Uskutočnenie núdzového hovoru z uzamknutého iPhonu

Aj keď je iPhone uzamknutý, môžete stále uskutočniť núdzový hovor a overiť Zdravotné ID. Zdravotné ID pomáha záchranárom získať prístup k najdôležitejším údajom o vašom zdraví.

Vykonanie núdzového hovoru

  1. Prejdite na zamknutú obrazovku a klepnite na tlačidlo SOS.
  2. Uskutočnite hovor. 
    Obrazovka núdzového hovoru

Overenie Zdravotného ID

Ak niekto potrebuje pomoc a neodpovedá, môžete overiť jeho Zdravotné ID v jeho iPhone. Zdravotné ID poskytuje informácie o osobe, ktoré môžu byť dôležité v prípade núdze, ako napríklad informácie o alergiách, o zdravotnom stave alebo o tom, koho kontaktovať. Zdravotné ID je možné počas núdzového hovoru automaticky zdieľať so záchranármi.* Prečítajte si viac o tom, ako si nastaviť Zdravotné ID v apke Zdravie.

Ak je iPhone uzamknutý, prejdite na obrazovku uzamknutia a potom klepnite na tlačidlo SOS > Zdravotné ID. Ak je iPhone odomknutý, otvorte apku Zdravie a potom klepnite na tab Zdravotné ID.

*K dispozícii len v Spojených štátoch.

Zoznámte sa s ďalšími funkciami v prípade núdze

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: