Publikowanie książki za pomocą aplikacji Pages

Opublikuj swoją książkę bezpośrednio w usłudze Apple Books z aplikacji Pages na iPada, iPhone’a, iPoda touch, Maca albo na stronie iCloud.com.

W aplikacji Pages możesz utworzyć książkę, a następnie opublikować ją bezpośrednio w usłudze Apple Books. Proces publikacji umożliwia następujące dostosowanie książki: dodanie okładki, ustalenie ceny lub bezpłatnego dostępu, dodanie tagów w celu określenia grup wiekowych lub kategorii, skonfigurowanie przedsprzedaży, dostosowanie dostępności według daty i kraju itd. Możesz też uaktualnić już przesłaną książkę.

Aby upewnić się, że możesz opublikować swoją książkę, sprawdź minimalne wymagania systemowe dla aplikacji Pages. Będziesz też potrzebować konta usługi iTunes Connect dla Apple Books.


Przygotowanie do opublikowania książki

Oto kilka rzeczy, które należy zrobić przed rozpoczęciem procesu publikowania książki:

* Obraz okładki musi być w formacie PNG lub JPEG, a najkrótszy bok musi mieć co najmniej 1400 pikseli.


Publikowanie książki

Aby opublikować książkę, otwórz dokument w aplikacji Pages, podaj informacje o sprzedawcy i wersji, wprowadź informacje o książce, wyświetl podgląd książki i prześlij ją, a następnie zakończ proces publikowania.

Otwórz dokument w aplikacji Pages

 1. Otwórz dokument aplikacji Pages, który chcesz opublikować jako książkę.
 2. Wykonaj następujące czynności dla używanego urządzenia:
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Publikuj w Apple Books.
  • Na iPhonie stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Eksportuj, a następnie stuknij opcję Publikuj w Apple Books.
  • Na iPadzie, w zależności od tego, co widać na pasku narzędzi, stuknij nazwę dokumentu lub przycisk Więcej na pasku narzędzi, stuknij opcję Eksportuj, a następnie stuknij opcję Publikuj w Apple Books.
  • W witrynie iCloud.com kliknij przycisk Więcej, a następnie opcję Publikuj w Apple Books.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Dalej, a następnie zaloguj się do usługi iTunes Connect. Jeśli nigdy się nie logowano, załóż konto:
  • Na Macu kliknij opcję Utwórz konto iTunes Connect. 
  • Utwórz konto na iPadzie, telefonie iPhone lub w witrynie iCloud.com.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Dalej. Po wykonaniu tego kroku wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie aplikacji Pages nie zostaną uwzględnione w opublikowanej książce. Jeśli chcesz zatrzymać publikację i wprowadzić zmiany w dokumencie aplikacji Pages, wystarczy zamknąć okno publikowania.

Wprowadź informacje o sprzedawcy i wersji

Wybierz sprzedawcę książki i odpowiednią wersję:

 1. Jeśli Twoje konto usługi iTunes Connect zawiera więcej niż jednego sprzedającego, stuknij lub kliknij menu podręczne Sprzedawca, a następnie wybierz sprzedawcę. W menu pojawią się wszyscy sprzedawcy dodani do konta usługi iTunes Connect — wybierz dowolnego z nich.
 2. Jeśli publikujesz tę książkę po raz pierwszy, wybierz opcję Ta książka jest nowa. Możesz też uaktualnić wcześniej przesłaną książkę.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Wprowadź informacje o książce

Po wprowadzeniu informacji o sprzedawcy i wersji możesz wybrać typ układu dla książki, a także podać inne informacje. Nie każde pole jest wymagane, ale im więcej z nich wypełnisz, tym wyszukiwanie Twojej książki w sklepie Book Store będzie dla czytelników łatwiejsze. Oto kilka wskazówek dotyczących opcji na tej stronie:

 • Jeśli dokument aplikacji Pages jest dokumentem edytora tekstu, wybierz układ książki. Wybierz zmienny układ w przypadku książek składających się głównie z tekstu, takich jak powieść. W układzie zmiennym zawartość jest przystosowana do odczytu na różnych urządzeniach oraz w różnej orientacji, a czytelnicy mogą zmieniać wielkość czcionki. Wybierz stały układ w przypadku dokumentów, w których znajduje się wiele obrazów lub kolumn.
 • Aby wyświetlić widok dwóch stron w książce o stałym układzie, wybierz kolejno opcje Rozkładówka > Dwie strony.
 • Aby dodać podtytuł lub nazwę serii, w sekcji Tytuł kliknij przycisk Dodaj . Jeśli nie chcesz dodać podtytułu lub nazwy serii, kliknij przycisk Usuń , aby usunąć to pole.
 • Aby dodać kolejne role, takie jak Wydawca, Autor ilustracji, Lektor, stuknij lub kliknij przycisk Dodaj  w sekcji Autor, kliknij menu podręczne Autor, wybierz rolę, a następnie wpisz imię i nazwisko.
 • Aby pomóc czytelnikom w odnalezieniu książki, wybierz kategorię tematyczną najlepiej opisującą książkę. Możesz dodać dodatkowe kategorie, ale usługa Apple Books używa pierwszych trzech wybranych kategorii.
 • Jeśli książka jest przeznaczona dla małoletnich, ustaw granicę wiekową. Możesz też stuknąć lub kliknąć menu podręczne Grupa wiekowa i wybrać jedną z ocen wystawianych w szkole:
  • Aby ustawić minimalną granicę wiekową, wybierz tylko pierwszą opcję.
  • Aby ustawić maksymalną granicę wiekową, wybierz tylko drugą opcję.
  • Aby ustawić przedział wiekowy, wybierz obie opcje.
  • Aby ustawić określony wiek, wybierz tę samą ocenę dla obu opcji.
 • Jeśli książka jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych lub zawiera sceny przemocy, kliknij menu podręczne Zawiera treści tylko dla dorosłych i wybierz opcję Tak.
 • Aby skonfigurować możliwość zamawiania w przedsprzedaży, stuknij lub kliknij menu podręczne Przedsprzedaż, a następnie wybierz opcję Tak. Aby przesłać książkę teraz, kliknij menu podręczne Prześlij książkę i wybierz opcję Tak. Po przesłaniu książki w usłudze iTunes Connect należy dodać cenę, informacje o obszarze sprzedaży i dane dotyczące przedsprzedaży*.

Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Dalej. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie, wprowadź wymagane dane, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.

* Książka nie będzie dostępna w Księgarni, dopóki nie uzupełnisz tych informacji w usłudze iTunes Connect.

Wyświetl podgląd i prześlij książkę

Po wprowadzeniu informacji o książce i kliknięciu przycisku Dalej możesz wyświetlić jej podgląd oraz przykładowe fragmenty w formacie EPUB. Pliki podglądu w formacie EPUB są otwierane w aplikacji Książki.

Jeśli publikujesz książkę w aplikacji Pages za pośrednictwem witryny iCloud.com, pliki są pobierane do domyślnej lokalizacji pobierania na komputerze. 

Jeśli wyświetlony fragment jest zgodny z oczekiwaniami, kliknij opcję Prześlij.

Sfinalizuj przesyłanie

Po pomyślnym przesłaniu książki do usługi Apple Books kliknij opcję Przejdź do iTunes Connect. W usłudze iTunes Connect dodaj informacje o cenie i obszarze sprzedaży. Jeśli chcesz skonfigurować przedsprzedaż, dodaj odpowiednie informacje. 

Gdy usługa Apple Books sprawdza poprawność przesłania książki, za pośrednictwem poczty e-mail otrzymasz uaktualnienie statusu. Możesz również sprawdzić status sprawdzanej książki w dowolnym momencie w sekcji Moje książki na koncie usługi iTunes Connect.


Uaktualnianie wcześniej przesłanej książki

Otwórz dokument i wybierz opcję Publikuj w Apple Books. Na ekranie Sprzedawca wybierz opcję uaktualniania. Jeśli wcześniej opublikowana książka miała numer wersji, utwórz nowy numer wersji książki. Dodaj tekst „what's new” („co nowego”) i opisz zmiany wprowadzone w nowej wersji — ta informacja pojawi się w opisie książki w Księgarni.

W innych oknach publikowania większość informacji zostanie wstępnie wypełniona, ale możesz zmienić większość metadanych lub innych opcji. Możesz na przykład określić nowy zakres stron dla udostępnionego fragmentu, dodać nową kategorię do książki i nie tylko.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: