Konfiguracja dokumentu w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac

Rozpoczynając pracę z dokumentem w aplikacji Pages, możesz wybrać typ tworzonego dokumentu, zmienić ustawienia marginesów, zmienić wygląd tekstu oraz dodać do nagłówków i stopek numery stron i inną zawartość.

MacBook Pro i iPad Pro z tym samym otwartym dokumentem w aplikacji Pages 

Wybór typu dokumentu

Dokument w aplikacji Pages może być dokumentem edytora tekstu lub dokumentem układu strony. Wybierz typ tworzonego dokumentu na podstawie typu tworzonej zawartości.

Dowiedz się, jak wybrać typ dokumentu.


Zmiana rozmiaru strony, orientacji strony i marginesów

Po wybraniu typu dokumentu możesz wybrać rozmiar strony, wybrać orientację pionową lub poziomą oraz ustawić marginesy dokumentu.

Dowiedz się, jak wybrać rozmiar i orientację strony oraz jak ustawić marginesy dokumentu.


Zmiana wyglądu tekstu

Zmień kolor tekstu, jego wyrównanie oraz odstępy w dokumencie.

Dowiedz się, jak dostosować tekst w dokumencie.


Wprowadzanie numerów stron i innych treści w nagłówkach i stopkach

W nagłówkach i stopkach możesz wprowadzić zawartość, taką jak numery stron albo wybrane wyrażenia. Możesz także zmienić jej wygląd.

Dowiedz się, jak pracować z nagłówkami i stopkami.

Data publikacji: