macOS High Sierra

Je Time Machine-reservekopieschijf veiligstellen

De manier waarop je reservekopieën kunt veiligstellen, hangt af van de locatie waarop je reservekopieën maakt: op een Time Capsule of andere netwerkschijf of op een schijf die rechtstreeks op je Mac is aangesloten.

Je reservekopieschijf coderen

De beste manier om je reservekopieën veilig te stellen, is door de reservekopieschijf te coderen. Als je een ongecodeerde Time Capsule of netwerkreservekopieschijf codeert, worden je reservekopieën gewist en worden er nieuwe, gecodeerde reservekopiesets aangemaakt. Als je van een lokaal aangesloten schijf (zoals een externe schijf) een gecodeerde reservekopie maakt, worden je gegevens bewaard en gecodeerd.

Als je gecodeerde reservekopieën wilt gebruiken in plaats van niet-gecodeerde reservekopieën, moet je de reservekopieschijf verwijderen en deze vervolgens opnieuw configureren. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Time Machine'.

  Open het paneel 'Time Machine' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Selecteer schijf' of 'Voeg reservekopieschijf toe of verwijder schijf' (als je meerdere reservekopieschijven hebt).

 3. Selecteer je reservekopieschijf en klik vervolgens op 'Verwijder schijf'.

 4. Configureer de schijf opnieuw als een gecodeerde reservekopieschijf.

  Zie Een reservekopieschijf kiezen en coderingsopties instellen voor instructies.

Een Time Capsule of een andere netwerkschijf veiligstellen

Als je voor het maken van reservekopieën een schijf gebruikt die door meerdere mensen wordt gebruikt, zoals een Time Capsule of een andere netwerkschijf, moet je er rekening mee houden dat andere gebruikers mogelijk toegang tot je reservekopieën kunnen krijgen.

 • Het wachtwoord voor een netwerkschijf die wordt gebruikt voor Time Machine-reservekopieën mag alleen bekend zijn bij beheerders of andere vertrouwde gebruikers. Deze reservekopieën zijn toegankelijk voor iedereen die het wachtwoord voor de schijf kent, ongeacht welke gebruiker eigenaar is van de gegevens. Als de reservekopie is gecodeerd, is deze niet toegankelijk voor gebruikers en netwerkbeheerders die wel het wachtwoord van de netwerkschijf, maar niet het wachtwoord van de reservekopiecodering weten.

 • Bewaar reservekopieën van vertrouwelijke gegevens niet op een netwerkschijf als je de netwerkbeheerders niet vertrouwt. Gebruik in plaats daarvan een reservekopieschijf die je zelf beheert, bijvoorbeeld een externe schijf die op je Mac is aangesloten.

 • Wanneer reservekopieën worden gemaakt in een Time Capsule, kan een beheerder om beveiligingsredenen afzonderlijke accounts aanmaken voor de Time Capsule. Elke account heeft een eigen netwerkvolume en wachtwoord. Als je reservekopieën bewaart op een eigen accountvolume op een Time Capsule, kunnen andere gebruikers alleen toegang krijgen tot je reservekopieën als ze je wachtwoord weten.

  Opmerking: Een Time Capsule waarop afzonderlijke accounts zijn aangemaakt, bevat ook een gedeeld volume. Zorg ervoor dat je je eigen volume als reservekopieschijf selecteert en gebruik daarbij de accountnaam en instructies die je van de beheerder hebt ontvangen. Het gedeelde volume is alleen bedoeld voor gegevens die voor alle gebruikers toegankelijk moeten zijn.

Een schijf veiligstellen die rechtstreeks op je Mac is aangesloten

 • Als je reservekopieën op een externe schijf maakt zonder gebruik te maken van schijfcodering, kan iedereen die de schijf in handen krijgt alle gegevens op die schijf lezen. Zorg ervoor dat je de externe reservekopieschijf fysiek beveiligt om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Bewaar de schijf ook op een veilige plaats.