Basiskenmerken van de Mac: een scanner gebruiken

Lees hier hoe u een scanner gebruikt in OS X zodat u onder andere tekstdocumenten en foto’s kunt inscannen als bestanden op een Mac.

Opmerking: uw scanner maakt mogelijk deel uit van een multifunctionele printer. Raadpleeg Afdrukken voor informatie over het beheer van printers.

Tips voor scannen in OS X

 • Raadpleeg de lijst met scanners die worden ondersteund en zoek het model van de scanner die u wilt aansluiten op de Mac.
 • Gebruik Software-update om software-updates voor uw scanner/printer van een andere fabrikant automatisch te installeren.
 • Sluit een USB-scanner aan om de wachtrij van de scanner/printer automatisch te maken.
 • U kunt een via USB aangesloten scanner delen met andere Macs in het thuisnetwerk.
 • U kunt in verschillende programma’s scannen:
  • Fotolader
  • Voorvertoning
  • Het voorkeurenpaneel Afdrukken en faxen in Systeemvoorkeuren
  • Wachtrij van scanner/printer
  • Sommige programma’s van andere fabrikanten

Belangrijk: als het besturingsbestand van een scanner ondersteuning biedt voor functies in het regelpaneel in OS X, wordt het scannen mogelijk niet gestart als u drukt op de scanknop op het apparaat. Gebruik één van de bovenstaande programma’s om de scanner te bedienen.

Lees verder voor meer informatie over deze functies.

Alvorens de scanner aan te sluiten

 • Zorg ervoor dat de scanner is ingeschakeld en het regelpaneel van de scanner geen waarschuwingsberichten weergeeft.
 • Zorg ervoor dat u de accountnaam en het wachtwoord van een beheerder voor de Mac kent.

De scanner aansluiten

Sluit de multifunctionele printer of scanner gewoon via een USB-kabel aan.  Als de multifunctionele printer een Ethernet-netwerk of draadloos netwerk gebruikt, zorgt u ervoor dat deze is geconfigureerd om hetzelfde lokale netwerk als de Mac te gebruiken.  Kies vervolgens Apple () > Systeemvoorkeuren… en Weergave > Afdrukken en scannen. Klik op het plusteken (+) onder het paneel Printers aan de linkerkant en selecteer de printer die u wilt toevoegen.

Nadat u de scanner hebt verbonden, voert u Software-update uit om de nieuwste software en updates voor de printer/scanner van een andere fabrikant te zoeken.

Opmerking: installeer de bij de scanner meegeleverde software niet omdat deze software mogelijk verouderd is. OS X en Software-update bevatten de nieuwste versies van scannersoftware. U ziet nieuwe updates wanneer deze beschikbaar worden gemaakt via Software-update.

Hoe scannen

Opmerking in dit artikel wordt uitgelegd hoe u scant via het programma Fotolader (in de map Programma’s). Scannen via andere programma’s, zoals Voorvertoning, is heel vergelijkbaar.

Vereenvoudigde scanmodus

In de ‘vereenvoudigde’ interface van de scanner volgt u deze stappen:

 1. Plaats het onderdeel of de onderdelen die u wilt scannen op de scanner.
 2. Open Fotolader door te klikken op Launchpad in het Dock en Fotolader te typen in het zoekveld.


   
 3. OS X Mountain Lion: als de scanner een documentlade heeft, kunt u ‘Gebruik documentlade’ aanvinken om te scannen via de lade en niet via het flatbed.
  OS X Lion en lager: als de scanner verschillende modi ondersteunt, ziet u een venstermenu ‘Modus:’ in Fotolader. Flatbed, Transparant positief en Transparant negatief zijn voorbeelden van modi.
 4. OS X Mountain Lion: standaard scant Fotolader volgens de standaard paginagrootte van het systeem, zoals ‘US Letter’, en wordt de hele pagina gescand. Klik voor andere opties zoals ‘Detecteer omvattende vak’ of ‘Detecteer aparte onderdelen’.

  OS X Lion en lager: kies ‘Detecteer aparte onderdelen’ in het venstermenu ‘Automatische selectie’ zodat gescande objecten automatisch worden geselecteerd en rechtgemaakt. Elk onderdeel wordt ook in een afzonderlijk bestand bewaard. Tip: objecten met een hoog contrasterende rand hebben een betere nauwkeurigheid bij automatische selectie. Kies ‘Detecteer omvattende vak’ in het venstermenu ‘Automatische selectie’ om alle onderdelen op de scannerplaat als een enkele afbeelding te scannen.
 5. Kies in het venstermenu ‘Scan naar:’ waar u de bewaarde afbeeldingen wilt bewaren:
  • Een map naar keuze. Een aantal mappen worden standaard opgegeven maar u kunt ook ‘Andere...’ kiezen om de gewenste map te selecteren.
  • Een programma zoals iPhoto, Aperture of Voorvertoning.
  • Het programma Mail zodat elke gescande afbeelding in een e-mailbericht wordt geplaatst.
 6. Klik op ‘Scan’ om te scannen.

Opmerking: de gescande onderdelen worden JPEG-afbeeldingen en de naam ervan wordt gevolgd door een stijgend getal (bijvoorbeeld: scan1.jpeg, scan2.jpeg, enzovoort).

Geavanceerde opties voor het scannen

Klik op ‘Toon details’ als u een gedetailleerde scanmodus met meer geavanceerde opties wilt openen. In de interface ‘Details’ van de scanner kunt u handmatig de volgende opties selecteren:

 1. Als de scanner verschillende modi ondersteunt, ziet u een venstermenu ‘Modus:’. Flatbed, Transparant positief en Transparant negatief zijn voorbeelden van modi.
 2. In het venstermenu ‘Soort:’ kunt u het gewenste scantype selecteren.
  • Kies ‘Kleur’ om een object in kleur te scannen.
  • Kies ‘Zwart-wit’ om een object in grijstinten te scannen (256 of duizenden grijstinten).
  • Kies ‘Tekst’ om tekstdocumenten te scannen.
 3. In het venstermenu ‘Resolutie:’ kunt u de dpi (dots per inch) van een gescande afbeelding selecteren.  Doorgaans is 300 dpi voldoende.  Een te hoge resolutie kan leiden tot problemen bij het afdrukken.
 4. Selecteer het aankruisvak Gebruik aangepaste grootte om het veld ‘Grootte:’ in te schakelen (als dit nog niet is geselecteerd) zodat u de breedte en hoogte van het in te scannen gebied kunt opgeven. Kies pixels, inches of cm (centimeter). 
 5. In het veld ‘Rotatiehoek:’ kunt u het aantal graden instellen voor de rotatie naar rechts van de gescande afbeelding.
 6. Kies een van de volgende opties in het venstermenu ‘Automatische selectie’:
  • ‘Detecteer aparte onderdelen’ om de objecten die u scant automatisch te selecteren en recht te maken.  Tip: een hoog contrasterende rand verbetert de nauwkeurigheid bij automatische selectie.
  • ‘Detecteer omvattende vak’ om alle onderdelen op de scannerplaat als een enkele afbeelding te scannen.
 7. Gebruik het venstermenu ‘Scan naar:’ om de bestemming te selecteren waarnaar u wilt scannen.  Enkele bestemmingen:
  • Een map naar keuze. Een aantal mappen worden standaard opgegeven maar u kunt ook ‘Andere...’ kiezen om de gewenste map te selecteren.
  • Een programma zoals iPhoto, Aperture of Voorvertoning.
  • Het programma Mail zodat elke gescande afbeelding in een e-mailbericht wordt geplaatst.
 8. In het veld ‘Naam:’ kunt u de naam van de gescande afbeelding(en) invoeren. Bij meerdere scans wordt de naam gevolgd door een stijgend getal. Bijvoorbeeld: scan1.jpeg, scan2.jpeg, enzovoort.
 9. ‘Structuur:’ - Kies de afbeeldingsstructuur van de scan: JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000 of PDF.
 10. ‘Beeldcorrectie:’ - Als u ‘Handmatig’ selecteert, hebt u de volgende opties met een histogram van de scanselectie waarop u klikt. De volgende opties zijn beschikbaar wanneer het venstermenu ‘Soort:’ is ingesteld op ‘Kleur’.
  • ‘Helderheid:’
  • ‘Tint:’
  • ‘Temperatuur:’
  • ‘Verzadiging:’
   Tip: klik op ‘Herstel standaardinstellingen’ om de instellingen te herstellen.
    
 11. Na Beeldcorrectie ziet u enkele opties die worden ondersteund door het model van de scanner.

Te scannen gebieden selecteren

Als u specifieke gebieden wilt selecteren om deze te scannen (of als u ‘Detecteer aparte onderdelen’ niet hebt aangevinkt), volgt u deze stappen. Opmerking: de knop ‘Scan’ wordt in het grijs weergegeven totdat een scangebied is geselecteerd.

 1. Maak de selectie van alle geselecteerde scangebieden ongedaan door te klikken op een leeg gebied dat nog niet is geselecteerd (geselecteerde gebieden hebben een gestreepte rand).
 2. Als u het te scannen gebied wilt specificeren, klikt en sleept u om het gebied te selecteren dat u wilt scannen.
 3. Als u de grootte van een geselecteerd gebied wilt wijzigen, klikt u binnen de rand van het geselecteerde gebied.  Grijze stippen verschijnen op de rand.  Wanneer de cursor beweegt over een handgreep, wordt deze rood. Klik op de rode handgreep en versleep deze om de grootte van het te scannen gebied te wijzigen. Tip: u kunt de Shift-toets ingedrukt houden en klikken op een ander gebied om meer dan één gebied te selecteren.
 4. Als u de selectie wilt verwijderen, drukt u op Delete.
 5. Als u de selectie wilt draaien, klikt u op de handgreep om te roteren aan het einde van de regel die begint in het midden van de selectie. Wanneer de cursor zich dicht bij deze handgreep bevindt, wordt deze rood en een transparante afbeelding van een persoon verschijnt binnen het gebied. Klik op de rode handgreep en pas de rotatie naar wens aan. Opmerking: er is mogelijk een handgreep om de grootte van de selectie bij deze handgreep te wijzigen. Zorg ervoor dat u op de juiste handgreep klikt. 6. Als u een nieuw selectiegebied wilt maken, klikt en sleept u op een gebied dat geen deel uitmaakt van de selectie.

Een via USB aangesloten scanner delen in het netwerk

 1. Kies in het menu Apple () de optie Systeemvoorkeuren.
 2. Kies in het menu Weergave de optie Delen.
 3. Schakel ‘Scannerdeling’ in (vink deze optie aan).
 4. Selecteer de aangesloten scanner die u wilt delen.

Een scanner aansluiten die in het netwerk wordt gedeeld

   

Fotolader en Afdrukken en scannen

 1. Open Fotolader of de voorkeuren voor Afdrukken en scannen.
 2. Selecteer in de navigatiekolom de scanner in de groep ‘GEDEELD’.

Voorvertoning en andere programma’s

 1. Open Voorvertoning door te klikken op Launchpad in het Dock en Voorvertoning te typen in het zoekveld.
 2. Schakel eerst Apparaten in netwerk in. Kies Archief > Importeer van scanner > Inclusief apparaten in netwerk.
 3. Selecteer de scanner. Kies Archief > Importeer van scanner > (de scanner onder ‘Netwerkapparaten’).

Als u niet kunt scannen

Controleer of de scanner wordt voorzien van stroom en is ingeschakeld. Schakel de scanner uit en opnieuw in.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: