Paleta szablonów z widocznym na górze wierszem kategorii, w które możesz stuknąć, aby filtrować dostępne szablony. Poniżej widoczne są miniaturki gotowych szablonów uporządkowane wierszami według kategorii, zaczynając od widocznej na górze kategorii Ostatnie, po której następuje kategoria Podstawowe oraz kategoria Prace pisemne. Po prawej stronie nad każdym wierszem kategorii widoczny jest przycisk Zobacz wszystkie.

Zacznij od szablonu

Tworzenie każdego dokumentu rozpoczyna się od wybrania szablonu stanowiącego punkt wyjścia. Możesz tworzyć dokumenty edytora tekstu, takie jak raporty i listy, a także dokumenty makiety strony, takie jak plakaty i biuletyny. Wystarczy zastąpić tekst zastępczy oraz obrazki zastępcze własną zawartością.

Wprowadzenie do dokumentów edytora tekstu i makiety strony

Menu wstawiania z przyciskami u góry, pozwalającymi na dodawanie tabel, wykresów, kształtów i multimediów. Zaznaczony jest przycisk dodawania kształtów. Jego menu to poziomy pasek z kategoriami. Na lewym końcu tego paska widoczny jest przycisk wyszukiwania. Zaznaczona jest kategoria Aktywność, a poniżej widoczne są kształty.

Dodaj tabele, zdjęcia, rysunki i inne rzeczy

Dodaj do dokumentu obiekty, takie jak tabele, wykresy, kształty i multimedia (obrazki, rysunki, nagrania audio i wideo). Możesz nakładać obiekty, zmieniać ich wielkość oraz umieszczać je w dowolnym miejscu na stronie.

Wprowadzenie do obrazków, wykresów i innych obiektów

Kształt oblewany tekstem z trzech stron.

Dostosuj szczegóły

Wszystko, co znajduje się w dokumencie, możesz zmienić — zmodyfikuj wygląd tekstu, dodaj cień do obrazka, wypełnij kształty kolorem itd. Możesz nawet oblewać obrazki tekstem lub łączyć pola tekstowe, aby tekst przepływał z jednego pola do drugiego, a także używać funkcji korespondencji seryjnej, pozwalającej na automatyczne personalizowanie wielu dokumentów.

Wprowadzenie do Pages

Paleta szablonów, zawierająca na górze szablony książek w orientacji pionowej, a poniżej szablony książek w orientacji poziomej.

Zostań wydawcą

Pages zawiera szablony książek, które umożliwiają tworzenie interaktywnych książek w formacie EPUB. Dodawaj tekst oraz obrazki — nawet spis treści. Gdy skończysz, możesz nawet udostępnić swoją książkę do kupienia lub pobrania w Apple Books.

Wprowadzenie do tworzenia książki

Ekran Dodaj osoby z obrazkiem udostępnianego dokumentu. Poniżej widoczne są przyciski różnych sposobów wysyłania zaproszenia, takie jak Mail, Kopiuj łącze oraz Więcej. Na dole znajduje się przycisk Opcje udostępniania.

Współpracuj na żywo

Możesz zaprosić innych do wspólnej pracy nad dokumentem. Każdy, kogo zaprosisz, widzi zmiany dokonywane na bieżąco, ale Ty kontrolujesz, kto z zaproszonych może edytować, a kto tylko wyświetlać dokument.

Wprowadzenie do współpracy

Ten podręcznik pomaga rozpocząć korzystanie z aplikacji Pages 12.2 na iPadzie. Aby sprawdzić posiadaną wersję Pages, przejdź do Ustawień  i stuknij w Pages. Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Pages, stuknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać ten podręcznik z Apple Books (tam, gdzie jest dostępny).

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź witrynę wsparcia dla aplikacji Pages.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.