Používanie funkcie SOS na hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie SOS môžete z hodiniek Apple Watch rýchlo a jednoducho privolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty.

Funguje to takto

Keď aktivujete hovor prostredníctvom funkcie SOS, hodinky Apple Watch automaticky privolajú miestne záchranné služby a oznámia im vašu polohu.*

Apple Watch s obrazovkou Tiesňové volanie 

Keď sa volanie ukončí, hodinky Apple Watch odošlú vašim tiesňovým kontaktom textovú správu s vašou aktuálnou polohou, ak jej rozoslanie nezrušíte. Po určitý čas po prechode do režimu SOS budú vaše tiesňové kontakty dostávať aktualizácie, keď sa zmení vaša poloha. Prečítajte si, ako si pridať tiesňové kontakty.

Funkcia SOS vyžaduje mobilné pripojenie alebo funkciu Volania cez Wi-Fi s pripojením na internet z hodiniek Apple Watch alebo iPhonu v blízkosti.

V niektorých krajinách a oblastiach môže byť potrebné vybrať požadovanú záchrannú službu. Napríklad v kontinentálnej Číne môžete vybrať políciu, požiarnikov alebo rýchlu zdravotnú pomoc. A ak máte hodinky Apple Watch Series 5 či novšie (GPS + Cellular) alebo Apple Watch SE či novšie (GPS + Cellular), môžu zavolať miestne záchranné služby, aj keď cestujete v iných krajinách alebo oblastiach.

Volanie záchranných služieb na hodinkách Apple Watch

  1. Stlačte bočné tlačidlo hodiniek (tlačidlo pod korunkou Digital Crown) a držte ho, až kým sa nezobrazí posuvník Tiesňové volanie.
  2. Potiahnutím posuvníka Tiesňové volanie začnete hovor okamžite. Môžete aj podržať bočné tlačidlo; po odpočítaní budú hodinky automaticky volať záchranné služby.

Privolanie pomoci pomocou funkcií Detekcia nehody a Detekcia pádu

Ak máte hodinky Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. generácia) alebo Apple Watch Ultra s najnovšou verziou systému watchOS, vaše zariadenie môže zavolať záchranné služby a poslať správu vašim tiesňovým kontaktom, keď sa zistí vážna autonehoda. Prečítajte si viac o tom, ako pomocou funkcie Detekcia nehody na hodinkách Apple Watch privolať pomoc v prípade nehody.

Funkcia Detekcia pádu na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších a Apple Watch SE alebo novších vás môže spojiť so záchrannými službami, keď sa zistí vážny pád.  Prečítajte si, ako používať funkciu Detekcia pádu na hodinkách Apple Watch.

Vypnutie automatického vytáčania

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa podržaním bočného tlačidla automaticky neuskutočnilo volanie záchranných služieb: 

  1. Na iPhone otvorte apku Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
  2. Klepnite na SOS.
  3. Vypnite funkciu Zavolať podržaním bočného tlačidla. 

Aj keď toto nastavenie vypnete, môžete volanie uskutočniť pomocou posuvníka Tiesňové volanie.

Ukončenie neúmyselne aktivovaného volania

Ak ste odpočítavanie funkcie SOS spustili omylom, jednoducho pustite bočné tlačidlo.

Ak sa hovor už spojil, no záchranné služby nepotrebujete, hovor neukončujte. Počkajte, kým príjemca neodpovie, a potom vysvetlite, že pomoc nepotrebujete. Potom hodinky zobrazia otázku, či ešte stále chcete poslať textovú správu svojim tiesňovým kontaktom. Ak chcete odoslanie textovej správy zrušiť, klepnite na Nie.

Ukončenie zdieľania polohy

Po uskutočnení tiesňového volania vám hodinky Apple Watch každé štyri hodiny pripomenú, že sa vaša poloha zdieľa s vašimi tiesňovými kontaktmi. Klepnutím na Zastaviť zdieľanie v hlásení zastavíte zdieľanie svojej polohy.

Medzinárodné tiesňové volanie

Hodinky Apple Watch Series 5 a novšie (GPS + Cellular) a Apple Watch SE a novšie (GPS + Cellular) môžu zavolať miestne záchranné služby, keď sa nachádzate v inej krajine alebo oblasti. Keď prostredníctvom funkcie SOS aktivujete hovor pri pobyte v zahraničí, hodinky sa spoja s miestnymi záchrannými službami, no je možné, že nebudú môcť poslať vašu polohu ani textovú správu vašim tiesňovým kontaktom.

V niektorých krajinách a oblastiach medzinárodné tiesňové volanie funguje, aj keď na hodinkách nemáte nastavené mobilné služby. Zistite, ktoré krajiny a oblasti sú podporované.

Ak vaše hodinky Apple Watch nie sú vybavené mobilným pripojením, váš iPhone musí byť v blízkosti – tak ako pri používaní funkcie SOS vo vlastnej krajine alebo oblasti.

* Zdieľanie polohy so záchrannými službami sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši a nemusí byť dostupné všade.

Dátum zverejnenia: