Wsparcie dla aplikacji Pages

Nowości w aplikacji Pages na komputer Mac i urządzenie z systemem iOS

Wypełnianie tekstu gradientem lub obrazem, kopiowanie i wklejanie stron między dokumentami, dodawanie łączy do innych części dokumentu oraz inne nowości.

Pomoc dotycząca aplikacji Pages

Twórz i edytuj dokumenty aplikacji Pages na komputerze Mac, w witrynie iCloud.com oraz na telefonie iPhone i iPadzie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak coś zrobić w aplikacji Pages, skorzystaj z tych podręczników użytkownika.

Więcej informacji