macOS High Sierra

Tilføj kommentarer, eller tegn på et fotografi

Brug Markering til at skrive eller tegne på et fotografi eller til at føje figurer eller en signatur til det.

Åbn Fotos for mig

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på knappen Udvidelser , og vælg Markering.

 3. Brug de værktøjer, der vises på værktøjslinjen, til at markere fotografiet.

  Du kan altid justere en markering: Flyt markøren til kanterne, og træk derefter de blå håndtag.

  • Skitse : Skitser en figur med en enkelt streg. Hvis din figur genkendes som en standardfigur, erstattes den automatisk med den figur. Du bruger tegningen i stedet ved at vælge den fra den viste palet.

  • Tegn: Tegn en figur med en enkelt streg. Tryk hårdere med fingeren på pegefeltet for at tegne en tykkere og mørkere streg. (Dette værktøj vises kun på computere med et Force Touch-pegefelt.)

  • Figurer : Klik på en figur, en streg eller en pil, og træk den til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på figuren med de blå håndtag. Hvis den har grønne håndtag, kan du bruge dem til at ændre dens facon.

  • Marker: Klik på knappen Figur, og klik derefter på knappen Marker. Træk markeringen til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på det med de blå håndtag.

  • Forstør: Klik på knappen Figur, og klik derefter på knappen Lup. Træk luppen til det område, du vil forstørre. Du forøger eller formindsker forstørrelsen ved at trække i det grønne håndtag. Træk i de blå håndtag for at ændre luppens størrelse. Du kan anbringe flere lupper på et fotografi for at forstørre bestemte områder.

   Tip: Du kan forstørre et område endnu mere ved at oprette en lup til (hold Alternativtasten nede, mens du trækker en eksisterende lup), og anbring den oven på den anden lup. Brug hjælpelinjerne til at justere placeringen.

  • Tekst : Klik på knappen Tekst, skriv teksten, og træk derefter tekstfeltet til det ønskede sted.

  Du kan ændre visse egenskaber i valgte tegner, figurer, tekst og signaturer:

  • Skift stregformatet: Klik på knappen Figurformat .

  • Skift stregfarven: Klik på knappen Rammefarve .

  • Skift fyldfarven: Klik på knappen Fyldfarve .

  • Skift skriften eller skriftformatet: Klik på knappen Tekstformat .

 4. Klik på Arkiver ændringer.

Hvis du senere vil ændre et markeret fotografi, skal du vælge det, klikke på knappen Udvidelser og vælge Markering igen.