Publikowanie książki za pomocą aplikacji Pages

Opublikuj swoją książkę bezpośrednio w usłudze Apple Books z aplikacji Pages na iPadzie, telefonie iPhone, komputerze Mac lub w Internecie za pośrednictwem witryny iCloud.com.

W aplikacji Pages można utworzyć książkę, a następnie opublikować ją bezpośrednio w usłudze Apple Books. Proces publikacji umożliwia dostosowanie książki poprzez dodanie okładki, ustalenie ceny lub bezpłatnego dostępu, dodanie tagów (w celu określenia grup wiekowych lub kategorii), skonfigurowanie przedsprzedaży, dostosowanie dostępności według daty i kraju itd. Można też uaktualnić już przesłaną książkę.

Czego potrzebujesz

 Do używania aplikacji Pages na urządzeniu Apple potrzebne są:

Do używania aplikacji Pages w Internecie w witrynie iCloud.com potrzebne są:


Przygotowanie do opublikowania książki

Zanim przystąpisz do publikowania książki upewnij się, że książka jest gotowa do opublikowania.

* Obraz okładki musi być w formacie PNG lub JPEG, a najkrótszy bok musi mieć co najmniej 1400 pikseli.


Publikowanie książki

Aby opublikować książkę, otwórz dokument w aplikacji Pages, podaj informacje o sprzedawcy i wersji, wprowadź informacje o książce, wyświetl podgląd książki i prześlij ją, a następnie zakończ proces publikowania.

Otwórz dokument w aplikacji Pages

 1. Otwórz dokument aplikacji Pages, który chcesz opublikować jako książkę.
 2. Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij przycisk przycisk Więcej, a następnie opcję Publikuj w Apple Books.
  Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Publikuj w Apple Books.
  W witrynie iCloud.com kliknij przycisk przycisk Narzędzia, a następnie opcję Publikuj w Apple Books.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Dalej, a następnie zaloguj się do usługi iTunes Connect. W razie potrzeby na komputerze Mac kliknij opcję Utwórz konto iTunes Connect. Na iPadzie, telefonie iPhone lub w witrynie iCloud.com utwórz konto.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Dalej. Po wykonaniu tego kroku wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie aplikacji Pages nie zostaną uwzględnione w opublikowanej książce. Jeśli chcesz zatrzymać publikację i wprowadzić zmiany w dokumencie aplikacji Pages, wystarczy zamknąć okno publikowania.

Wprowadź informacje o sprzedawcy i wersji

Wybierz sprzedawcę książki i odpowiednią wersję:

 1. Jeśli Twoje konto usługi iTunes Connect zawiera więcej niż jednego sprzedającego, stuknij lub kliknij menu podręczne Sprzedawca, a następnie wybierz sprzedawcę. W menu pojawią się wszyscy sprzedawcy dodani do konta usługi iTunes Connect — wybierz dowolnego z nich.
 2. Jeśli publikujesz tę książkę po raz pierwszy, wybierz opcję „Ta książka jest nowa”. Możesz też uaktualnić wcześniej przesłaną książkę.
 3. Kliknij opcję Dalej.

Wprowadź informacje o książce

Po wprowadzeniu informacji o sprzedawcy i wersji możesz wybrać typ układu dla swojej książki, a także podać inne informacje. Nie każde pole jest wymagane, ale im więcej z nich wypełnisz, tym wyszukiwanie Twojej książki w sklepie Book Store będzie dla czytelników łatwiejsze. Oto kilka wskazówek dotyczących opcji na tej stronie:

 • Jeśli dokument aplikacji Pages jest dokumentem edytora tekstu, wybierz układ swojej książki. Wybierz zmienny układ w przypadku książek składających się głównie z tekstu. Wybierz stały układ w przypadku dokumentów, w których znajduje się wiele obrazów lub kolumn.
 • Aby dodać podtytuł lub nazwę serii, w sekcji Tytuł kliknij przycisk przycisk Dodaj. Jeśli nie chcesz dodać podtytułu lub nazwy serii, kliknij przycisk przycisk Usuń, aby usunąć pole.
 • Aby dodać kolejne role, takie jak Wydawca, Autor ilustracji, Lektor, stuknij lub kliknij przycisk przycisk Dodaj w sekcji Autor, kliknij menu podręczne Autor, wybierz rolę, a następnie wpisz imię i nazwisko.
 • Jeśli Twoja książka jest przeznaczona dla małoletnich, ustaw granicę wiekową. Możesz też stuknąć lub kliknąć menu podręczne Grupa wiekowa i wybrać jedną z ocen wystawianych w szkole:
  • Aby ustawić minimalną granicę wiekową, wybierz tylko pierwszą opcję.
  • Aby ustawić maksymalną granicę wiekową, wybierz tylko drugą opcję.
  • Aby ustawić przedział wiekowy, wybierz obie opcje.
  • Aby ustawić określony wiek, dla obu opcji wybierz tę samą ocenę.
 • Aby skonfigurować możliwość zamawiania w przedsprzedaży, stuknij lub kliknij menu podręczne Przedsprzedaż, a następnie wybierz opcję Tak. Aby przesłać książkę teraz, kliknij menu podręczne Prześlij książkę i wybierz opcję Tak. Po przesłaniu książki w usłudze iTunes Connect należy dodać cenę, informacje o obszarze sprzedaży i dane dotyczące przedsprzedaży*.

Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Dalej. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie, wprowadź wymagane dane, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.

* Twoja książka nie będzie dostępna w Księgarni, dopóki nie uzupełnisz tych informacji w usłudze iTunes Connect.

Wyświetl podgląd i prześlij książkę

Po wprowadzeniu informacji o książce i kliknięciu przycisku Dalej można wyświetlić jej podgląd oraz przykładowe fragmenty w formacie EPUB. Pliki podglądu w formacie EPUB są otwierane w aplikacji Książki.

Jeśli publikujesz książkę w aplikacji Pages za pośrednictwem witryny iCloud.com, pliki są pobierane do domyślnej lokalizacji pobierania na Twoim komputerze. 

Jeśli wyświetlony fragment jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, kliknij opcję Prześlij.

Sfinalizuj przesyłanie

Po pomyślnym przesłaniu książki do usługi Apple Books kliknij opcję Przejdź do iTunes Connect. W usłudze iTunes Connect dodaj informacje o cenie i obszarze sprzedaży. Jeśli chcesz skonfigurować przedsprzedaż, dodaj odpowiednie informacje. 

Gdy usługa Apple Books sprawdza poprawność przesłania książki, za pośrednictwem poczty e-mail otrzymasz uaktualnienie statusu. Możesz również sprawdzić status sprawdzanej książki w dowolnym momencie w sekcji Moje książki na koncie usługi iTunes Connect.


Uaktualnianie wcześniej przesłanej książki

Otwórz dokument i wybierz opcję Publikuj w Apple Books. Na ekranie Sprzedawca wybierz opcję uaktualniania, a następnie utwórz nowy numer wersji dla książki. Dodaj tekst „what's new” („co nowego”) i opisz zmiany wprowadzone w nowej wersji — ta informacja pojawi się w opisie książki w Księgarni.

W innych oknach publikowania większość informacji zostanie wstępnie wypełniona, ale możesz zmienić większość metadanych lub innych opcji. Możesz na przykład określić nowy zakres stron dla udostępnionego fragmentu, dodać nową kategorię do książki i nie tylko.


Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: