Hvis du ser feil -5000, -69, 13010 eller 13014 når du synkroniserer musikk i iTunes

Les om hva du må gjøre hvis du ikke kan synkronisere musikk fra iTunes på datamaskinen til iPhone, iPad eller iPod touch.

Når du bruker iTunes til å synkronisere musikk til iPhone, iPad eller iPod touch, kan du se en varselmelding. Denne meldingen kan si at enheten «kan ikke synkroniseres» eller at iTunes ikke kan kopiere en spesifikk sang til enheten. Meldingen kan også ha et av disse feilnumrene:

  • Feil -5000
  • Feil -69
  • Feil 13010
  • Feil 13014

Påse først at du har den nyeste versjonen av iTunes og de nyeste programvareoppdateringene for enheten din. Deretter fortsetter du nedenfor.

Konsolidere mediefilene i iTunes-biblioteket

Mediefilene i iTunes-biblioteket kan være lagret flere steder. Konsolider filene dine for å sørge for at innholdet bare er lagret på ett sted. Dette kan korrigere rettigheter og forenkle synkroniseringsprosessen.

Sjekk om du har problemer med tredjeparts sikkerhetsprogramvare

Noen tredjeparts programvarer, inkludert sikkerhetsprogramvarer, kan forstyrre synkroniseringsprosessen mellom datamaskinen og enheten. Endre innstillingene i sikkerhetsprogramvaren og forsøk deretter å synkronisere på nytt.

Hvis du fremdeles ser feilen

I noen tilfeller kan det være et problem med spesifikke sanger som du forsøker å synkronisere. Slik identifiserer du sanger:

  • Se om feilmeldingen informerer om hvilke sanger som forårsaker problemet.
  • Synkroniser bare noen få sanger om gangen, og legg til flere helt til problemet oppstår igjen.

For problemer med sanger du har kjøpt fra iTunes Store, kan du slette og laste de ned på nytt. Du kan også laste de ned direkte til iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan ha problemer med sanger du har kopiert fra en CD eller ikke kjøpte fra iTunes Store. I dette tilfellet sletter du og importerer dem på nytt fra den originale kilden.

Få mer hjelp

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: