Als de sluimerstand van de Mac niet op het verwachte moment wordt in- of uitgeschakeld

De werking van de sluimer- en gewone stand van een Mac wordt beïnvloed door de instellingen ervan en de activiteiten van programma's, het netwerk en de aangesloten apparaten.

Als de sluimerstand van de Mac onverwacht wordt ingeschakeld

Controleer of Energiestand op de gewenste manier is ingesteld: kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Energiestand'. Pas een of meer van de volgende regelaars aan om te beïnvloeden wanneer de Mac in de sluimerstand wordt gezet. Sommige van deze regelaars vindt u mogelijk niet op uw Mac.

 • De schuifknop 'Schakel beeldscherm uit na'
 • De schuifknop 'Sluimerstand beeldscherm'
 • De schuifknop 'Sluimerstand computer'
  Als een schuifknop op 'Nooit' is ingesteld, is de sluimerstand voor die functie uitgeschakeld.
 • De knop Schema

Zorg ervoor dat u de sluimerstand van de Mac niet per ongeluk inschakelt:

 • Als u op de aan/uit-knop drukt, kan de Mac in de sluimerstand worden gezet.
 • Als u de muisaanwijzer naar een interactieve hoek beweegt, kan de Mac in de sluimerstand worden gezet (afhankelijk van de instellingen van Mission Control). Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Mission Control'. Klik op de knop 'Interactieve hoeken' en controleer of een van de hoeken is ingesteld op 'Beeldscherm in sluimerstand'.
 • Als u magneten in de buurt van een Mac-notebook gebruikt, kan de Mac in de sluimerstand worden gezet.

Als de sluimerstand van de Mac niet op het verwachte moment wordt ingeschakeld

Controleer of Energiestand de bovenstaande instellingen heeft en houd er rekening mee dat de Mac niet automatisch in de sluimerstand wordt gezet tenzij de computer inactief is:

 • Dezelfde netwerkactiviteiten die de Mac uit de sluimerstand kunnen halen, kunnen er ook voor zorgen dat de Mac niet in de sluimerstand kan worden gezet.
 • Een app die of ander proces dat op de Mac wordt uitgevoerd, kan er ook voor zorgen dat de Mac niet in de sluimerstand kan gaan. Controleer het paneel Energiestand van Activiteitenweergave om te weten voor welke programma's de Mac niet in de sluimerstand mag worden gezet. Als u in de kolom Verhindert sluimerstand van een programma 'Ja' ziet, wordt de Mac niet automatisch in de sluimerstand gezet wanneer het programma wordt uitgevoerd. Andere programma's verhinderen de sluimerstand alleen wanneer bepaalde taken worden uitgevoerd zoals muziek of video afspelen, afdrukken of bestanden downloaden.

Als u bent begonnen vanaf macOS Recovery op een Mac-notebook, wordt de automatische sluimerstand uitgeschakeld zolang de Mac op een stopcontact is aangesloten.

Als de sluimerstand van de Mac onverwacht wordt uitgeschakeld

De sluimerstand van een Mac kan voor deze activiteiten worden uitgeschakeld:

 • Netwerkactiviteit die de functie Sluimerstand uitschakelen op verzoek gebruikt. Voorbeelden van netwerkactiviteiten zijn iTunes-deling, fotodeling, printerdeling, bestandsdeling en Terug naar mijn Mac gebruiken.*
 • Verbeterde meldingen van FaceTime, Berichten en andere apps en voorzieningen.
 • Bluetooth-activiteit. Als u wilt voorkomen dat Bluetooth-apparaten de Mac uit de sluimerstand halen, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Bluetooth'. Klik op de knop 'Geavanceerd' en maak de selectie van 'Sta toe dat Bluetooth-apparaten deze computer uit de sluimerstand halen' ongedaan.

Als u een MacBook Pro (2016 of nieuwer) of MacBook (Retina, 12-inch, 2017) hebt, worden deze modellen opgestart wanneer u de klep opent of de computer op stroom aansluit.

*Vanaf 1 juli 2019 is ‘Terug naar mijn Mac’ niet meer beschikbaar.

Als de sluimerstand van de Mac niet op het verwachte moment wordt uitgeschakeld

Mogelijk duurt het enkele seconden alvorens de sluimerstand van de Mac wordt uitgeschakeld. Als de Mac helemaal niet uit de sluimerstand lijkt te worden gehaald, controleert u het volgende:

Als de vorige stappen niet helpen

Deze extra stappen kunnen u het probleem helpen herkennen of oplossen: 

 • De SMC opnieuw instellen.
 • Het NVRAM opnieuw instellen.
 • Koppel externe apparaten los behalve het toetsenbord, de muis en het beeldscherm van Apple. Als het probleem hierdoor wordt opgelost, sluit u de apparaten een voor een aan en test u elke keer tot u het apparaat vindt dat de sluimerstand verstoort. Raadpleeg vervolgens de bij het apparaat meegeleverde documentatie of neem contact op met de fabrikant van het apparaat.
 • Start de computer op in de veilige modus om te weten of het probleem te wijten is aan opstartonderdelen, inlogonderdelen of kernelextensies van andere fabrikanten. 
 • Probeer het probleem te isoleren door een andere gebruikersaccount te gebruiken

Als het probleem zich nog steeds voordoet, neemt u contact op met Apple Support.

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Publicatiedatum: