macOS High Sierra

Dicteercommando's inschakelen, uitschakelen en aanmaken

Als Verbeterd dicteren is ingeschakeld, kun je gebruikmaken van een standaardset met dicteercommando's (ook wel gesproken commando's genoemd) tijdens het dicteren van tekst. Je kunt geavanceerde dicteercommando's inschakelen om niet alleen diverse taken uit te voeren, zoals schakelen tussen programma's, navigeren in vensters en zoeken met Spotlight, maar ook om je eigen commando's aan te maken. Zie Je Mac en programma's besturen met dicteercommando's voor informatie over het gebruik van dicteercommando's.

Opmerking: Voordat je dicteercommando's kunt gebruiken, moet je Dicteren inschakelen.

Geavanceerde dicteercommando's inschakelen

Als geavanceerde dicteercommando's zijn ingeschakeld, wordt het feedbackvenster rechtsonder op het bureaublad weergegeven. Het venster volgt dus niet het invoegpunt en blijft daar staan totdat je het verplaatst.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Dicteren'.

  Open het paneel 'Dicteren'

 2. Klik op 'Dicteercommando's'.

  De commando's zijn in categorieën onderverdeeld. Standaard zijn alle selectie-, navigatie-, bewerk-, opmaak- en systeemcommando's ingeschakeld.

 3. Schakel het aankruisvak 'Schakel geavanceerde commando's in' in.

  Naast extra navigatie- en systeemcommando's worden er programma- en documentcommando's aan de lijst toegevoegd.

  Als je meer informatie wilt zien over een commando, selecteer je het commando in de lijst.

Bepaalde dicteercommando's uitschakelen

Als in plaats van het verwachte commando steeds een ander commando wordt uitgevoerd, kun je dit commando uitschakelen.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Dicteren'.

  Open het paneel 'Dicteren'

 2. Klik op 'Dicteercommando's'.

 3. Schakel het aankruisvak voor het commando uit.

  Als je het commando weer wilt inschakelen, schakel je het aankruisvak opnieuw in.

Je eigen dicteercommando's aanmaken

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Dicteren'.

  Open het paneel 'Dicteren'

 2. Klik op 'Dicteercommando's'.

 3. Schakel het aankruisvak 'Schakel geavanceerde commando's in' in.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Klik op de knop met het plusteken  boven het aankruisvak 'Schakel geavanceerde commando's in'.

  • Zeg "Create command". Als je een beginwoord voor dicteren hebt ingesteld, zeg je dat woord eerst, bijvoorbeeld "Computer, create command".

  • In een document, in een menu of op een andere locatie waar je tekst of een onderdeel kunt selecteren, selecteer je het element en zeg je "Make this speakable" (indien nodig voorafgegaan door het beginwoord voor dicteren). Er wordt een actie voorgesteld die je met het commando kunt uitvoeren. Je kunt desgewenst een andere actie kiezen uit het venstermenu 'Voer uit'.

 5. Typ een naam voor het commando. Je kunt ook de weergegeven naam wijzigen. In beide gevallen moet je de volgende richtlijnen volgen:

  • Gebruik twee of meer woorden en vermijd namen met één lettergreep. Gebruik bijvoorbeeld "Make text smaller" in plaats van "Smaller".

  • Vermijd eigennamen, namen die lijken op andere woorden of namen die gemakkelijk met een bestaand commando kunnen worden verward.

  • Gebruik geen namen die worden gebruikt voor andere commando's. Als je dit wel doet, verschijnt in de lijst met commando's een waarschuwingssymbool naast de dubbele commando's.

 6. Geef aan of het commando in alle programma's of alleen in een bepaald programma moet worden gebruikt.

 7. Kies de taak die met het commando wordt uitgevoerd.

  Voor sommige taken is extra informatie nodig. Zo moet je voor het commando "Paste Text" de tekst invoeren die moet worden geplakt wanneer je het commando uitspreekt.

  Als je takenreeksen van Automator wilt uitvoeren, kies je 'Voer takenreeks uit' en kies je vervolgens een standaardtakenreeks, zoals 'Nieuwe schermopname'. Kies 'Andere' om een takenreeks uit te voeren die je eerder hebt aangemaakt.

 8. Klik op 'Gereed'.

  Je commando's worden weergegeven in het gedeelte 'Gebruiker' boven in de lijst.

Zelfs als Verbeterd dicteren niet is ingeschakeld, kun je andere dicteercommando's in macOS gebruiken voor onder meer leestekens, typografie en opmaak.