macOS High Sierra

Activarea, dezactivarea și crearea comenzilor pentru dictare

Atunci când Dictare îmbunătățită este activată, este disponibil un set implicit de comenzi de dictare (cunoscut drept comenzi enunțate), pentru a fi utilizat la dictarea textului. Puteți activa comenzi dictate avansate pentru a efectua sarcini precum comutarea între aplicații, navigarea în ferestre sau căutarea utilizând Spotlight și pentru a crea propriile comenzi. Pentru informații despre utilizarea comenzilor de dictare, consultați Controlul Mac-ului și al aplicațiilor utilizând comenzile pentru dictare.

Notă: înainte de a putea utiliza comenzile dictate, trebuie să activați Dictarea.

Activarea comenzilor dictate avansate

Când sunt activate comenzile dictate avansate, fereastra de feedback apare în colțul din dreapta jos a desktopului, în loc să urmeze punctul de inserare și rămâne acolo până când o mutați.

 1. Selectați meniul Apple > Preferințe Sistem, faceți clic pe Accesibilitate și apoi clic pe Dictare.

  Deschide panoul Dictare

 2. Faceți clic pe Comenzile de dictare.

  Comenzile sunt organizate în categorii. Implicit sunt activate toate comenzile de selecție, navigare, editare, formatare și de sistem.

 3. Selectați caseta de validare „Activează comenzi avansate”.

  Comenzile de sistem și navigare suplimentare sunt adăugate în listă, precum și comenzile aplicației și ale documentului.

  Pentru a afișa mai multe informații despre o comandă, selectați-o din listă.

Dezactivarea comenzilor dictate specifice

Dacă o comandă este aplicată în mod repetat în locul celei așteptate, puteți dezactiva acea comandă.

 1. Selectați meniul Apple > Preferințe Sistem, faceți clic pe Accesibilitate și apoi clic pe Dictare.

  Deschide panoul Dictare

 2. Faceți clic pe Comenzile de dictare.

 3. Debifați caseta de validare pentru o comandă.

  Pentru a activa din nou comanda, bifați caseta de validare.

Crearea propriilor comenzi dictate

 1. Selectați meniul Apple > Preferințe Sistem, faceți clic pe Accesibilitate și apoi clic pe Dictare.

  Deschide panoul Dictare

 2. Faceți clic pe Comenzile de dictare.

 3. Selectați caseta de validare „Activează comenzi avansate”.

 4. Efectuați una din acțiunile următoare:

  • Faceți clic pe butonul Adaugă amplasat deasupra casetei de validare “Activează comenzi avansate”.

  • Enunțați “Create command” (dacă ați activat expresia cheie dictată, enunțați-o mai întâi, de ex. “Computer, create command”).

  • Într-un document, meniu sau altă locație unde puteți selecta text sau un articol, selectați-l, apoi enunțați “Make this speakable” (utilizați expresia cheie dictată, după caz). O acțiune pentru comanda de efectuat este sugerată; puteți alege altă acțiune din meniul pop-up Execută.

 5. Introduceți un nume pentru comandă sau modificați numele afișat, respectând aceste recomandări:

  • Utilizați două sau mai multe cuvinte și evitați numele monosilabice. De exemplu, utilizați „Fă textul mai mic”, nu doar „Mai mic”.

  • Evitați numele proprii, cuvinte asemănătoare cu alte cuvinte sau cuvinte care pot fi confundate cu alte comenzi.

  • Nu utilizați nume identice cu ale altor comenzi. Dacă faceți acest lucru, o pictogramă de avertizare va fi afișată lângă comenzile identice în lista de comenzi.

 6. Indicați dacă o comandă trebuie utilizată în orice aplicație sau într-o aplicație specifică.

 7. Selectați acțiunea efectuată de comandă.

  Unele acțiuni necesită informații suplimentare. De exemplu, pentru Lipește text trebuie să introduceți textul de lipit de fiecare dată când enunțați comanda.

  Pentru a rula fluxuri de lucru Automator, alegeți Rulare flux de lucru, apoi alegeți un flux de lucru standard precum “New screen recording”. Pentru a executa un flux de lucru pe care l-ați creat, alegeți Altul.

 8. Faceți clic pe Efectuat.

  Comanda apare în secțiunea Utilizator în partea de sus a listei.

Puteți utiliza alte comenzi de dictare pe care le oferă macOS pentru punctuație, tipografie, formatare și altele, chiar și când Dictarea îmbunătățită nu este activată.