macOS High Sierra

Toetscombinaties voor programma's aanmaken

Je kunt zelf toetscombinaties aanmaken voor menucommando's in een programma van macOS, waaronder de Finder. Dit kan handig zijn als een algemene toetscombinatie, die in de meeste programma's hetzelfde resultaat geeft, een conflict geeft met de toetscombinatie van een bepaald programma. In dit geval kun je een andere toetscombinatie aanmaken.

Je kunt alleen voor bestaande menucommando's toetscombinaties aanmaken. Je kunt geen toetscombinaties aanmaken voor algemene taken, zoals het openen van een programma.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en klik vervolgens op 'Toetscombinaties'.

  Open het paneel 'Toetscombinaties'

 2. Selecteer 'Toetscombinaties voor programma's' aan de linkerkant, klik op de knop met het plusteken , klik op het venstermenu 'Programma' en kies een bepaald programma of 'Alle programma's'.

  Om bijvoorbeeld een toetscombinatie in te stellen voor een commando in Teksteditor, kies je 'Teksteditor'. Als een programma niet in de lijst wordt weergegeven, kies je 'Andere' en zoek je het programma in het dialoogvenster 'Openen'. In sommige programma's kun je mogelijk geen toetscombinaties instellen.

  Als je een toetscombinatie wilt instellen voor een menucommando dat in veel programma's voorkomt, kies je 'Alle programma's'.

 3. Typ in het veld 'Menunaam' het menucommando waarvoor je een toetscombinatie wilt aanmaken. Let er daarbij op dat je het commando precies zo typt als het in het programma verschijnt, met inbegrip van het teken '>' (typ "->"), ellipstekens (typ drie punten zonder spaties of druk op Option + ;) en eventuele andere leestekens.

  Om bijvoorbeeld een toetscombinatie in te stellen voor het standaardligatuurcommando in Teksteditor, typ je "Opmaak->Lettertype->Ligaturen->Standaard". Om een toetscombinatie in te stellen voor het commando 'Exporteer als pdf', typ je 'Archief'->'Exporteer als pdf…' in het veld.

 4. Klik in het veld 'Toetscombinatie' en druk op de toetscombinatie die je wilt instellen. Klik vervolgens op de knop met het plusteken.

  Druk bijvoorbeeld tegelijkertijd op de Control-toets, de Option-toets en de letter Z. Je kunt een toets slechts eenmaal in een toetscombinatie gebruiken.

Als je een toetscombinatie aanmaakt die al is toegewezen aan een ander commando of programma, werkt je nieuwe toetscombinatie niet. In dat geval moet je de nieuwe of bestaande toetscombinatie wijzigen. Om een toetscombinatie te wijzigen, selecteer je de toetscombinatie, klik je erop en druk je op de nieuwe toetscombinatie.

Om een toetscombinatie te verwijderen die je hebt aangemaakt, selecteer je de toetscombinatie en klik je op de knop met het minteken .