Finn og organiser iTunes-mediefilene dine

Finn ut hvor du finner samt hvordan du flytter og organiserer iTunes-mediefiler.

iTunes-biblioteket er en database som iTunes bruker til å organisere mediefiler. Det består av all musikk og alt annet innhold du har lagt inn i iTunes. iTunes bruker iTunes-bibliotekfiler og iTunes Media-mappen til å organisere og oppbevare mediene.

Finn iTunes-bibliotekfilene dine

iTunes-bibliotekfilene holder rede på mediene du legger inn i iTunes, hvordan du organiserer dem og annen informasjon, for eksempel spillelister. Som standard finnes disse filene i iTunes-mappen. Slik finner du mappen:

Mac

Sørg for at du er i Finder. Velg Gå > Hjem > Musikk > iTunes fra menylinjen øverst på dataskjermen.

Windows

Windows 7 eller nyere: Åpne C:\Users\brukernavn\My Music\iTunes\.

Windows Vista og XP støttes ikke av iTunes 12.2 eller nyere.

Om iTunes Media-mappen

Som standard finnes iTunes Media-mappen i iTunes-mappen, og den inneholder alle mediefilene dine, inkludert:

Noen kunder kan ha en iTunes Music-mappe i stedet for en iTunes Media-mappe. I iTunes 8.2.1 og eldre ble det meste av innhold lagret i en iTunes Music-mappe. I iTunes 9 og nyere blir innhold lagret i iTunes Media-mappen.

Finne og organisere mediefiler

Du kan velge hvor du vil lagre og hvordan du vil organisere iTunes-mediefiler, på Avansert-fanen under iTunes-valg. Følg denne fremgangsmåten for å åpne Avansert-fanen:

 1. Mac: Velg iTunes > Valg fra menylinjen øverst på dataskjermen.
  Windows: Velg Rediger > Valg fra menylinjen øverst i iTunes-vinduet.
 2. Klikk på Avansert-fanen.

På Avansert-fanen kan du:

 • Finne og endre plassering av iTunes Media-mappen.
 • Organisere mediemappen, og sørge for at mediefiler du legger inn i iTunes, blir kopiert til mappen.

Finne og endre plassering av iTunes Media-mappen

På Avansert-fanen:

 • Se i feltet under «Plassering for iTunes Media-mappen» for å finne plasseringen av iTunes Media-mappen.
 • Hvis du vil endre plasseringen, klikker du på Endre-knappen og oppgir en ny plassering.

Når du har endret plasseringen av mappen, blir ikke eksisterende filer flyttet med mindre du konsoliderer filene. Slik konsoliderer du filene:

 • I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Fil > Bibliotek > «Konsolider filer». Klikk deretter på OK.

Du kan også:

 • Tilbakestille mediemappen til standardplasseringen (iTunes-mappen). Når du skal tilbakestille mappens plassering, trykker du på Tilbakestill til høyre for plasseringsfeltet.

Organiser mediemappen og kopier filer til mappen

På Avansert-fanen:

 • Velg «Organiser iTunes Media-mappen» for å plassere filer i mapper ut fra artist og album og navngi filene ut fra platenummer, spornummer og sangtittel.
 • Velg «Kopier filer til iTunes Media-mappen når du legger til musikk i biblioteket» for å lagre alle mediefilene dine i iTunes Media-mappen. Når du har alle filene samlet i én mappe, er det enkelt å overføre og sikkerhetskopiere mediene. Hvis du importerer mediefiler til iTunes fra en CD, legges mediefilene automatisk til i iTunes Media-mappen. Hvis du legger inn mediefiler i iTunes på en annen måte, for eksempel ved å velge «Legg til i bibliotek» fra Arkiv-menyen eller ved å dra MP3-filer til iTunes, blir de kanskje ikke lagt i iTunes Media-mappen.

Finne filen til en artikkel du ser i iTunes

Hvis du ikke er sikker på hvor iTunes oppbevarer innhold, åpner du Vis info-vinduet:

 1. Velg en fil i iTunes-biblioteket.
 2. Fra toppen av skjermen eller iTunes-vinduet velger du Rediger > Hent info.
 3. Klikk på Arkiv-fanen.
 4. Se til høyre for «plassering» nederst på fanen for å finne adressen eller banen der filen er plassert. 

Noen av filene dine kan bli oppbevart i iCloud. Når det gjelder disse filene, viser Vis info iCloud i stedet for plasseringen på datamaskinen.

Merknad om opphavsrett

iTunes-programvaren kan bli brukt til å reprodusere materiale. Produktet er lisensiert til deg bare for reproduksjon av materiale som ikke er opphavsrettslig beskyttet, materiale du har opphavsrett til, eller materiale du har fullmakt eller lovlig tillatelse til å reprodusere. Hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale, må du ta kontakt med en juridisk rådgiver. Se Vilkår og betingelser for iTunes Store for å få mer informasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: