Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie SOS môžete z hodiniek Apple Watch rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty.

Funguje to takto

Ak chcete funkciu SOS používať na hodinkách Apple Watch, ktoré nie sú vybavené mobilným pripojením, váš iPhone musí byť nablízku. Ak nie ste v blízkosti svojho iPhonu, musia byť vaše hodinky Apple Watch pripojené k známej Wi-Fi sietimusíte mať nastavenú funkciu Volanie cez Wi-Fi.

Keď aktivujete hovor prostredníctvom funkcie SOS, hodinky Apple Watch automaticky privolajú miestne záchranné služby a oznámia im vašu polohu. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú záchrannú službu. V kontinentálnej Číne napríklad môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. A ak máte hodinky Apple Watch Series 5 či novšie (GPS + Cellular) alebo Apple Watch SE (GPS + Cellular), dokážu privolať miestne záchranné služby, aj keď cestujete v iných krajinách alebo oblastiach.

Hodinky Apple Watch im pošlú vašu aktuálnu polohu a po určitú dobu od aktivovania režimu SOS ich budú informovať, ako sa vaša poloha mení.* Prečítajte si, ako pridať tiesňové kontakty

*Ak používate roaming mimo svojej krajiny alebo oblasti, hodinky nepošlú textovú správu vašim tiesňovým kontaktom ani nebudú zdieľať vašu polohu.

Volanie záchranných služieb na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačte bočné tlačidlo hodiniek (tlačidlo pod korunkou Digital Crown) a držte ho, kým sa nezobrazí posuvník SOS.
  Posuvník SOS na hodinkách Apple Watch.
 2. Potiahnutím posuvníka SOS aktivujete hovor okamžite. Prípadne môžete bočné tlačidlo podržať. Po odpočítavaní hodinky automaticky aktivujú volanie záchranných služieb.

Keď sa volanie ukončí, hodinky Apple Watch odošlú vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú. Po určitý čas po prechode do režimu SOS budú vaše hodinky posielať vašim tiesňovým kontaktom aktualizácie, keď sa zmení vaša poloha.* Prečítajte si, ako pridať tiesňové kontakty

*Ak používate roaming mimo svojej krajiny alebo oblasti, hodinky nepošlú textovú správu vašim tiesňovým kontaktom ani nebudú zdieľať vašu polohu.

Ukončenie zdieľania polohy

Po uskutočnení tiesňového volania vám hodinky Apple Watch každé štyri hodiny pripomenú, že vaša poloha sa zdieľa s vašimi tiesňovými kontaktmi. Klepnutím na Zastaviť zdieľanie v hlásení zastavíte zdieľanie svojej polohy.

Ukončenie neúmyselne aktivovaného volania

Ak ste odpočítavanie funkcie SOS spustili omylom, jednoducho pustite bočné tlačidlo.

Ak ste tiesňové volanie aktivovali omylom, klepnite na tlačidlo Ukončiť hovor červená ikona ukončenia hovoru a potom klepnutím na Áno potvrďte, že chcete volanie ukončiť. Potom hodinky zobrazia otázku, či stále ešte chcete poslať textovú správu svojim tiesňovým kontaktom. Ak chcete odoslanie textovej správy zrušiť, klepnite na Nie.

Možnosť Ukončiť hovor na hodinkách Apple Watch.

 

Pridanie tiesňových kontaktov

 1. Na iPhone otvorte apku Zdravie a klepnite na ikonu profilu  (alebo na svoju fotku, ak ste si ju pridali).
 2. Klepnite na Zdravotné ID.
 3. Klepnite na Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo na pridanie tiesňového kontaktu .
 5. Klepnite na meno kontaktu. Ak má viac ako jedno telefónne číslo, klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.
 6. Uveďte jeho vzťah k vám. 
 7. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Záchranné služby nie je možné nastaviť ako tiesňový kontakt. 

Odstránenie tiesňových kontaktov

 1. Na iPhone otvorte apku Zdravie a klepnite na ikonu profilu  (alebo na svoju fotku, ak ste si ju pridali).
 2. Klepnite na Zdravotné ID.
 3. Klepnite na Upraviť a potom rolovaním prejdite do sekcie Tiesňové kontakty.
 4. Klepnite na tlačidlo na vymazanie tiesňového kontaktu  vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na Vymazať.
 5. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Vypnutie automatického vytáčania

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa podržaním bočného tlačidla automaticky neuskutočnilo volanie záchranných služieb: 

 1. Na iPhone otvorte apku Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na SOS.
 3. Vypnite funkciu Zavolať podržaním bočného tlačidla. 

Aj keď toto nastavenie vypnete, môžete volanie uskutočniť pomocou posuvníka SOS.

Medzinárodné tiesňové volanie

Hodinky Apple Watch Series 5 a novšie (GPS + Cellular) a Apple Watch SE (GPS + Cellular) môžu volať miestne záchranné služby, keď sa nachádzate v inej krajine alebo oblasti. Keď prostredníctvom funkcie SOS aktivujete hovor pri pobyte v zahraničí, hodinky sa spoja s miestnymi záchrannými službami, ale nepošlú im vašu polohu ani textovú správu. V niektorých krajinách a oblastiach medzinárodné tiesňové volanie funguje, aj keď na hodinkách nemáte nastavené mobilné služby. Zistite, ktoré krajiny a oblasti sú podporované.

Ak vaše hodinky Apple Watch nie sú vybavené mobilným pripojením, váš iPhone musí byť nablízku – tak ako pri používaní funkcie SOS vo vlastnej krajine alebo oblasti.

Nastavenie ďalších tiesňových funkcií

Dátum zverejnenia: