Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie SOS môžete rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty. 

 

Volanie tiesňových služieb     

Funguje to takto

Keď voláte prostredníctvom funkcie SOS, hodinky Apple Watch automaticky volajú na miestne číslo pre tiesňové volania. V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú službu. V Číne napríklad môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. 

Môžete si tiež pridať tiesňové kontakty. Po ukončení tiesňového volania hodinky Apple Watch informujú vaše tiesňové kontakty prostredníctvom textovej správy, ak jej rozoslanie nezrušíte. Hodinky Apple Watch im pošlú vašu aktuálnu polohu a po určitú dobu od aktivovania režimu SOS ich budú informovať, ako sa vaša poloha mení. 

 

 

     Posuvník SOS

Privolanie záchranných služieb

Ak chcete používať funkciu SOS, musíte byť v blízkosti svojho iPhonu. Ak nie ste v blízkosti svojho iPhonu, musia byť vaše hodinky Apple Watch pripojené k známej Wi-Fi sietimusíte mať nastavenú funkciu Volanie cez Wi-Fi. Na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) môžete použiť aj mobilné pripojenie.

Volať je možné takto: 

 1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo na hodinkách, kým sa nezobrazí posuvník SOS.
 2. Stále držte bočné tlačidlo stlačené. Počkajte, kým nezačne odpočítavanie a nezaznie zvukový signál. Môžete tiež potiahnuť posuvník SOS.
 3. Keď sa odpočítavanie skončí, hodinky budú automaticky volať tiesňové služby.

Po ukončení volania hodinky Apple Watch odošlú vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Ak sú lokalizačné služby vypnuté, dočasne sa zapnú.

Ak sa vaša poloha zmení, vašim kontaktom sa odošle aktualizácia a vám sa približne o 10 minút zobrazí hlásenie. Ak chcete aktualizácie zastaviť, vyberte v oznámení možnosť Zastaviť zdieľanie. Ak zdieľanie zachováte, bude sa vám možnosť jeho zastavenia pripomínať každé 4 hodiny po dobu 24 hodín.

Obrazovka Ukončiť hovor     

Ukončenie hovoru

Ak ste tiesňový hovor aktivovali omylom, zatlačte na displej a potom klepnite na možnosť Ukončiť hovor. 

     Obrazovka Zdravotné ID     

Pridanie alebo odstránenie kontaktov

Tiesňové kontakty môžete pridať v aplikácii Zdravie na iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné ID. 
 2. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do časti Tiesňové kontakty.
 3. Klepnite na ikonu Zelená ikona so znamienkom plus a pridajte tiesňový kontakt.
 4. Klepnite na kontakt a uveďte vzťah medzi vami a ním. 
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Tiesňové kontakty odstránite takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné ID. 
 2. Klepnite na možnosť Upraviť a potom rolovaním prejdite do časti Tiesňové kontakty. 
 3. Klepnite na ikonu Červená ikona so znamienkom mínus vedľa príslušného kontaktu a potom klepnite na možnosť Vymazať.
 4. Klepnutím na položku Hotovo uložte vykonané zmeny. 

Záchranné služby nie je možné nastaviť ako tiesňový kontakt. 

Obrazovka nastavení funkcie SOS     

Vypnutie automatického volania podržaním

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenie tak, aby sa podržaním bočného tlačidla automaticky neuskutočnilo volanie tiesňových služieb: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 2. Klepnite na položky Všeobecné > SOS.
 3. Vypnite funkciu Automatické volanie podržaním. 

Aj keď toto nastavenie vypnete, môžete volanie uskutočniť pomocou posuvníka SOS.

Dátum zverejnenia: