Rysowanie i dodawanie adnotacji w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Rysunki i adnotacje można dodawać do dokumentu przy użyciu Apple Pencil na obsługiwanych urządzeniach lub za pomocą palca.

Apple Pencil umożliwia również zaznaczanie obiektów i przewijanie dokumentu, gdy włączona jest funkcja Zaznacz i przewijaj.

Dodawanie rysunku

Aplikacja Pages pozwala dodawać ilustracje i wykresy do dokumentów.

 1. Aby rysować przy użyciu Apple Pencil, stuknij nim na stronie. Aby użyć palca (albo jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj), stuknij przycisk Wstaw , Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek.
 2. Jeśli u dołu ekranu nie jest wybrana opcja Rysunek, stuknij ją.
 3. Zacznij rysować:
  • Jeśli w dokumencie edytora tekstu nie widać pomarańczowego pola rysowania, stuknij Apple Pencil w dowolnym miejscu strony, a następnie rysuj w tym polu. Jeśli rysujesz palcem, stuknij przycisk Wstaw nowy rysunek , aby dodać pole rysowania. Przeciągając uchwyt, możesz zmienić rozmiar obszaru rysowania. Tekst jest zawijany wokół pola rysowania.
  • W dokumencie makiety strony możesz rysować w dowolnym miejscu.
 4. Aby zmienić narzędzie do rysowania, stuknij odpowiednie narzędzie u dołu ekranu. Możesz także użyć następujących narzędzi, aby uzyskać różne efekty i funkcje:
  • Aby narysować nowy wypełniony kształt, stuknij narzędzie Wypełnienie  i zacznij rysować. Aby wypełnić obszar, stuknij narzędzie Wypełnienie , a następnie stuknij obszar, który chcesz wypełnić.
  • Aby wymazywać, stuknij narzędzie Gumka , a następnie przeciągnij palcem po rysunku.
  • Aby edytować poszczególne elementy rysunku, stuknij narzędzie zaznaczania , a następnie stuknij lub przeciągnij po tej części rysunku, którą chcesz edytować.
 5. Aby użyć innego koloru podczas rysowania, stuknij kolorowe koło i wybierz kolor. Przesuń palcem w lewo, aby dostosować intensywność koloru.
 6. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie narzędzie, a następnie stuknij nową grubość kreski. Możesz też przeciągnąć suwak, aby dostosować krycie.
 7. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Cofnij 
 8. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby kontynuować rysowanie za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij rysować na stronie. Jeśli nie masz pewności, który tryb był ostatnio używany, stuknij stronę za pomocą Apple Pencil (nic nie zostanie dodane), a następnie sprawdź, który przycisk jest wybrany u dołu ekranu.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku możesz zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.

Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij narzędzie zaznaczania  u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół rysunku.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie możesz także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.

Animowanie rysunku

W aplikacji Pages możesz animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany.

Aby animować rysunek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk Format , a następnie stuknij opcję Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Na komputerze Mac możesz animować rysunek dodany do dokumentu w aplikacji Pages na telefon iPhone lub iPada.

 1. Na dokumencie aplikacji Pages z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Format , wybierz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 3. Aby odtworzyć animację, na pasku bocznym Formatowanie kliknij opcję Odtwarzaj lub na stronie kliknij opcję Odtwarzaj rysowanie.

Udostępnianie lub zachowywanie rysunku

Możesz udostępnić lub zachować rysunek z dokumentu w postaci pliku graficznego (PNG) lub, jeśli rysunek jest animowany, w postaci pliku filmowego (M4V).

Aby udostępnić lub zachować rysunek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail lub aplikację Wiadomości. Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zapisać rysunek w aplikacji Zdjęcia — lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków.

Na komputerze Mac możesz udostępnić lub zachować rysunek, który został dodany do dokumentu w aplikacji Pages na telefon iPhone lub iPada.

 1. W dokumencie aplikacji Pages z rysunkiem kliknij rysunek, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail lub aplikację Wiadomości. Możesz też wybrać opcję Dodaj do Zdjęć, aby zapisać zdjęcie lub film w aplikacji Zdjęcia.


Dodawanie adnotacji

Aplikacja Pages umożliwia oznaczanie dokumentu adnotacjami. Adnotacje dodane do tekstu, obiektów lub komórek w tabeli w dokumencie będą przenoszone razem z tymi elementami podczas edycji. Zamiast dodawać do dokumentu ilustracje, możesz dodać rysunek.

 1. Aby dodać adnotację za pomocą Apple Pencil, stuknij w dowolnym miejscu strony. Aby użyć palca (albo jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Adnotacja inteligentna.
 2. Jeśli opcja Adnotacja inteligentna nie jest zaznaczona u dołu ekranu, stuknij ją.
 3. Dodaj oznaczenia.
 4. Aby zmienić narzędzie lub kolor narzędzia używanego do dodawania adnotacji, stuknij odpowiednie narzędzie lub kolor u dołu ekranu. 
 5. Aby usunąć adnotację, stuknij narzędzie Gumka  u dołu ekranu, a następnie stuknij adnotację. Aby usunąć wszystkie adnotacje, stuknij opcję Wymaż wszystko u góry ekranu.
 6. Aby pokazać lub ukryć narzędzia, stuknij opcję Przełącz narzędzia rysowania .
 7. Aby przewinąć stronę, kiedy używasz Apple Pencil, przeciągnij jednym palcem. Jeśli tworzysz adnotacje palcem, przeciągnij dwoma palcami.
 8. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Po dodaniu adnotacji możesz ją usunąć. Stuknij adnotację, a następnie stuknij opcję Usuń. Jeśli usuniesz tekst lub obiekt opatrzony adnotacją, adnotacja również zostanie usunięta. 

Jeśli chcesz ukryć adnotacje:

 • Na iPadzie stuknij pozycję Opcje widoku  i wyłącz opcję Adnotacje inteligentne.
 • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej , następnie stuknij opcje Adnotacja inteligentna i Ukryj adnotacje inteligentne.

Aby kontynuować dodawanie adnotacji za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij pisać na stronie. Jeśli nie masz pewności, który tryb był ostatnio używany, stuknij stronę za pomocą Apple Pencil, a następnie sprawdź, który przycisk jest wybrany u dołu ekranu.

Eksportowanie dokumentu opatrzonego adnotacjami

Jeśli wyeksportujesz dokument jako PDF z włączonymi adnotacjami, pojawią się one w dokumencie PDF. Adnotacje nie pojawiają się w dokumentach eksportowanych jako pliki w formacie Word, RTF, EPUB lub Pages '09.

Praca z adnotacjami na komputerze Mac

Jeśli korzystasz z usługi iCloud do uaktualniania dokumentów aplikacji Pages na wszystkich urządzeniach, adnotacje będą widoczne w danym dokumencie na wszystkich urządzeniach. Na komputerze Mac możesz usuwać, wyświetlać lub ukrywać adnotacje podczas edytowania dokumentu.

 • Aby usunąć adnotację, wybierz ją i naciśnij klawisz Delete. 
 • Aby usunąć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń adnotacje inteligentne.
 • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż/ukryj adnotacje inteligentne.


Wybieranie i przewijanie przy użyciu Apple Pencil

Domyślnie możesz użyć Apple Pencil, aby rysować lub dodać adnotacje. W aplikacji Pages możesz skonfigurować Apple Pencil, aby za jego pomocą zaznaczać obiekty i przewijać dokumenty.

 1. W aplikacji Pages stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij pozycję Apple Pencil i włącz opcję Wybieraj i przewijaj.

Jeśli Apple Pencil obsługuje tę funkcję, możesz włączyć opcję Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Gdy włączona jest opcja Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć, wystarczy stuknąć dwukrotnie dolną częścią Apple Pencil, aby włączyć lub wyłączyć opcję Wybieraj i przewijaj.

Aby dodać rysunek do dokumentu, gdy jest włączona opcja Wybieraj i przewijaj, stuknij przycisk Wstaw , następnie stuknij przycisk Media  i opcję Rysunek.

Aby dodać rysunek do dokumentu, gdy jest włączona opcja Wybieraj i przewijaj, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Adnotacje inteligentne.

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote mają własne ustawienie opcji Wybieraj i przewijaj. Na przykład gdy włączysz opcję Wybieraj i przewijaj w aplikacji Pages, ta czynność nie ma wpływu na aplikację Keynote oraz Numbers.


Data publikacji: