Formatowanie dokumentu w aplikacji Pages

Dowiedz się, jak sformatować dokument w aplikacji Pages, w tym rozkładówki, używając telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub w Internecie za pośrednictwem witryny iCloud.com.

 

Aplikacja Pages dla iOS

Aplikacja Pages dla iOS to zaawansowany edytor tekstu, który oferuje wszystko, co potrzebne do tworzenia i edytowania dokumentów na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 

Przełączanie między dokumentem edytora tekstu a dokumentem makiety strony

W dokumentach edytora tekstu tekst przepływa z jednej strony do drugiej, dzięki czemu doskonale sprawdzają się one np. w raportach i listach. W dokumentach makiety strony można dodawać obiekty, takie jak pola tekstowe i grafika, które można dowolnie rozmieszczać, dzięki czemu doskonale sprawdzają się one np. w biuletynach i ulotkach. Między tymi dwoma typami dokumentów można się przełączać:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu > przycisk Ustawienia dokumentu .
 2. W dokumencie edytora tekstu włącz opcję Treść dokumentu. W dokumencie makiety strony wyłącz opcję Treść dokumentu.

Zmienianie marginesów oraz rozmiaru i orientacji strony

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu. 
 2. Aby dostosować marginesy w dokumencie edytora tekstu, przeciągnij strzałki wokół pola tekstowego. Możesz zmienić wszystkie marginesy strony.
 3. Aby zmienić orientację strony, stuknij kolejno przycisk Ustawienia dokumentu  > Dokument, a następnie opcję Poziomo lub Pionowo.
 4. Aby zmienić rozmiar papieru, stuknij kolejno przycisk Ustawienia dokumentu  > Dokument, a następnie wybraną opcję. Jeśli planujesz wydrukować dokument na papierze o wymiarach 22 x 28 cm, wybierz format Letter. Aby ustawić rozmiar niestandardowy, stuknij opcję Własne wymiary, wprowadź wymiary i stuknij przycisk Gotowe.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.*

* Jeśli japoński, chiński lub koreański jest podstawowym językiem na urządzeniu lub został dodany jako preferowany język, można również włączyć w dokumencie opcję Tekst pionowy w obszarze Ustawienia dokumentu.

Korzystanie z rozkładówek

Dokument można wyświetlać w widoku dwóch stron. Pozwala to na tworzenie różnych nagłówków, stopek i obiektów wzorcowych na lewej i prawej stronie rozkładówki. Funkcja rozkładówki przydaje się w przypadku książek lub dwustronnych dokumentów przeznaczonych do druku.

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu > .
 2. Włącz opcję Rozkładówka.
 3. Jeśli chcesz ustawić różne nagłówki i stopki dla lewej i prawej strony rozkładówki:
  • W dokumencie edytora tekstu stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu > przycisk Ustawienia dokumentu  > Sekcja, po czym włącz opcję Lewa i prawa strona są różne.
  • W dokumencie makiety strony stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu > przycisk Ustawienia dokumentu , po czym włącz opcję Lewa i prawa strona są różne.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Rozkładówki można wyświetlać w widoku dwóch stron lub jako pojedynczą stronę. Stuknij przycisk Widok ikona Widok, a następnie włącz lub wyłącz opcję Dwie strony.

Praca z nagłówkami i stopkami

Nagłówki i stopki dokumentu można uaktualniać. Nagłówki i stopki możesz włączać lub wyłączać.

Dodawanie zawartości do nagłówka lub stopki:

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages i stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu.
 2. Stuknij nagłówek lub stopkę, aby wprowadzić tekst.

Usuwanie nagłówka lub stopki:

 1. Stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu.
 2. Stuknij nagłówek lub stopkę, które chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Usuń .

Wyłączanie nagłówków lub stopek:

 1. Stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu > przycisk Ustawienia dokumentu > Dokument.
 2. Wyłącz nagłówki lub stopki.

Aby wyjść z Ustawień dokumentu, stuknij opcję Gotowe.

Aby w szybki sposób edytować nagłówek lub stopkę podczas formatowania dokumentu, wystarczy stuknąć tekst istniejącego nagłówka lub stopki. Okno Ustawienia dokumentu otworzy się automatycznie, aby umożliwić edycję nagłówka lub stopki.

Dodawanie numerów stron

 1. Stuknij kolejno przycisk Więcej  > Ustawienia dokumentu.
 2. Stuknij w obszarze nagłówka lub stopki, stuknij opcję Numery stron, a następnie wybierz styl, którego chcesz użyć.
 3. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aplikacja Pages na Maca

Aplikacja Pages na Maca to zaawansowany edytor tekstu, który oferuje wszystko, co potrzebne do tworzenia i edytowania dokumentów na komputerze Mac.

Zmienianie marginesów, rozmiaru papieru i orientacji strony

 1. Kliknij przycisk Dokument  na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Dokument.
 2. Aby zmienić rozmiar papieru, kliknij menu podręczne Rozmiar papieru w obszarze Drukarka i papier, po czym wybierz opcję. Jeśli planujesz wydrukować dokument na papierze o wymiarach 22 x 28 cm, wybierz format US Letter. Możesz też ustawić niestandardowy rozmiar papieru.
 3. Aby zmienić orientację strony, kliknij odpowiednią opcję w sekcji Orientacja strony.
 4. Aby zmienić marginesy w dokumencie edytora tekstu, w sekcji Marginesy dokumentu kliknij strzałki lub wprowadź wartości w polach znajdujących się obok nazw Górny, Dolny, Lewy i Prawy. W pustym szablonie wszystkie marginesy są automatycznie ustawione na 2 cm. W przypadku innych szablonów marginesy mogą mieć inną wielkość*. 

* Jeśli japoński, chiński lub koreański jest podstawowym językiem na urządzeniu lub został dodany jako preferowany język, można również włączyć w dokumencie opcję Tekst pionowy.

Korzystanie z rozkładówek

Dokument można wyświetlać w widoku dwóch stron. Pozwala to na tworzenie różnych nagłówków, stopek i obiektów wzorcowych na lewej i prawej stronie rozkładówki. Funkcja rozkładówki przydaje się w przypadku książek lub dwustronnych dokumentów przeznaczonych do druku.

 1. W dokumencie edytora tekstu kliknij kolejno przycisk Dokument  > Dokument. W dokumencie makiety strony kliknij przycisk Dokument Inspektor dokumentu.
 2. Wybierz opcję Rozkładówka.
 3. Jeśli chcesz ustawić różne stopki dla lewej i prawej strony rozkładówki:
  • W dokumencie edytora tekstu kliknij przycisk Dokument , kliknij opcję Sekcja, po czym wybierz opcję Lewa i prawa strona są różne.
  • W dokumencie makiety strony kliknij przycisk Dokument  i wybierz opcję Lewa i prawa strona są różne.

Rozkładówki można wyświetlać w widoku dwóch stron lub jako pojedynczą stronę. Kliknij opcję Zoom i wybierz opcję Dwie strony lub Jedna strona. Jeśli przeglądasz dokument w widoku dwóch stron, wybierz opcję Dopasuj widok, aby dopasować wyświetlanie dwóch stron w orientacji pionowej do ekranu.

Praca z nagłówkami i stopkami

Aby dodać zawartość do nagłówka lub stopki:

 1. Przenieś kursor na górę lub dół dowolnej strony dokumentu, aby pojawiło się szare pole tekstowe. 
 2. Kliknij to pole tekstowe, aby wpisać tekst.

Nagłówek i stopka są zgodne z poprzednią sekcją (w przypadku dokumentów edytora tekstu) lub poprzednią stroną (w przypadku dokumentów makiety strony). Jeśli chcesz, aby każda sekcja lub strona dokumentu miała własne nagłówki i stopki:

 • W dokumencie edytora tekstu kliknij przycisk Dokument , a następnie kliknij opcję Sekcja. W obszarze Nagłówki i stopki usuń zaznaczenie opcji Zgodne z poprzednią sekcją.
 • W dokumencie makiety strony kliknij puste miejsce strony (aby nic nie było wybrane), kliknij przycisk Format , a następnie usuń zaznaczenie opcji Dopasuj do poprzedniej strony.

W dokumentach edytora tekstu możesz ukryć nagłówek i stopkę na pierwszej stronie:

 1. Kliknij przycisk Dokument Inspektor dokumentu, a następnie kliknij opcję Sekcja.
 2. W obszarze Nagłówki i stopki zaznacz opcję Ukryj na 1. stronie sekcji.

Aby zmienić położenie nagłówka lub stopki albo całkowicie je usunąć:

 1. W dokumencie edytora tekstu kliknij przycisk Dokument , a następnie kliknij opcję Sekcja. W dokumencie makiety strony kliknij przycisk Format .
 2. Aby zmienić położenie nagłówka lub stopki w dokumencie edytora tekstu, wprowadź wartości w polach Nagłówek lub Stopka lub kliknij strzałki znajdujące się obok tych pól. W dokumencie makiety strony kliknij pola w sekcji Marginesy nagłówka i stopki.
 3. Odznacz pola wyboru Nagłówek lub Stopka, aby usunąć nagłówki i stopki.

Dodawanie numerów stron

Aby numer strony pojawiał się w tym samym miejscu na każdej stronie, wstaw go w nagłówku lub stopce. Możesz umieścić numer strony lub liczbę stron w nagłówku lub stopce dokumentu, klikając szare pole tekstowe, a następnie klikając kolejno opcje Wstaw > Numer strony.

Aby ustawić styl numerowania stron:

 1. W dokumencie edytora tekstu kliknij przycisk Dokument , a następnie kliknij opcję Sekcja.
  W dokumencie makiety strony kliknij pusty obszar na stronie, następnie kliknij menu podręczne Format, aby wyświetlić inspektora makiety strony.
 2. W obszarze Numeracja stron kliknij menu podręczne Format, aby wybrać liczby, liczby rzymskie, wielkie litery lub małe litery. 
 3. Możesz również określić, czy numeracja ma być kontynuowana z poprzedniej sekcji, czy ma się zaczynać od określonej liczby.
 4. Aby umieścić liczbę stron w dokumencie, kliknij pole tekstowe nagłówka lub stopki, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw > Liczba stron.

Dodawanie daty i czasu

Aby umieścić datę w dowolnej części dokumentu, kliknij tekst, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw > Data i czas.

Aplikacja Pages automatycznie wykrywa format daty na podstawie Preferencji systemowych na komputerze Mac. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu stylu daty i godziny.

 

Aplikacja Pages dla iCloud

Aplikacja Pages dla iCloud pozwala tworzyć i edytować dokumenty w Internecie. Opcje ustawień dokumentu w aplikacji Pages dla iCloud i Pages na Maca są takie same. Dodawanie numerów stron i włączanie rozkładówek w aplikacji Pages dla iCloud wygląda trochę inaczej.

Dodawanie numerów stron

Aby dodać numery stron w dowolnym miejscu w dokumencie, kliknij nagłówek, część główną lub pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Akapit .

Aby wstawić numer obecnej strony, wybierz opcję Numer strony.

Aby wstawić łączną liczbę stron, wybierz opcję Liczba stron.

Aby wstawić w dokumencie obie te wartości, wybierz opcję Numer strony, wpisz „z” w nagłówku lub stopce, a potem wstaw Liczbę stron.

Używanie rozkładówek w aplikacji Pages dla iCloud

Włączając rozkładówki w aplikacji Pages dla iCloud, można skonfigurować dokument jako dwustronną rozkładówkę. Nie można jednak wyświetlać tych stron obok siebie. Aby włączyć rozkładówki, kliknij przycisk Ustawienia dokumentu  i wybierz opcję Rozkładówki.

 

Więcej informacji

Data publikacji: