.

Aj keď toto nastavenie vypnete, volanie môžete uskutočniť pomocou posuvníka SOS.

Nastavenie ďalších tiesňových funkcií

Dátum zverejnenia: