Rysowanie i dodawanie adnotacji w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Rysunki i adnotacje można dodawać do dokumentu przy użyciu Apple Pencil na obsługiwanych urządzeniach lub za pomocą palca.

Dodawanie rysunku

Aplikacja Pages pozwala dodawać ilustracje i wykresy do dokumentów.

 1. Aby rysować przy użyciu Apple Pencil, stuknij nim na stronie. Aby użyć palca (albo jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy >  > Przycisk Rysunek Rysunek.
 2. Jeśli u dołu ekranu nie jest wybrana opcja Rysunek, stuknij ją.
 3. Zacznij rysować:
  • Jeśli w dokumencie edytora tekstu nie widać pomarańczowego pola rysowania, stuknij Apple Pencil w dowolnym miejscu strony, a następnie rysuj w tym polu. Jeśli rysujesz palcem, stuknij przycisk , aby dodać pole rysowania. Przeciągając uchwyt, możesz zmienić rozmiar obszaru rysowania. Tekst jest zawijany wokół pola rysowania.
  • W dokumencie makiety strony można rysować w dowolnym miejscu.
 4. Aby zmienić narzędzie do rysowania, stuknij odpowiednie narzędzie u dołu ekranu. Możesz także użyć następujących narzędzi, aby uzyskać różne efekty i funkcje:
  • Aby narysować nowy wypełniony kształt, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie i zacznij rysować. Aby wypełnić obszar, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie, a następnie stuknij obszar, który chcesz wypełnić.
  • Aby usunąć rysunek, stuknij ikonę Narzędzie Gumka, a następnie przeciągnij palcem po rysunku.
  • Aby edytować poszczególne elementy rysunku, stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie, a następnie stuknij lub przeciągnij po tej części rysunku, którą chcesz edytować.
 5. Aby użyć innego koloru podczas rysowania, kliknij kolorowe koło i wybierz kolor. Przesuń palcem w lewo, aby dostosować intensywność koloru.
 6. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie narzędzie, a następnie stuknij nową grubość kreski. Możesz też przeciągnąć suwak, aby dostosować krycie.
 7. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Przycisk Cofnij
 8. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby kontynuować rysowanie za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij rysować na stronie. Jeśli nie masz pewności, który tryb był ostatnio używany, stuknij stronę za pomocą Apple Pencil (nic nie zostanie dodane), a następnie sprawdź, który przycisk jest wybrany u dołu ekranu.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku można zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.

Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół rysunku.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie można także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.

Animowanie rysunku

W aplikacji Pages można animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany.

Aby animować rysunek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk przycisk formatu, a następnie stuknij opcję Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Na komputerze Mac można animować rysunek dodany do dokumentu w aplikacji Pages dla iOS.

 1. Na dokumencie aplikacji Pages z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Kliknij przycisk przycisk formatowania, wybierz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 3. Aby odtworzyć animację, na pasku bocznym Formatowanie kliknij opcję Odtwarzaj lub na stronie kliknij opcję Odtwarzaj rysowanie.

Udostępnianie lub zachowywanie rysunku

Możesz udostępnić lub zachować rysunek z dokumentu w postaci pliku graficznego (PNG) lub, jeśli rysunek jest animowany, w postaci pliku filmowego (M4V).

Aby udostępnić lub zachować rysunek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail lub aplikację Wiadomości. Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zapisać rysunek w aplikacji Zdjęcia — lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków.

Na komputerze Mac możesz udostępnić lub zachować rysunek, który został dodany do dokumentu w aplikacji Pages dla iOS.

 1. W dokumencie z rysunkiem kliknij rysunek, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail lub aplikację Wiadomości. Możesz też wybrać opcję Dodaj do Zdjęć, aby zapisać zdjęcie lub film w aplikacji Zdjęcia.


Dodawanie adnotacji

Aplikacja Pages umożliwia oznaczanie dokumentu inteligentnymi adnotacjami. Adnotacje dodane do tekstu, obiektów lub komórek w tabeli w dokumencie będą przenoszone razem z tymi elementami podczas edycji. Zamiast dodawać do dokumentu ilustracje, możesz dodać rysunek.

 1. Aby dodać adnotację za pomocą Apple Pencil, stuknij w dowolnym miejscu strony. Aby użyć palca (albo jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij kolejno opcje Przycisk Więcej > Adnotacja inteligentna (Beta).
 2. Jeśli opcja Adnotacja inteligentna nie jest zaznaczona u dołu ekranu, stuknij ją.
 3. Dodaj oznaczenia.
 4. Aby zmienić narzędzie lub kolor narzędzia używanego do dodawania adnotacji, stuknij odpowiednie narzędzie lub kolor u dołu ekranu. 
 5. Aby usunąć adnotację, stuknij ikonę narzędzie Gumka u dołu ekranu, a następnie stuknij adnotację. Aby usunąć wszystkie adnotacje, stuknij opcję Wymaż wszystko u góry ekranu.
 6. Aby pokazać lub ukryć narzędzia, stuknij ikonę Ikona Oznaczenia.
 7. Aby przewinąć stronę, kiedy używasz Apple Pencil, przeciągnij jednym palcem. Jeśli tworzysz adnotacje palcem, przeciągnij dwoma palcami.
 8. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Po dodaniu adnotacji można ją usunąć. Stuknij adnotację, a następnie stuknij opcję Usuń. Jeśli usuniesz tekst lub obiekt opatrzony adnotacją, adnotacja również zostanie usunięta. 

Jeśli chcesz ukryć adnotacje inteligentne:

 • Na iPadzie stuknij ikonę Przycisk Widok i wyłącz opcję Adnotacje inteligentne.
 • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ikona Więcej > Adnotacja inteligentna (Beta) > Ukryj adnotacje inteligentne.

Aby kontynuować dodawanie adnotacji za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij pisać na stronie. Jeśli nie masz pewności, który tryb był ostatnio używany, stuknij stronę za pomocą Apple Pencil, a następnie sprawdź, który przycisk jest wybrany u dołu ekranu.

Eksportowanie dokumentu opatrzonego adnotacjami inteligentnymi

Jeśli wyeksportujesz dokument jako PDF z włączonymi adnotacjami inteligentnymi, pojawią się one w dokumencie PDF. Adnotacje inteligentne nie pojawiają się w dokumentach eksportowanych jako pliki w formacie Word, RTF, EPUB lub Pages '09.

Praca z adnotacjami inteligentnymi na komputerze Mac

Jeśli korzystasz z usługi iCloud do uaktualniania dokumentów aplikacji Pages na wszystkich urządzeniach, adnotacje będą widoczne w danym dokumencie na wszystkich urządzeniach. Na komputerze Mac można usuwać, wyświetlać lub ukrywać adnotacje inteligentne podczas edytowania dokumentu.

 • Aby usunąć adnotację, wybierz ją i naciśnij klawisz Delete. 
 • Aby usunąć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń adnotacje inteligentne.
 • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż/ukryj adnotacje inteligentne.


Wybieranie i przewijanie przy użyciu Apple Pencil

Apple Pencil umożliwia wybieranie obiektów i przewijanie dokumentu. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Pages, po czym włącz opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil.

Aby dodać rysunek do dokumentu, kiedy jest włączona opcja „Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil”, stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy >  > Przycisk Rysunek Rysunek.


Data publikacji: